Diğer Resimler

Bu kitapta, farklı siyasal ve yönetsel sistemlere sahip olan on ülkede anayasa değişikliklerine ilişkin kurallar, usuller ve süreçler incelenmektedir. Birinci bölümde, modern yazılı anayasacılığın ilk örneklerinden olan Amerika Birleşik Devletleri’nde federalizm, katı güçler ayrılığı ile denge ve denetleme gibi temel ilkeler bağlamında sürdürülebilir bir demokrasi için üzerinde uzlaşılan bir anayasada yapılan değişiklikler irdelenmektedir. Anayasa değişikliklerinin birey olarak vatandaşların hak ve özgürlüklerini aşındırmaması düşüncesiyle az sayıda tutulmasına karşılık, farklı toplumsal konular çerçevesinde gerek Kongrenin iki kamarası
gerekse Yüce Mahkeme tarafından anayasa sürekli olarak yorumlanmıştır. Ersin Kalaycıoğlu, ABD örneğinde liberal demokrasinin yaşayabilmesi amacıyla seçmen, siyasal partiler, sivil toplum ve medya gibi toplumsal ve siyasal aktörlerin desteğinin koşul olduğunu öz ve açık bir biçimde vurgulamaktadır.
Derin toplumsal çatışmaların ve kültürel farklılıkların bulunduğu ABD’de demokratik hakların korunmasını ve sürdürülmesini
önceleyen anayasacılık, federalizm ve sert güçler ayrılığının anayasa değişikliklerini zorlaştırması yanında, Yüce Mahkeme kararları ışığında gelişen anayasa değişiklikleri sistemin yozlaşmasından ziyade yaşatılmasına odaklanmaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786256455290
Yayın Tarihi :2024-04-05
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Bağlam Usul Aktör ve Süreç Yönünden Anayasa Değişiklikleri Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :480
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Akasya Kansu Karadağ
Yazar   : Bülent Yücel
Yazar   : Erkan Duymaz
Yazar   : Ersin Kalaycıoğlu
Yazar   : Ali Ersoy Kontacı
Yazar   : İlker Gökhan Şen
Yazar   : Ömer Faruk Gençkaya
Yazar   : Pınar Dikmen
Yazar   : Zülfiye Yılmaz
Editör   : Ersin Kalaycıoğlu
Editör   : Ömer Faruk Gençkaya
Grafiker   : Selda Kahveci
Yayın Yönetmeni   : Refik Tabakçı
Dizgici   : Yalçın Ateş
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler