Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 340 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Düş kırıklıklarım var benim. Düşlerimde kırıldığımda olmuştur bazen. Kırıklıklarımın düş olmasını dilediğim de... düşlerim kırılarak düşer yüreğime. Öyle hızla çarpar ki kalbime, kalbim ne olduğunu anımsamaz kendine geldiğinde. Bilmem ki ne denir duyguların dilinde bu çarpan etkisine.Dün kırıklıklarım var benim. Dünlerim hayallerime uymadı bazen. Hayat böyledir dedim kendime en bilge sesimle. Hayat böyledir bazen. Dün kırıklarının gölgesi düşebilir bugünlere. Dün kırıklarım da düşer kalbime, düş kırıklarımı
250 TL.
Tükendi
 %  5
1945’ten Günümüze Uluslararası İlişkiler
Güncel olaylarla doğrudan ilgili olan bu kitap, 1945’ten günümüze uluslararası siyasi ilişkilere kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi devletlerarasındaki ilişkilerde önemli bir kırılmaya işaret eder. Öncelikle Avrupa devletlerinin gerilemesi karşısında, kendi etraflarında homojen bloklar oluşturmayı hedefleyen ABD ve Sovyetler Birliği’nin yükselişine tanık olduk. Soğuk Savaş hız kaybetmezken, sömürgeleştirilmiş halklar Avrupa’nın himayesinden kurtulmaya çabaladı. Artık yery
332.5 TL. 350 TL.
Tükendi
“İki değerli meslektaşım, Burç Aka ve Tolga Bilener, “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’nin Dış Politikası”na ilişkin, kendilerinden de genç ve “ikinci yüzyıl”ın sosyal bilimcileri olacak bir akademisyen grubunun çalışmalarından bu güzel derlemeyi üretmişler. Çalışmada, bir yandan Türkiye’nin dış politikasının diplomatik ve ekonomik araçlarına ilişkin bazı “yumuşak güç” örnekleri olarak niteleyebileceğimiz bir dizi inceleme yer almaktadır. Diğer yandan yeni denilebilecek bazı “tema” ya da “bölge” analizleri
310 TL.
Tükendi
 %  10
Karşılaştırılmalı Siyaset;Benzer Ülke Rejimlerine Mukayeseli Bir Bakış
Siyaset bilimi içindeki bir alt çalışma alanı olan karşılaştırmalı siyaset, dünyanın dört bir yanındaki siyasi yapıların anlaşılmasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Genel hatlarıyla rejim türleri veya rejim değişikliklerini, demokratik ve otoriter rejimlerin özellikleri dahası bu rejimlere geçişleri sebep sonuç ilişkisi içinde anlamlandırmaya çalışmaktadır. Akademik yazın, ülkeler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymak adına ülkeleri kısmen veya tamamen analiz ederek çıkarsamalarda bulun
171 TL. 190 TL.
Tükendi
 %  15
Türkiye’de Amerikan Pasaportu – Ulusötesi Çağda Aidiyet ve Vatandaşlık
Çocukları Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olabilsin diye tüm zorlukları göze alıp doğum için binlerce kilometre öteye, ABD’ye giden anne adayları bize neler söylüyor? Amerikan rüyasının peşinde Amerika’ya yerleşen biri neden oradaki kariyerini bırakıp Türkiye’ye döner? Amerikan pasaportu taşıyanlar için gerçek “fırsatlar ülkesi”, ABD’nin dışındaki dünya mı?Türkiye’de Amerikan Pasaportu, ABD’nin resmi sınırlarının ötesinde ABD vatandaşlığına yüklenen anlamlar, değerler, hayaller ve umutlar üzerine kuru
119 TL. 140 TL.
Tükendi
Şiddet içermeyen siyaset olabilir mi? Şiddetin meşrulaştırılabilirliği, varolan düzeni savunmak ya da yıkmak için uygulandığına mı yoksa uygulanma biçimine mi bağlıdır? Şiddet basitçe dolaysız bedensel yaralama mıdır yoksa yapısal, simgesel ya da epistemik şiddetten söz edebilir miyiz? Bu kitapta Elizabeth Frazer ve Kimberley Hutchings, Niccolo Machiavelli'den Elaine Scarry'ye siyasal kuramcıların bu konuları nasıl ele aldıklarını inceliyorlar. Siyasette şiddetin hem savunucuları hem de eleştirmenleriyle et
240 TL.
Tükendi
 %  15
Seküler Milliyetçilik -1;21. Yüzyılda Türk Milliyetçiliğinin Teorisi
Tarih, çok uzun yıllardır Türk Milliyetçiliğini dönüşmeye zorluyor. Çeteciliğin cazibesi ve İslamcı kolaycılık, Türk Milliyetçiliğinin milletteki sosyolojik dönüşümlere paralel olarak büyük bir dönüşüm ve atılım hamlesi yapmasını şimdiye dek engelledi. Fakat artık sosyoloji önüne çekilen setleri teker teker deviren bir sel gibi, karşısında hiçbir aparat, hiçbir yatak değiştirme mühendisliği dayanmıyor. Elinizdeki kitapta, Seküler Milliyetçiliğin yıllardır savunucusu ve sözcüsü olmuş M. Bahadırhan Dinçaslan'
