Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 326 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
 %  5
İlkel İnsanın Zihni
Sanayileşme ve kentleşme sonucunda 19 yüzyılda ortaya çıkan sosyoloji, toplumu anlama ve açıklama konusunda bugün de önemli bir bilim dalı olma özelliğini sürdürmektedir. Öte yandan insanı ve kültürünü, farklı ırk ve çevre koşullarında inceleyen antropoloji; günümüzde sosyal bilimlerin önemli çalışma alanlarından biri olma özelliğini kazanmıştır. Antropoloji alanında ilkel ile modern, köylü ile kentli, azgelişmiş ile gelişmiş ayırımı çok kapsamlı ve farklı açılardan ele alınmaktadır. Bu alandaki ilk çalışma
161.5 TL. 170 TL.
Tükendi
 %  15
Çin Kültürü
Bir Batılı seyyahın gözünden 19 yüzyılın Çin’ine dair her şey… İngiliz diplomat ve yazar George Tradescant Lay, “Çok gezen bilir,” diyerek Çin’e gerçekleştirdiği seyahatlerinde bu kadim coğrafyanın toplumsal ve ahlaki kimliğinden, edebiyat ve sanat anlayışından ve sosyal faaliyetlerinden yola çıkarak detaylı bir araştırma yapıyor. Yazar, gözlemlerini her ne kadar Batılı bir bakış açısıyla yapsa da, Çin’i Batı dünyasıyla birçok yönden karşılaştırarak konuyla ilgili farklı bir perspektif yaratırken, o
131.75 TL. 155 TL.
 %  20
Ötekilerin Ekolojisi
Modern düşüncenin inşasında temel bir araç hâline gelen doğa ve kültür ayrımı, bilimlerin iki ayrı alana bölünmesine yol açmakla kalmayıp, dünyayı anlama şeklimizi ve diğer varlıklarla olan ilişkilerimizi de derinden etkiliyor. Philippe Descola, çevrelerindeki varlıklarla ilişkilerini farklı şekillerde kuran diğer halklarda böylesi bir ayrımın bulunmadığının önemini vurgularken, bu halkların nasıl bizimkinden farklı gerçeklikler yarattıklarını anlamaya çalışan antropolojininse, dünyayı doğal ve kültürel ola
94.4 TL. 118 TL.
 %  15
Şehir Efsaneleri
Şehir Efsaneleri kitabında şehir ahalisini heyecana, endişeye sürükleyen -bazen kehanet mahiyetindeki- şehir söylentilerine; İstanbul, Bursa, Amasya, Alanya, Siirt, Tokat ve Şereflikoçhisar’da yaşayan veya kayıtlara geçmiş efsanelerini; bu efsanelerin işlevlerini; şehirlerin fetih, kuruluş efsanelerini, camilerin yapılış efsanelerini; mekanların isim alma efsanelerini bulacaksınız.
263.5 TL. 310 TL.
Uzun yıllardır dünyanın birçok yerinde sürmekte olan paleontolojik kazılarda çeşitli canlılara ait fosil materyaller bulunmuştur ve bulunmaya devam etmektedir. Bu sayede birçok bilimsel soru cevap bulmakta ve birçok yeni soru da akıllara gelmektedir. Bu fosiller içerisinde önemli guruplardan bir tanesi geleneksel isimleriyle “hominidler”, günümüzdeki isimleriyle de “hominin”lerdir. Bu kitapta, 7 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan hominid ailesi ele alınmaktadır.
135 TL.
Tükendi
 %  15
Argo
Kitap Tanıtım Yazısı : Konu ne olursa olsun, bir alışkanlıktır, sebep sorulur: “Neden?” “Neden argo?” Buna cevabım: Neden olmasın? Argo, dilin en dinamik alanı, en yaratıcı zemini. Üstelik, azımsanmayacak bir argo kültürümüz var. Ancak, bu alanı gerek kavram açısından gerekse günlük hayata inerek malzeme derlemek bakımından biraz ihmal etmişiz. Argo kitabında argo üzerinde kavram incelemelerini, argonun dokusunun analizlerini, argo sözlüklerinin kaynaklarını ve değerlendirmesini, argonun edebiyattaki yansım
212.5 TL. 250 TL.
 %  15
Komşuluk
Komşuluk kitabı, Türk romanına, hikayelerine ve şiirine, divan edebiyatına, efsanelere, fıkralara yansıyan komşuluk hallerini anlatmakta, komşu günlerini, komşu kızına aşık olmayı, evlilik dışı ilişkileri, rahatsız eden komşuları, zaman içinde değişen komşuluk ilişkilerini, imece usulü yapılan işleri ele almaktadır. Kapı komşusu, mahalle komşusu gibi komşuluk türlerinden söz etmektedir. Gelenekler özellikle geçiş dönemlerinde komşudan nelerin beklendiğini, komşunun yaşam akışına nasıl katılacağını toplumun
