Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 326 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  15
Kan bağı kitabı
Bu kitap kan bağı anlayışını edebiyattan ve tarihten örneklerle irdelemektedir. Kan bağına rağmen kabul edilmeyiş, meşruiyet tanımıyla ilgilidir. Kardeşlik, kan bağıyla olabileceği gibi dünya ve ahiret kardeşliği, süt kardeşliği, üvey kardeşlik, evlat edinilme yoluyla kardeşlik, kan kardeşliği, dünya ve ahiret kardeşliği ve esnaf kardeşliği gibi mecazi anlamdaki açılımlarıyla da toplumda varlık göstermiştir. Türkçe gayri meşru çocuğu pek çok farklı sözcükle adlandırmış, edebiyatımızda gayri meşru çocuğu kon
170 TL. 200 TL.
 %  15
Borç Kitabı
Borç Kitabı’nda borç anlayışının kaynakları, klasik edebiyatımızın borç konusuna bakışı, Dede Korkut’ta borç kavramı, borcun inkarı, borcu ödeme biçimleri, Osmanlı toplumunda borcun hangi kaidelere bağlandığı ve borcu kayıt altına alan Uygur sivil belgeleri inceleme altına alınmıştır. Anadolu ağızlarında borç ilintili sözcükler tespit edilmiştir. Kitapta; Lozan antlaşmasının bize yüklediği borcu Celal Bayar’ın altın üzerinden ödenmesi yerine kağıt paraya sabitlenerek ödenmesi kararını aldırması, yoksa Cumhu
153 TL. 180 TL.
 %  10
Çalışma;Taş Devrinden Robot Çağına Zamanımızı Nasıl Harcadığımızın Tarihi
Neden bu kadar çok çalışıyoruz? Çalışma bizim kim olduğumuzu neden ve nasıl belirliyor? Nasıl oldu da çalışma, hayatımıza anlam ve değer katan, toplumsal statümüzü belirleyen, zamanımızı kimlerle ve nasıl geçireceğimizi söyleyen, üstelik bedenimizi, çevremizi, eşitlik anlayışımızı dönüştüren bir şey haline geldi? Dünyanın önde gelen antropologlarından James Suzman bu kitabında, çalışmayla kurduğumuz ilişkinin 300 bin yıllık evrimini kayda geçiriyor ve bu ilişkinin günümüzde de köklü bir değişimden geçtiğini
293.4 TL. 326 TL.
 %  10
Hayvan ve Şaman : Orta Asya'nın Antik Dinleri
Kurban edilen köpekler, kadeh yapılan kafatasları, rüzgâra, kirpiye, saksağana, güzel ağaçlara tapanlar, ağaçların oğulları, insanlara yol gösteren hayvanlar, ölen kocasının kuklasını yapıp besleyen kadınlar, gelin evinde üç yıl hizmet eden damatlar ve hayvan ikizinden yardım isteyen, çeşitli eşyaları müzik aleti gibi kullanan Şamanların gündelik hayatlarına, ritüellerine uzanarak Avrupa ve Asya uygarlıkları arasında şaşırtıcı bağlantılar kuran derinlemesine bir analiz... Hayvan ve Şaman, antik İç Avra
135 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  10
Cinsiyetin Ontolojisi – Eleştirel ve Gerçekçi Bir Soruşturma
Kadın kıyafetleri giyen erkekler, ameliyatla erkek olan kadınlar, cinsiyeti doğduğunda atanan bebekler, ne erkek ne kadın bireyler, akışkan cinsiyetler ve başkaldıran, ele avuca sığmaz cinsel kimlikler: 20 yüzyılın sonlarının cinsel devrimi, 21 yüzyılın başlarında bir ‘cinsiyet devrimini’ de beraberinde getirdi. Bu devrimin başlattığı tartışma bitmek şöyle dursun, gittikçe alevleneceğe benziyor. Biyolojik ve toplumsal cinsiyet arasında bir süredir yapılan ayrım bile biyolojik cinsiyetin ikili bir yapıda