221 TL. 260 TL.
Tükendi
 %  15
Seküler Milliyetçilik ;(2 Cilt Takım)
Tarih, çok uzun yıllardır Türk Milliyetçiliğini dönüşmeye zorluyor. Çeteciliğin cazibesi ve İslamcı kolaycılık, Türk Milliyetçiliğinin milletteki sosyolojik dönüşümlere paralel olarak büyük bir dönüşüm ve atılım hamlesi yapmasını şimdiye dek engelledi. Fakat artık sosyoloji önüne çekilen setleri teker teker deviren bir sel gibi, karşısında hiçbir aparat, hiçbir yatak değiştirme mühendisliği dayanmıyor. Elinizdeki kitapta, Seküler Milliyetçiliğin yıllardır savunucusu ve sözcüsü olmuş M. Bahadırhan Dinçaslan'
425 TL. 500 TL.
Tükendi
 %  15
Seküler Milliyetçilik -2;21. Yüzyılda Türk Milliyetçiliğinin Pratiği
Milliyetçilikte milli faydacı, hürriyetçi ve şahsiyetçi milliyetçilik düşüncelerinin esaslarını Teori cildinde anlatan Bahadırhan Dinçaslan, bu defa "Nasıl?" sorusunun cevaplarını arıyor: Serbest piyasa iyidir, fakat nasıl işlemeli? Sekülarizm iyidir, fakat nasıl tesis edilmeli? Milliyetçilik iyidir, fakat nasıl örgütlenmeli? Seküler Milliyetçilik - 21. Yüzyılda Türk Milliyetçiliğinin Pratiği, okura geniş bir külliyattan beslenen bir zihin jimnastiği vaat ediyor. İki ciltte ortaya koyduğu fikirleriyle Dinç
204 TL. 240 TL.
Tükendi
 %  20
Devlet Bilimi - Göçebe ve Yerleşik Devlet
Devlet toplumsal varlığın birincil ürünüdür. Kişilerden ve kurumlardan ibaret bir şekilsizlik değil, kendi başına bir bütün ve maddi bir nesnedir. O yüzden bilim için dört başı mamur bir konu oluşturur. Buna karşın çağımızda devleti konu edinmiş kendi başına bir bilim dalı olmaması tuhaftır. Oysa çağın gerekleri devletten kaçışmakla karşılanamaz. Devleti nesnel değil öznel fikirler yumağı saymakla, hatta devlet diye bir nesne olmadığını ileri sürmekle, her kültürü kendi içine kapatıp devletin genel doğasın
216 TL. 270 TL.
İktidar ve meşruiyet kavramları ilk insandan beri var olagelmiş kavramlardır. Tarih öncesi ilkel insan topluluklarda ilkel bir biçimde yer alan siyasal iktidar ve meşruiyet sorunları günümüzde oldukça karmaşık bir haldedir. Siyasal iktidar ve meşruiyet kavramlarının klasik dönemden modern döneme kadar geçirdiği değişimlerin temelinde bu kavramların Avrupa merkezli olarak ele alınması bulunur. Bu sebeple Avrupa’nın temelinde olan Antik Yunan, Roma ve Hıristiyanlık düşüncelerinin, bu kavramlara yaptıklar
360 TL.
Tükendi
Simülasyonlar, öğrencilerin pasif bir şekilde bilgiyi tüketmelerinden ziyade, etkileşimli öğrenme deneyimleri aracılığıyla konuları daha derinlemesine anlamalarını sağlar. Simülasyonlar, uluslararası ilişkilerin karmaşıklığını ve gerçek dünya sorunlarına karşı karar verme süreçlerini anlama konusunda öğrencilere benzersiz bir fırsat sunarken aktif öğrenme yöntemi olarak öğrencilerin katılımı ve etkileşimi üzerinden öğrenme deneyimlerini zenginleştirir. Simülasyonlarla Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilim
230 TL.
Tükendi
Büyük bir hızla ve giderek karmaşıklaşarak değişen dünyada, teknoloji alanındaki atılımlar hayatın her alanına sızarak küreselleşmeye ivme verirken, uluslararası ilişkilerin “devlet”, “güç”, “savaş”, “barış”, “diplomasi”, “dış politika” ve “jeopolitik rekabet” gibi klasik kavramları da değişim geçiren uluslararası sistemle birlikte farklılaşıyor… Bu, dünyanın geçirdiği ilk değişim olmasa da, küreselleşmenin olağan sonucu olan değişken çokluğu, bunların kontrol edilebilir ve yönetilebilir olmasını da o denli
