Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 66 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
Gemlik Tarih ve Coğrafyası Kitap Açıklaması Veli Orkun'un Gemlik kitabı 73 yıl aradan sonra nihayet tekrar okuyucusuyla buluşuyor. Sakın kitabın artık bir değeri kalmadığı yönünde bir inanca kaptırmayınız kendinizi. 1947 yılındaki Gemlik'ten bir kesit sunan bu eşsiz kitap her şeyden önce Gemlik'in ilk kitabı oluşu nedeniyle tartışmasız bir manevi değere sahiptir. Kütüphane ve referans kitapların kıt olduğu, insanların okuma-yazma oranın düşük olduğu koşullarda böyle bir projeyi ele almasını, aslında V
100 TL.
Tükendi
Çok Kriterli Karar Verme ve Coğrafi Bilgi Sistemi Hibrit Çözüm Yaklaşımı Güneş Enerjisi Santrali Uygulaması
125 TL.
Tükendi
 %  10
İklim Krizi - Kuramsal Çerçeve ve Teknolojik Gelişmeler
İnsanlık, üzerinde yaşadığı gezegen ve canlılar için en büyük tehdit olarak bilinmektedir. Dünya üzerindeki en zeki varlık olması dolayısıyla sahip olduğu avantajları kuşkusuz ki gerçek hayattaki problemlerle mücadele etmek için kullanmakta; ancak aşırılıklar dengelerin alt üst olmasına da sebep olmaktadır. Neticede keşifler, icatlar ve teknoloji olgusu insanlığın medeniyetler boyunca gelişmesini sağlamış olsa da aşırı insan faaliyetlerinin ve teknoloji kullanımının sebep olduğu sonuçlar da sıklıkla tartışı
140.4 TL. 156 TL.
Tükendi
Erzurum İlinde Coğrafya Araştırmaları adlı bu eser, araştırmacılar tarafından ayrı ayrı hazırlanmış Erzurum’a ilişkin çalışmaları içermektedir. Kitabın içeriğinde on altı bölüm bulunmaktadır. Erzurum ilinin kapsamlı olarak araştırıldığı kitap; jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim, hidrografya, toprak, nüfus, yerleşme, idari coğrafya, arazi kullanımı, tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, ulaşım, doğal kaynaklar, ormancılık ve turizm gibi coğrafya konularından oluşmaktadır. Bu kitabın Erzurum ilinde g
490 TL.
Tükendi
Türkiye’de mahalle, köy, kasaba ve şehir gibi farklı mekân ölçeklerinde binlerce yerleşim birimi ilk kuruldukları yerleri çeşitli nedenlerle değiştirmek zorunda kalmıştır. Türkiye’de örneklem olarak seçilen on ilin sınırları içerisinde doğal ve beşeri nedenlerle yer değiştiren yerleşmelerin bir bütün halinde incelenmesi ve böylece konuyla ilgili literatürün ve envanterin zenginleştirilmesi çabası bu çalışmanın temel motivasyonu olmuştur. Çalışmada; Adana, Bingöl, Burdur, Erzincan, Kahramanmaraş, Muş, Sivas,
340 TL.
Tükendi
Bu kitap Orta Amerika’nın devi olan Meksika ile “Kara Köprüsü” olarak adlandırılan yedi küçük ülkeyi kapsar. Heybetli mimari yapılarını koruyan antik şehirleri ve geçmişin hayranlık uyandıran büyük uygarlıklarından, siyasi istikrarsızlık, faşist diktatörlükler, askeri cuntalar, iç savaşlar, yoksulluk, güvenlik sorunları ve kaçak göçmenleri ile büyük bir çöküş yaşayan dünyanın bu uzak bölgesindeki ülkeler, günümüzde ekonomik ve siyasi birlikler ile çıkış yolu arayarak geleceklerini ortak paydada birleşt
195 TL.
Tükendi
 %  10
Coğrafi Keşifler
Uygarlık tarihi boyunca insanlık keşifler, icatlar, buluşlar peşinde koşmuştur. Bu yüzlerce yıl değil binlerce yıl sürmüş olan bir zorlu serüven. Uygarlık, medeniyet, kültür... Adını her ne koyarsak koyalım, bunun ağırlıklı olarak su yollarından yararlanılarak coğrafyadan coğrafyaya taşındığını saptamaktayız. Asya’nın baharatını Avrupa’ya taşımak amacıyla yola çıkan, İspanyol, Portekiz denizcileri, farkında olmadan kıtalar keşfettiler. Hırsları altın ve gümüşün peşine düşmek, motivasyonları da “Hıristiyanla