135.9 TL. 151 TL.
 %  15
Taksi Dolmuş Kitabı
Taksi Kitabı’nda Türkiye’de taksi hizmetinin tarihçesi, taksilerin teşkilatlanması, İstanbul’da taksici olmak ve taksi plakası edinmenin güçlükleri, Almanya’da taksici Türkler gibi taksiciliğin teşkilatlanması anlatılmaktadır. Her meslekte olduğu gibi taksicilerin kullandığı bir jargon ve taksicilik mesleği ile gelişen bir kültür vardır. Bu kültür edebiyat metinlerinde de ele alınmıştır. 1950’li yıllarda Kıbrıs’ta Rumların Türklere yönelik saldırı, ambargo ve ablukalarına karşılık Kıbrıslı Türkler “Türk’ten
170 TL. 200 TL.
 %  15
Sirk, Sihirbaz, Hokkabaz,  Cambaz Kitabı
Çadırlarıyla, hayvanlarıyla, palyaçolarıyla, trapezcileriyle Osmanlı’ya ilk sirk 1837 yılında bizzat dönemin padişahı II. Mahmut’un isteğiyle, Cumhuriyet döneminde ise önce 1931’de sonra 1936’da gelmiştir. Hayvan hakları savunucularının protestoları, eğlence anlayışının değişmesiyle bugün sirk artık ömrünü doldurmuş bir gösteri biçimi. Osmanlı şenliklerinde boy gösteren ateşbaz, perendebaz gib marifet sahiplerinin hünerleri sirk programında karşımıza çıkar. Fikret Mualla trajik hayatına inat neşeli “Kırmızı
255 TL. 300 TL.
 %  15
Tren Kitabı
İzmir’de Şimendifer Mektebinin kurulmasıyla trenlerimizi yabancılara muhtaç olmadan yürütmüş, Milli Mücadelede trenler bizim için çalışabilmiştir. Tren sesi doğada duyulmamış bir sesti. O ses şiirimize, gurbet hikâyelerine,manilere girmiş ve ayrılığın imgesi olmuştur. Tabi, Türk sineması da treni sahiplenmiştir. Tren Kitabı; trenin Osmanlı’ya gelişini, güzergahlarını, garlarını,kongrelerini, edebiyatımızdaki ve beyaz perdedeki yerini anlatmaktadır.
255 TL. 300 TL.
Tükendi
 %  15
Tereddüt Kitabı
Modern edebiyatımız aşkı itiraf etmenin zorluğunu; namus, hayat tarzı seçimi gibi konularda yaşanan kaygıları, tereddütleri, arafta kalma hallerini, kararsızlıkları, ikilemleri işlemiştir. Orhan Seyfi Orhon’un “Tereddüt” veya “Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı?” şiirine Ali Rifat Çağatay’ın yazdığı beste Türk müziğinin en sevilen parçalarından biri olmuştur. Divan edebiyatı şairi Şeyhî aşkın tereddüt kabul etmediğini anlatan bir gazel yazmıştır. Tereddüt anlamına gelen en eski kelimemiz Eski Uygur Türkçe
212.5 TL. 250 TL.
 %  15
Radyo Kitabı
Harika bir icat olan radyo bizde heyecanla karşılanmış, radyo dinlemek, radyoya sahip olmak için büyük zahmetlere girilmişti. Radyonun tekniğine akıl sır erdiremeyenler radyoya “cin fırıldağı” gibi isimler takılmıştı. Radyo iktidarın sesiydi: Mareşal Fevzi Çakmak öldüğünde radyo gereken saygıyı göstermemiş, gün boyu radyoda oyun havaları çalmış, halkın kızgınlığı cenazeyi tam bir mitinge dönüştürmüş, “Milli Şef” İnönü’ye karşı tepkiler büyümüştü. Hitler’in propaganda bakanı Joseph Goebbles radyonun önemini
340 TL. 400 TL.
 %  10
Çıplak Maymun
1967’de yayımlanan ve tüm dünyada satış rekorları kıran Çıplak Maymun; insanın aşkta, işte, savaşta en ilkel halini sunan, dikkat çeken bir anlatı! Çıplak maymunun kökenine, birbiriyle ilişkilerine, cinselliğine, beslenmesine ve daha birçok önemli konuya herkesin anlayabileceği ve aynı zamanda da bilimsel bir dille değiniyor Desmond Morris. İnsanın başlangıcına, cinsel yaşamına, alışkanlıklarına ve hayvanlar alemiyle olan şaşırtıcı bağlarımıza dair derin kavrayışlarıyla Çıplak Maymun, hem kışkırtıcı, hem zo
126.9 TL. 141 TL.
Tükendi
 %  10
Bilinmeyen İnsan
Bir bilim insanı olan Dr. Alexis Carrel tarafından kaleme alınan bu eserde, insan vücudu ile insan yaşamının bilinen ve bilinmeyen yönleri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Sosyal ve psikolojik bir varlık olan insanı, hem maddi hem manevi yönleriyle ele alır. İnsanın daha iyi bir yaşama sapan yolları etkileyici bir üslupla aydınlığa kavuşturur. Bu eser; hem insanların kendini keşfedip tanıması için, hem de insanın hayatı daha iyi bir şekilde yorumlayabilmesi için yol gösterici niteliğindedir.
