Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 376 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Yeni Bir Mimarlık
Ekspresyonist mimarlığın kurucu isimlerinden Erich Mendelsohn’un çeşitli tarihlerde yaptığı beş önemli konuşma metni bu kitapta biraraya getirilmiştir. “Yüzyılın sonuna yaklaşıldığında, yeni strüktürel malzemenin sunduğu mimari imkânların artık farkında olan mimar, biçim meselesini gündeme getirerek mühendisin dışlayıcı rolüne meydan okudu.” “Günümüz mimarlığı, bütün yaratıcı dönemlerdeki gibi, özgün olduğu ve sağlam zemine dayandığı için, çevremizdeki her şeyin, günlük yaşamımızın aletlerinin, evlerimizin,
270 TL. 300 TL.
Tükendi
 %  10
Yeni Bina Üslubunun Zaferi
Modern hareket kendi birliğini sağlamaya çalışırken (Doktoringenieur) Walter Curt Behrendt (1884-1945) Modern Mimarlığın kendini kanıtladığını bildiren Yeni Bina Üslubunun Zaferi’ni yayınladı (1927). I. Dünya Savaşı’nın yerle bir ettiği kentlerin yeniden inşa edilmesi gerekmekteydi. Gündelik yaşamın artık yeni normları vardı, ama mimarlık bunlara uygun yeni biçimleri zaten ortaya koyabilmişti: Zafer! Kütlesel üretim, sentetik malzemeler, sanayileşmiş inşa etme tarzları ve yepyeni strüktürel imkânlar… Süslen
162 TL. 180 TL.
Tükendi
En değerli yaşam alanlarını barındıran konutun iç mekan tasarımı, insan hayatını biçimlendirecek kadar önemli bir güce sahip. Kullanıcı gereksinmelerine uygun, konforlu ve estetik değeri yüksek tasarlanmış mekanlar, yaşam kalitesinin artmasına da yardımcı olmakta. Konutta iç mekan tasarımına metodik bir yaklaşım getiren bu kitap, insan boyutları, iç mekan fiziksel özellikleri, bütçenin belirlenmesi gibi ön hazırlık aşamasına yönelik konuların anlatımının ardından yaşam bölümü, yatma bölümü ve ortak bölümler
965 TL.
Tükendi
Reha Günay’ın, Boğaziçi’nin yapı ve yaşam kültürünü eşsiz fotoğrafları aracılığıyla aktardığı yeni kitabı Boğaziçi’nin Ahşap Konutları ve Yalıları, DEKAR Yapı ve Yatırım A.Ş.’nin değerli katkılarıyla yayımlandı. Prof.Dr. Reha Günay, Boğaziçi’nin Ahşap Konutları ve Yalıları’nda İstanbul Boğaz kıyılarındaki yapı ve yaşam kültürünü, 60 yılı aşan mimar, akademisyen, fotoğrafçı, yazar kimliklerinden süzülen özgün, siyah-beyaz bir fotoğraf seçkisi üzerinden aktarıyor. Kitabın GİRİŞ bölümünde Antik dönemden Biza
1250 TL.
Tükendi
Şengül Öymen Gür’ün, 20. yüzyıl mimarlığının nitelikli, kapsamlı ve özgün bir üst okumasını yaptığı yeni kitabı Modern ve Sonrası Mimarlık Tarihi Boyunca Mekân Örgütlenmesinin Evrimi YEM Yayın’dan çıktı. Modern ve Modern-sonrası Mimarlığın üst okuması siyasi, ekonomik, etik, lengüistik, semantik, estetik ve olgusal açılardan yapılabilirdi. Bu kitapta ise Prof.Dr. Şengül Öymen Gür farklı bir yol izliyor; mimari mekânın evriminin kuramsal aşamalarını göz önünde bulundurarak ve merkezi tarihe ülke bazında
950 TL.
Sema Soygeniş’in, mimari mekân tasarım sürecinin doğadan kente, yapılardan iç mekâna uzanan yolculuğunu aktardığı yeni kitabı Boşlukta Gezinirken.. Mimari Mekânın Öyküsü YEM Yayın’dan çıktı. Prof.Dr. Sema Soygeniş, tasarımcı ve tasarım eğitimi vermiş bir mimar olarak, mimari mekân tasarım sürecini belirli temalar üzerinde yoğunlaşarak anlatmayı, mimari tasarımın doğadan iç mekâna uzanan yolculuğunda doğayı, kenti ve iç mekânı irdeleyerek, hissederek, bu üçlünün arakesitlerini bulmaya yardımcı olabilmeyi