265.5 TL. 295 TL.
Tükendi
Ad ve adlandırma insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar, kendilerini benzerlerinden ayırmak, yeni karşılaştıkları kavramları ve varlıkları belirleyebilmek için adlandırma yolunu seçmişlerdir. Bu durum yer adları açısından da aynıdır. Yaşadığımız coğrafyayı en iyi şekilde tanımlayabilmek, yerleştiğimiz yerlere kendimizden özellikler katabilmek için başvurduğumuz yöntem oralara bizi yansıtan adlar vermektir. Türkler ad verme konusunda seçici olduklarından, Anadolu’ya göç ederken karşılaştıkları dağlara, göll
330 TL.
Tükendi
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından Gökçeada Kitap Açıklaması; Gökçeada, Ege Denizi’nin kuzeyinde, Çanakkale Boğazı’nın kuzeybatısında yer alan Türkiye’nin en büyük adasıdır. 289,5 km2 yüzölçümüne sahip olan Gökçeada’nın güneybatısında yer alan Avlaka Burnu Türkiye’nin batı yönündeki topraklarının en uç kesimini oluşturmaktadır. Güneyindeki Bozcada ile birlikte Ege Denizi’nde idari yerleşme bulunan iki adasından biri olan Gökçeada, coğrafi konumu gereği yüksek jeopolitik ve jeostratejik öneme haiz
150 TL.
Tükendi
Deprem kelimesi insanları tek başına korkuya sürükler. Çok şeyin hareket etmesini bekleriz; ancak yer hariç. Bir gökdeleni taşıyacak kadar sağlam olan yer, nasıl sallanır ve parçalanır? Deprem nereden gelir? Ne zaman ve nerede vuracağını öğrenecek miyiz? Depreme dayanıklı binaları yapabilir miyiz? Bu ve bunlara benzer dünyamızı içerde ve dışarda yöneten gizli kuvvetlerle ilgili sorulara cevaplara bu kitapta bulabilirsiniz. Depremden kaçmak ya da korkmak değil, onunla nasıl mücadele edeceğimizi ve onu anlama
120 TL.
Tükendi
 %  10
Türkiye'de Kırsal Kalkınma Yönetimi
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde kırsal kalkınma için ülkemizde birçok politika ve proje çalışması yapılmıştır. Türkiye'de 'kırsal kalkınma' kırsal özelliğin belirgin biçimde vurgulanması sebebiyle kentleşme çerçevesinde gelişen modernleşme olarak algılanmaktadır. Dönemsel özellikler göz önüne alındığında kırsal kalkınma ile ilgili bütüncül bir çalışma yapılamamış, ancak temel amaç kırsal alanı geliştirmek olduğu için birçok metot/yöntem günümüze kadar denenmiştir. Konunun doğası gereği
252 TL. 280 TL.
Tükendi
Türkiye’de Rusya ile ilgili çok sayıda kitap yazılmış olmasına rağmen bunlar genelde uluslararası ilişkiler, ekonomi, tarih, ticaret ve Türkiye-Rusya ilişkileri gibi konuları irdelemektedirler. Bu kitapta Rusya Federasyonu, bölgesel coğrafya, siyasi coğrafya, turizm coğrafyası, demografi ve jeopolitik açılarından ele alınmış, ayrıca olgu ve olaylara coğrafyacı penceresinden yaklaşılmıştır. Rusya; ne bir tanıma, ne bir yargıya, ne bir ideolojiye, ne bir tarihsel kesite, ne bir makaleye veya kitaba sığdırıla
200 TL.
Tükendi
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi, geride bıraktığı hasarlar nedeniyle Türkiye’nin jeolojik kaderini bir kez daha hatırlatmıştı. Hâlbuki 1939 yılında oluşan Erzincan Depremi, Marmara Depreminden daha fazla can kaybına yol açmıştı. 1939 yılından itibaren Türkiye topraklarında çok sayıda deprem meydana gelmiş ise de bu durum 1999 yılına kadar pek ciddiye alınmamıştı. Marmara Depreminin vermiş olduğu mesaj açıktı: “Önleminizi alın, bundan sonra da geleceğim.” Nitekim bu tarihten sonra da