238 TL. 280 TL.
 %  15
Masalları Yorumlamak
Masallar, kolektif bilinçdışının en basit ve saf ifadeleridir; bu yüzden, insan ruhunun temel kalıplarını açıkça anlamamıza imkan tanır. Her halk bu psişik gerçekliği kendi tarzında tecrübe eder; haliyle, dünya masallarını yorumlamak, insanın arketip deneyimlerini keşfederken verimli bir yöntem sunar. Masalların psikolojik açıdan yorumlanmasında belki de en büyük otorite olan Marie-Louise von Franz, masalları ayrıntısıyla analiz ederken hem kolektif hem de bireysel bilinç ve bilinçdışı arasındaki yolları
233.75 TL. 275 TL.
Tükendi
 %  5
İmgeler ve Simgeler
"Hayal gücünden yoksun" insanın talihsizliği ve çöküntüsü artık açıklanabilmektedir diyor Eliade: O, hayatın ve kendi ruhunun derin gerçeğinden kopmuştur. Hayal gücüne sahip olmak ise, dünyayı bütünselliği içinde görmektir, çünkü kavramsallaştırmaya gelmeyen her şeyi göstermek imgelerin görevidir. Efsanelerin, masalların, mitlerin gerilediklerini ve simgelerin dünyevileştiklerini gördük, ama bunlar hiçbir zaman kaybolmadılar. En silik varoluşta bile simge kaynamakta, en "gerçekçi" insan bile imgelerle yaşam
161.5 TL. 170 TL.
 %  10
Acının Tarihi
Beşerî bir fenomen olan acı, kimi zaman tehlikenin gelmekte olduğunu bildiren merhametli bir ulak kimi zamansa bizi zayıflatan ve etkisiz hâle getiren acımasız bir düşman olarak gösterir kendini. Bu yönleriyle acı, çağlar boyunca, başta beden ve tıp konularında incelemelerde bulunanlar olmak üzere kutsal ve manevi konularla iştigal edenlerin de ilgisini çekmiştir. Acının Tarihi'nde Roselyne Rey, bu evrensel fenomeni tüm yönleriyle keşfetmek için pek çok disiplin ve kaynaktan yararlanmaktadır. Kitap, antik ç
201.6 TL. 224 TL.
Tükendi
 %  10
İlkel Toplumun Yapısı Ve İşlevi
Yapısal işlevselci kuramın teorisyeni olarak kabul edilen ve sosyal antropolojide İngiliz ekolünün mümessillerinden sayılan ünlü antropolog Radcliffe Brown´un, ilkel toplumları parça-bütün ilişkisi ve toplumsal klikler arası işlevsellik bağlamında incelediği "İlkel Toplumun Yapısı ve İşlevi" isimli eser çığır açıcı niteliktedir. Radcliffe Brown bu eserinde bireyden ziyade, toplumun sosyal yapısını yapısal işlevselcilik kapsamında değerlendirmiş olup akraba ilişkilerinden şakalara, totemden ritüellere ve din
158.4 TL. 176 TL.
Tükendi
 %  10
Yabanıl Toplumda Suç Ve Gelenek
"Modern antropolog sonuçlarını kayda geçerken şeytan ona doğal olarak, genel bir ilkel kültür kuramının arka planına karşıt biçimde somut gerçek tasvirlerine kendi geniş, dağınık ve soyut deneyimlerini katmasını, gelenek, inanç ve örgütlenmenin ayrıntılarını sunmasını söyler. Bu küçük kitap da bir alan araştırmacısının böyle bir baştan çıkarılmaya boyun eğmesinin sonucudur. Böyle kusurların hafifletilebilmesi için – tabi bunlara kusur denebilirse- antropolojik hukukta özellikle yabanıl toplumlarla somut tem
72 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  20
Umay Ana’dan Al Karısı’na Atlı Gelip Yaya Kalanlar
Hakiki olayları anlatmasalar da hakikati kulağımıza fısıldayan mitolojinin, masalların, destanların, halk şiirinin, ritüellerin izinden, yazılmamış kadın tarihine dair gerçek arayışı. Nasıl ki rüyalarda bilinçaltımıza dair sırlar vardır, buralardaki izlerde de kolektif bilinçaltımıza dair sırlar yer alır. Bu izleri bir kez takibe aldığımız anda gerçeğe dair izler çorap söküğü gibi gelmeye başlar. Böylece daha eşitlikçi sistemlerin kalemleriyle değil de âdemoğlunu tepede tutan kalemlerin yazıya geçirdiği tar