195 TL.
 %  15
Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Mimarlık Fikri
Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Mimarlık Fikri, Mısır piramitlerinden Guggenheim Müzesi’ne, baroktan günümüzün yeşil binalarına, mimarlık tarihindeki büyük fikirler, göz alıcı başarılar ve bunların ardındaki yaratıcı zihinlerle tanıştırıyor bizleri. Bir binanın ne zaman sadece bir bina, ne zaman sanat olduğunu kestirebilmek, çoğu zaman bakıp geçtiğimiz binaların ardında yatan birikim ve estetiğin farkına varıp bilindik sokakları bambaşka bir gözle yürümek ve mimari tercihlerimizin yüzyıllardır yaşam tercihler
153 TL. 180 TL.
Tükendi
 %  10
Mimarlar İçin Bourdieu
Bourdieu geniş kesimlerce yirminci yüzyılın önde gelen sosyologlarından biri olarak kabul edilir ve yazılarının mimariye değer veren, mimariyi üreten ve tüketen herkese sunacağı çok şey vardır. Nitekim Bourdieu, hayatının büyük bir bölümünü konutlar, sanat, müzeler, fotoğrafçılık ve estetik gibi konular üzerine ayrıntılı ampirik araştırmalar yaparak ve kültürel üretim ve tüketimi anlamaya çalışarak geçirmiştir. Ancak yine de çalışmalarının mimarlara ve mimarlığa katkı sunan yönleri bugüne dek
149.4 TL. 166 TL.
Tükendi
 %  20
Mimari Cephe
Yapıların görünüşleri ve fiziksel özellikleri, onlar hakkında ilk fikirlerimizin oluşmasında etkilidir. Ancak yapıların sağlam ve sürdürülebilir olmaları, geçmişten geleceğe bir kültürü taşımaları, onun karakterini belirlemesinde ve çevresinde etkin rol oynamasında önemli etkenlerdendir. Günümüzde yapıların karakterlerini ve kendilerini ifade etmelerinin en etkili yollarından biri de fiziksel özellikleri, işlevleri ve cephe tasarımlarıdır. Mimari Cephe kitabında cepheye sadece tasarım açısından değil, aynı
480 TL. 600 TL.
Tükendi
 %  10
Pierre Bourdieu Perspektifinden Periferi ve Sanat - Bir Çeper Kentte Sanatsal Yörüngeler
Yoğun kent yaşamının ortaya çıkarttığı sorunlar ve yakın zamanda dünya genelinde yaşanan pandemi bu güne kadar genellikle göz ardı edilen taşrayı yeniden gündeme taşımıştır. Yerelin cazibesinin çağdaş yaşamın merkezine doğru hareketlenmesi sosyal yaşamın hemen her aşamasında olduğu gibi kendisini sanat alanında da göstermiştir. Hızla değişen dünyada taşranın sanat alanındaki pozisyon alma süreci sosyal bilimcilerin de dikkatini çekmektedir. Taşrada (Periferi) sanatı konu edinen bu kitap, sanat alanının yapı
180 TL. 200 TL.
Tükendi
Son yirmi yılda yoğun biçimde yaşanan sanayisizleşme sürecine karşın, yüzüncü yaşını kutlayacak olan cumhuriyetimiz, farklı ölçeklerde ciddi bir sanayi altyapısını ikinci yüzyıla devrediyor. Cumhuriyetin ilk yarısında devlet eliyle yürütülmüş olan büyük sanayi yatırımlarından sonra 1960’larda kurulmaya başlanan Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin daha geniş bir tabana yayılmasın katkı vererek ciddi bir bilgi ve deneyim birikimini beraberinde getirdi. Bugün ise önümüzde, mevcut üretim kapasitesinin yüksek t
252 TL.
Tükendi
Genco Berkin ve Gökhan Mermi tarafından başta iç mimarlık, mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı öğrencileri ile meslek hayatına yeni adım atan tasarımcı ve uygulamacılar düşünülerek hazırlanan İç Mimarlıkta Paslanmaz Çelik ve Cam adlı kitap YEM Yayın’dan çıktı. İç mekân tasarımında başarılı sonuçlara ulaşmak için kullanılacak malzemeyi iyi tanımak gerekir. İç Mimarlıkta Paslanmaz Çelik ve Cam’da, özellikle genç tasarımcılara, detay ve malzeme ekseninde, paslanmaz çelik ve cam malzeme hakkında detaylarla d
290 TL.
Tükendi
Klasik Yunan’dan günümüze Batı mimarlığını ayrıntılı bir şekilde irdeleyen Mimarlığı Okumak – Resimli Mimarlık Rehberi YEM Yayın’dan çıktı. Owen Hopkins tarafından kaleme alınan, Derya Nüket Özer tarafından Türkçeye çevrilen kitap; sıvalardan çatılara, sütun tiplerinden dekoratif silmelere kadar bir yapıyı oluşturan tüm öğeleri bileşenlerine inerek ele alan eşsiz bir görsel rehber olma niteliği taşıyor. Mimarlığı Okumak – Resimli Mimarlık Rehberi; Mimarlık tarihi boyunca gelişen yapı tiplerini ayrıntılı