68 TL.
Tükendi
 %  15
Coğrafi İşaretli Ürünler Gastronomi Turizmi ve Bölgesel Kalkınma
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için hayati bir öneme sahip olan turizm sektörü, ekonomik büyümenin ve gelişmenin en önemli kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Birçok sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen turizm sektörü özellikle gelişmekte olan ülkelerde döviz kazandırıcı, yabancı sermayeyi teşvik edici, istihdam arttırıcı özellikleri ile daha da önemli hale gelmektedir. Ülke ekonomilerine olumlu katkılar sağlayan turizm sektörü, özellikle küreselleşme süreciyle birlikte, hızlı bir bü
182.75 TL. 215 TL.
Tükendi
Coğrafya'ya Giriş, eğitim ve öğretim programının içeriği bakımından bir ders kitabıdır. Bu içerik, coğrafya bilimini meslek olarak seçen öğrencileri, coğrafya bilimine hazırlama amacı taşımakta ve I. - II. yarıyıl öğrencilerine okutulmaktadır. Coğrafya öğrencileri ve coğrafya öğretmeni meslektaşlarımız için temel bir kaynak oluşturduğuna kuşku duymadığımız eserde, başlıca şu önemli bilimsel konular irdelenmeye çalışılmıştır: - Coğrafya nedir? - Yedisinden yetmişine, neden coğrafya herkesi ilgilendi
296 TL.
Tükendi
Yazar(lar): Ali Ekber Gülersoy , Mustafa Recep İrcan, Neşe Duman, Mustafa Utlu, Mesut Şimşek, Muhammed Zeynel Öztürk, Hediye Arzu Gökçe Gündüzoğlu, Hasan Çukur, Fethi Ahmet Canpolat, Dündar Dağlı, Murat Uzun, M. Kirami Ölgen, Yusuf Özbel, Seray Töz, Kerime Karabacak, Ozan Öztürk, Faize Sarış, Fatih Ocak, Muhammet Bahadır, Hatice Turut, Güldane Mirioğlu, Ergin Canpolat, Fatih Ocak, Ali Uzun, Kemalettin Şahin Bilgisayar teknolojileri ve uygulama projeleri ancak Coğrafi Veri ile anlam kazanır. Başarılı CBS
408 TL.
Tükendi
 %  15
Biyoçeşitlilik
Yirminci yüzyılın başında iki binden fazla armut çeşidi yetiştirilirken, bugün manav tezgahlarındaki armutların %96'sını yalnızca iki çeşit oluşturuyor. Tıpkı binden fazla çeşide sahip patatesin yerini dört tanesinin alması gibi. Süt makinası olarak algılanan Hollandalı Friesian ineğini yetiştirmek için kurban edilen diğer tüm inekler de armut ve patateslerle aynı akıbeti paylaşıyor. Verimlilik adı verilen düşünce biçimi, gıda üretiminde odaklanılan biricik kavram olmaya devam ederse domates, mısır, çilek v
81.6 TL. 96 TL.
"Coğrafi Perspektifle Dağ ve Dağlık Alanlar (Sürdürülebilirlik-Yönetim-Örnek Alan İncelemeleri)" adlı bu kitap, dağ ve dağlık alanların doğal ortam özellikleri, beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerinin sürdürülebilirliği ve yönetimiyle alakalı 14 çalışmadan oluşmaktadır. Bu kitap ile Dünya'da ve Türkiye'de dağ ve dağlık alanlarla alakalı literatüre katkı sunulması hedeflenmiştir.
320 TL.
Tükendi
 %  10
Yeni Öncüler
Türkiye'de kırsala yerleşen yeni öncüler (new pioneers) yaklaşan felaketleri öngörmüştü. Şimdi de bizleri susuzluğa, kuraklığa, kıtlığa, aşırı hava olaylarına, hastalıklara, doğal afetlere ve iklim mültecisi sorununa karşı uyarıyor. Konfor alanlarımıza yapışıp kalsak da nafile; çünkü refahı oluşturan şartlar artık geçerli değil. Dalga dalga salgın tehditleriyle kuşatılmışken, her yeni yılın bir öncekini aratacağı konuşuluyor. Artık sağkalım (survival) zamanı! Peki ama ne yiyeceğiz, nerede yaşayacağız, t
175.5 TL. 195 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 66 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2