360 TL.
Tükendi
7 Ekim’den itibaren geçen 4 ay içinde Aksa Tufanı ve karsısında harekete geçen insanlık dışı zalim güçlerin sahit oldugumuz saldırılarının vahseti, aslında bir açıdan da tufanın açıga çıkardıgı hakikatlere dahil. Simdiye kadar varlıgını büyük ölçüde 2. Dünya Savasında maruz kaldıgı soykırımın acılarını basarılı bir biçimde pazarlamaya borçlu olan Israil bu süreç içinde soykırımcı bir alçalmaya ne kadar tesne oldugunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Uluslararası Adalet Divanının karsısına soykırım suçlam
286 TL.
Tükendi
Bu kitap, on dokuzuncu yüzyılda Marx’ın yazdıklarından başlayarak yirminci yüzyıldan günümüze uzanan geniş bir zaman dilimi içerisinde kapitalizm ve demokrasi arasındaki ilişkiyi bir zıtlık olarak yorumlamış toplam on bir düşünürün çözümlemelerini inceliyor. Her bölüm bir düşünüre odaklanıyor. Başka bir ifadeyle, okurlar kitabın her bölümünde kapitalizm ve demokrasi arasındaki zıtlığa dair farklı bir çerçeve, farklı bir yorum bulacaklar. Sonsöz’de ise, kapitalizm ve demokrasi ilişkisi hakkında, mevcut küres
224 TL.
Tükendi
Hızlandırılmış bir hakikatin içinden geçmekteyiz. Sosyalizm bayrağı son yıllarda hiç olmadığı kadar derine gömülmüş, estirilen terör rüzgârı; ekonomi politiğin eleştirisini, itirazı ve şüpheyi süpürüp atmıştır. Fikrin habercilikten, söylemin reklâmdan, ortaklığın ise maddî menfaatten kurtarılması zaruridir. Günü kurtarmak, popüler olanın peşinden koşmak ve bağlam kurmamak nicedir teorik faaliyetin istikametini belirlemekte; ideolojik geriliğin bu maddî temeli ise orta sınıfların parti, dernek, vakıf ve odala
200 TL.
Tükendi
 %  5
Devrim'in Yorumu; Fransız Devrimi'ne Üç Yaklaşım Biçimi
Fransa'daki Annales dergisi etrafında toplanan tarihçiler arasında yeralan François Furet'nin yapıtları, ülkesinde çok canlı tartışmalara neden oldu. Furet, sorunsal tarih yaklaşımının en iyi çözümleyici ve kuramcılarından sayılıyor. Furet'nin kavramsal tarih de dediği bu yaklaşımın en büyük özelliği, tarihçinin olaylarla çağdaş olan bilinçlerden uzaklaşıp, üzerinde çalıştığı döneme özgü söylemlerin yineleyicisi olmaktan kurtulma çabasıdır... Furet kitabının birinci bölümünde Fransız devrimini kavramsallaşt
218.5 TL. 230 TL.
Tükendi
Bu kitap, ABD-Çin ilişkileri kapsamında ‘uluslararası güvenliği’ etkileyen faktörleri 11 Eylül 2001 sonrasında küresel hegemonya bağlamında incelemiştir. Dolayısıyla ABD-Çin ilişkilerinin hegemonik rekabete girdiği ve bu rekabetin uluslararası güvenliği etkileyebilecek bir boyuta ulaştığı savı, neo-gramşiyan bir teorik çerçeve içerisinde tartışılmıştır. Bu çalışma neo-gramşiyan yaklaşım çerçevesinde uluslararası sistemde oluşan ‘parçalanmaya dönük’ eğilimleri tespit etmeye çalışmakta ve iki ülke arasındaki
220 TL.
Tükendi
Siyasi Düzenin Kökenleri’nde modern demokratik toplumların köklerine inen Francis Fukuyama, bu ciltte hikâyeyi kaldığı yerden, yani Fransız Devrimi’nden devam ettirerek Arap Baharı’na ve modern Amerikan siyasetinin işlev bozukluklarına kadar geliyor. Siyasi Düzen ve Siyasi Çürüme güçlü, gayrişahsi ve hesap verebilir siyasi kurumların nasıl geliştirildiği sorusunu detaylı bir şekilde ele alıyor. Böylelikle yolsuzluğun devlet yönetimi üzerindeki etkilerini ve bazı toplumların yolsuzluğu ortadan kaldırmada nas
400 TL.
Tükendi
SİYASİ DÜZEN VE SİYASİ ÇÜRÜMESanayi Devrimi’nden Demokrasinin KüreselleşmesineMODERN DEVLETİN TARİHİ, KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYORSiyasi Düzenin Kökenleri’nde modern demokratik toplumların köklerine inen Francis Fukuyama, bu ciltte hikâyeyi kaldığı yerden, yani Fransız Devrimi’nden devam ettirerek Arap Baharı’na ve modern Amerikan siyasetinin işlev bozukluklarına kadar geliyor. Siyasi Düzen ve Siyasi Çürüme güçlü, gayrişahsi ve hesap verebilir siyasi kurumların nasıl geliştirildiği sorusunu detaylı bir şekil
1100 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 340 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1