590 TL.
 %  10
Mimarlık Düşünmek için Verimli Arızalar
Mimarlık Düşünmek İçin Verimli Arızalar Hegel’in şu vecizesine dayanıyor: “Yanlış yapma korkusu bizatihi bir yanlıştır”. Dolayısıyla mimarlıkta arıza, örneğin, kötü tasarlanmış ve kötü inşa edilmiş olduğu için depremde yıkılan yapı yapmak değildir. O sadece bir “görünür kaza”dan ibaret. Verimli arıza, mimarlık adıyla ifade edilen toplumsal sistemin çalışmasını sağlayan dinamiklerden biridir. Yapılagelmekte olana eleştirel teşhisler koymak ve ardından da o aksaklığı gidermek için çalışmak anlamına gelir. Sis
197.1 TL. 219 TL.
Tükendi
 %  10
Mimarlıkta Teknik Resim
540 TL. 600 TL.
Tükendi
Henry-Russell Hitchcock ve Philip Johnson’ın 1932 yılında yayımladıkları, modernizmin paradigma kurucu yapıtı Uluslararası Üslup, Arketon Yayınları’nın son kitabı olarak raflardaki yerini aldı. Modern mimarlık yazınının önde gelen klasiklerinden biri olan Uluslararası Üslup, ikonik bir kitap olarak da özel bir değere sahip. Aykut Köksal’ın yayın yönetmenliğinde hazırlanan kitabın çevirisini Murat Çınar Büyükakça, metin editörlüğünü Melek Kılınç gerçekleştirdi. Alfred H. Barr, kitaba yazdığı sunuş yazısında
270 TL.
Tükendi
Hristiyanlığın erken dönemlerden itibaren farklı coğrafyalarda görülen yalnız yaşama ideali, çeşitli metotlar denenerek uygulanmış ve temsiliyet noktasında bıraktığı izler dini mimariye de yansımıştır. Asketik/çileci bir anlayış doğrultusunda dış dünyadan soyutlanma biçimi, zamanla organize olmuş toplulukların bir arada yaşadığı manastır modeline dönüşmüştür. Hristiyanlık ve dolayısıyla da Doğu Hristiyanlığı temelinde gelişen inziva geleneği, manastır teşkilatlanmasına etki ederek kendi karakterini mimari i
525 TL.
Tükendi
Elinizdeki yayın 1997 yılında başladığımız Trakya’nın kuzey kesimini kaplayan Istranca Dağlık Bölgesi’nin geleneksel kırsal mimarisine yönelik araştırmaların sonuç ürünüdür. 25 yıl süren, kimi zaman çok yoğun alan belgelemesi kimi zaman günübirlik ziyaretlerle durum saptaması şeklinde ilerleyen bu oldukça uzun zaman zarfında belgelediğimiz yapıların ayakta ve sağlam şekilde işlevini sürdüren bir durumdan, terk edilerek haraplaşmaya ve yıkılarak bir moloz yığınına dönüşmeye varan aşamalarını adım adım izleme
500 TL.
Tükendi
 %  15
Mimarlıkta Teatral Kaygılar
TUĞBA ERDİL DİNÇEL 2006 yılında Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olarak yüksek lisansını aynı kurumda Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı'nda "İstanbul'un Kaybolan Mimari Kültürleri'nin izinde: Tarihi Yarımada'daki Pagan Tapınakları için Bir Restitusyon Önerisi" tezini vererek 2008 yılında tamamladı. Aynı yıl içerisinde başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Doktora Programı'ndaki tez araştırması kapsamında, 2010-2011 yılları arasında "P
212.5 TL. 250 TL.
Tükendi
 %  5
Yapı Elemanları 2;Döşeme ve Merdiven
Prof. Dr. M. Oktay Cansun’unuzun yıllar İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinde ve 2012’den beri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mimarlık Bölümünde verdiği yapı elemanları dersinin ders notları yeniden düzenlenmiş, şekiller Ar. Gör. Mimar M. Emin Akyürek tarafından bilgisayar ortamında çizilerek kitap hâline getirilmiştir. Kitabın sonunda, yazarın serbest el çizimlerinin özgün hâlleri de görülmektedir. Kitap 2 cilttir. Birinci ciltte yapı elemanları konularından temel ve duvarlar ele alınmıştır. 2 Ciltte ise dö
190 TL. 200 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 376 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1