280 TL. 350 TL.
Tükendi
 %  10
Çıplak Adam
Arka Kapak Yazısı Evrimin milyonlarca yıl süren meşakkatli yolunda şekillenmiş erkek vücuduna büyülü bir keşif! Dünya sahnesinde çırılçıplak kalan adamın merak uyandıran hikâyesi… 1967’de yayımlanan ve tüm dünyada satış rekorları kıran Çıplak Maymun’la ezber bozan ünlü Zoolog Desmond Morris, Çıplak Kadın’ın doğal bir devamı olan Çıplak Adam’da insan erkeğinin zoolojik portresini çiziyor. Ve bu portreyi yeryüzünün dört bir yanından gelen egzotik öykülerle süslüyor. İnsan erkeği dünya üzerinde nasıl bu kadar
167.4 TL. 186 TL.
Tükendi
 %  15
Antik Çağ Mutfak Kültürü
Antik Çağda Beslenme ve Damak Tadı ve Antik Çağ Mutfak Sözlüğü metinlerini bir araya getiren bu kitap, Eski Çağ tarihine ve yemek pişirmeye olan sonsuz ilgimin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Yemek hayatımızın tam merkezinde olmasına karşın tarihle ilişkilendirmekte güçlük çektiğimiz bir alandır. İmparatorlukların doğmasına-yıkılmasına, savaşların gidişatına nasıl yön verdiğini bir türlü göremeyiz, ya da görür de altında daha büyük sebepler ararız. Oysa doğruluğu tartışmalı olmakla birlikte Fransa kralı 16 L
357 TL. 420 TL.
 %  15
Kasap
Kasaplık mesleğinin kültürümüz içindeki yerini aktarmak amacıyla hazırlanmış olan Kasap kitabı, ülkemizde bu içerikle yayınlanmış ilk eserdir. Kasap ‘ta, kasaplığın hem halk edebiyatına hem de divan edebiyatına yansıması incelenerek kültürümüzde bir temel faaliyet alanı olan bu meslek, tarihi boyutu ve yakın dönem uygulamalarıyla kayıt altına alınmıştır. Aynı zamanda kasaplar ve kasaplık mesleği ile ilgili tarih kayıtları derlenerek bu mesleğin gerektirdiği bilgi ve uygulamalar okuyucuya sunulmuştur. Ayrıca
153 TL. 180 TL.
Tükendi
 %  5
Sosyoloji ve Antropoloji
Marcel Mauss’un insan bilimlerine büyük katkı sağlayan klasik çalışması, ilk defa ve kapsamlı biçimde Türkçe’de. Sosyoloji ve Antropoloji, insanla ilgilenen herkesin her zaman başvurabileceği önemli bir kaynak. Mauss, mitoloji, dilbilim, etnografya, psikoloji, din, hukuk ve ekonomi alanlarında olağanüstü bilgi birikimiyle yazısız toplumların dünyasına yolculuk yapmaktadır. Büyünün, dinin, bu ikisi arasındaki ilişkilerin ve bunun toplumların organizasyonunda oynadığı rolün analizine yer verilen bu k
308.75 TL. 325 TL.
Tükendi
Antropolog Saba Mahmood 2013 yılında öğrencisi Esra Albayrak ile maillerinin Wikileaks tarafından sızdırılmasıyla Türkiye’de ilk defa gündeme geldi. Mahmood’un en temel eseri Dindarlığın Siyaseti toplumsal cinsiyet, inanç ve siyasetin kesişimini 90’lı yıllarda Kahire’de yapmış olduğu Kadın Camii Hareketi üzerinden inceliyor. Ülkemizde de bilindiği üzere, bu kesişim etrafında üretilen söylemler, tartışmanın öznesi konumundaki dindar kadınları dışarıda bırakma eyilimindeler. Mahmood çalışmasında sözü dindar k
180 TL.
Tükendi
 %  15
Yalova Folkloru;Cilt 2
Yalova’nın kültürel tarihi çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Kaplıcaların, ormanların, denizin, akarsuların ve verimli toprakların olduğu bu bölgeye çok değişik coğrafyalardan göç ederek yerleşenler süreç içinde zengin, renkli bir kültürel birikiminin ortaya çıkmasını sağladılar. Yalova coğrafyasının büyüleyici geçmişi üzerine inşa edilen folklorunu ele alıp inceleyen iki ciltlik bu çalışma, halk kültürüne bir ömür adayan araştırmacı yazar Nuri Taner’in yıllar süren titiz çalışmasının ve emeğinin ü
59.5 TL. 70 TL.
Tükendi
 %  15
Tango Kitabı
20. yüzyıl başında Türkçe sözlerle bestelenen tangolar batı tarzı tango formunda bestelendiği gibi nihavend, rast, kürdi hicazkar vb. makamlarla da bestelenmiş ve Türk müziğinin bir formu olmuştur. Tangoların sözleri aşk, arzu, özlem, hüsran, sitem temaları etrafında yazılmıştır. Bazen, “Türk Kahvesi” isimli tangonun sözlerinde olduğu gibi, tango ile bağdaştırmadığımız ama bize özgü kültürel unsurlar da tango sözlerine girmiştir. Sevgilim senin gözünün rengi Güzel gözlerin kahverengi Tazeledi bendeki hev
255 TL. 300 TL.
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 326 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4