178.2 TL. 198 TL.
Tükendi
 %  10
Büyü, Bilim ve Din ve Diğer Makaleler
Elinizdeki eser yazarın en ünlü üç makalesinden oluşmaktadır: Büyü, Bilim ve Din. İlk olarak 1920'lerde yayınlanan bu üç makale, entelektüel gücünü hala korumaktadır. Büyü, Bilim ve Din'de Malinowski, ilkel dinin çeşitli görüşlerini (diğerlerinin yanı sıra Frazer ve Durkheim tarafından ileri sürülmüştür) inceliyor ve kendi teorilerini paylaşıyor. Bilimsel bilginin tüm halklar için ortak olduğunu, en ilkel olsa da din ve büyünün belirli bir kültürdeki insanın evrendeki yerini uzlaştıran özel araçlar olduğun
207 TL. 230 TL.
Tükendi
 %  10
Türk Kültüründe Gulyabani;
Türk folklorunun en dehşet verici figürlerinden olan gulyabaninin, Doğulu ve Avrupalı demonik tasavvurları da gözetilerek, ulusal birikimimizin yarattığı halk bilgisi, klasik ve çağdaş edebiyat kaynakları ile popüler kültürde izini süren Türk Kültüründe Gulyabani, sözlü kültür ürünlerinden sinemaya ve müziğe, divanlardan, menakıpnamelerden mesnevilere sadece korku edebiyatımızın izleklerinde bilgilendirici bir okuma serüveni vadetmiyor. Ayrıca on dört illüstratörün klasik anlatılar, çağdaş uygulamalar ve ki
126 TL. 140 TL.
Tükendi
 %  10
Kültür Eleştirisi Kültürel Kavramlara Giriş
İletişim alanının önde gelen profesörlerinden Arthur Asa Berger’in Kültür Eleştirisi, kültür kavramına dair netlik kazanmak isteyen herkesin ve özellikle öğrencilerin, deyim yerindeyse, imdadına koşuyor. Edebiyat teorisinden Marksizme, psikanalizden göstergebilim ve sosyolojiye kadar pek çok kavram bu çalışmada son derece sade ve anlaşılır bir dille çok sayıda örnekle anlatılıyor. Kitabın meramı yazarın şu sözlerinde de ifade buluyor: “Etrafınızdaki dünyayı farklı görmeye başladığınızda ya da bu kitapta öğr
103.5 TL. 115 TL.
Tükendi
 %  10
İnsan Irklarının Eşitsizliği
Fransız yazar ve diplomat Arthur de Gobineau, ırkların üstünlüğünün savunucusu olarak bilinmektedir. Ona göre; beyaz ırk yani Aryan ırkı diğer ırklara göre üstündür. Gobineau’ya göre ırkların melezleşmesi dünyadaki iktisadi yıkımın birinci nedenidir. Çünkü ırkların karışımı beraberinde kaosu getirmektedir. Gobineau’ya göre beyaz ırk, uygarlığın ve medeniyetin kurucusu ve uygulayıcısıdır. Beyaz ırk her anlamda; zekâ, yetenek, başarı, fiziki özellikler vs. göre diğer ırklardan daha üstündür. Her alanda, beyaz
178.2 TL. 198 TL.
Tükendi
 %  15
Beyaz Büyü:Kağıdın Çağı
 %  15
Totemism
Orijinal baskı. İngilizce orijinal metin
144.5 TL. 170 TL.
Tükendi
İnsanlarda zaman kavramı - gökyüzünde hareket eden - Güneş'le ilişkili olarak gelişmiş ve günlük yaşama yerleşmiştir. Zamanı belirlemenin en kolay yolu, düz bir zemine bir çubuk dikmek ve güneşli bir havada gölgesini izlemektir. Çubuğun gölgesi Güneş'in gökyüzündeki konumu ve dolayısıyla günün zamanı konusunda doğrudan bilgi sağlar.
200 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 326 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3