Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 94 kayıt bulunmuştur Gösterilen 80-100 / Aktif Sayfa : 5
 %  20
Avrupa İktisat Tarihi
Son üç yüzyılın en belirleyici özelliğini, en küçük kıtanın yeryüzünün geri kalan engin toprakları üzerindeki egemenliğini, anlamamızı sağlayacak en önemli anahtar Avrupa'nın iktisadi tarihidir. Avrupa'nın ticari ve sınai yayılması, yanı sıra dilleri, edebiyatı, hukuku ve siyasal kurumları da taşımıştır. Bu manevi kargo belki de Avrupa'nın madenleri ile fabrikalarında üretilenlerden daha büyük önem taşır. Herbert Heaton'ın Avrupa İktisat Tarihi okuyucuya batı uygarlığına ilişkin kendi tasarımını oluşturması
7.2 TL. 9 TL.
Tükendi
 %  20
Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü
Kalkınmanın sadece ekonomik bir kategoriye indirgendiği ve GSMH ile ölçüldüğü koşullarda, diktatörlükler de kendilerini kalkınma misyonunun taşıyıcıları olarak sunabiliyorlar. Toplumun geniş kesimlerini marjinalleştirip sistemin dışına atan, toplumu baskı altına alan, ama belirli bir GSMH artışını gerçekleştiren halk düşmanı rejimler, bu alandaki başarılarıyla kendilerini meşrulaştırabiliyorlar. Oysa GSMH artışıyla ölçülen bir ekonomik büyüme, geniş kitlelerin yoksullaşması, toplumsal gerilimler, aşırı bölg
136 TL. 170 TL.
 %  10
A History Of The Ottoman Bank
With an exceptional longevity of almost 150 years, the Ottoman Bank is one of the most fascinating banking institutions of the modern era. Foreign yet at the same time Ottoman, private yet holding the privileges and duties of a state bank, its complex history is intimately linked to that of the Ottoman Empire, but also to that of the Turkish Republic after the collapse of the empire. Taking the bank´s monetary role and functions as its guideline, but without discarding its complex and often ambiguous relati
67.5 TL. 75 TL.
Tükendi
 %  10
İttihat-Terakki ve Devletçilik
Ulusal kaygılarla 2. Meşrutiyet yıllarında gündeme gelen "milli iktisat", savaş koşullarında "devlet iktisadiyatı" diye bilinen uygulamayı gündeme getirir. Savaşın finansmanı enflasyonist gelişmelere ortam hazırlar. Seferber orduya öncelik tanınması temel besin maddelerinde darlığa neden olur. Şehremaneti, İttihat-Terakki ve ordu değişik dönemlerde iaşe politikasını üstlenir. Gelir dağılımı giderek bozulur. Asker ve memurlar yoksullaşırken spekülatif girişimler sonucu harp zenginleri türer. Osmanlı´nın gele
18.33 TL. 20.37 TL.
Tükendi
 %  10
75 Yılda Para'nın Serüveni
Türkiye, Dünya Bankası verilerine göre değerlendirmeye alınan, en yoksulundan en zenginine 133 ülke arasında, kişi başına düşen gelir açısından 85. sırada. Bugün kişi başına düşen 3 bin dolar gelir ile "gelişme yolunda" görünen Türkiye´de 75 yıl önce, yani 1923´te bu rakamın sadece 45 dolar olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu kitapta, Türkiye´de ekonomik zenginliğin ve onun maddi ifadesi olan paranın 75 yılı anlatılırken, söze Mor Binlik´ten 5 milyonluğa, oradan "Plastik Para"ya uzanan serüvenle başlandı. 75 y
20.84 TL. 23.15 TL.
Tükendi
 %  10
Cinnet, Panik ve Çöküş; Mali Krizler Tarihi
Klasik... Cinnet, Panik ve Çöküş düşünmemizi sağlayan kalıcı bir rehber: mantıklı, nükteli ve pratik. En son mali krizi - ne türden ve nerede olursa olsun- ölçmeye yarayan bir kalıp. -David Warsh, Boston Globe Kusursuz. -Floyd Norris, New York Times Tehditkar. -The New Yorker [ Cinnet, Panik ve Çöküş ] yanlış para ve kredi yönetiminin yüzyıllar boyunca yol açtığı mali patlamaların biliösel bir değerlendirmesi. -Richard Lambert, Financial Times (Arka Kapak)
21.66 TL. 24.07 TL.
Tükendi
Kitabın temel tezi şudur; ´güçlü´ devletler -bu gücün doğası tarihsel olarak değişmektedir. Ulusal ekonomik kalkınma ve endüstriyel değişim açısından hayati bir rol oynarlar ve bu durum çok gelişmiş ülkeler için olduğu kadar gelişmekte olan ülkeler için de geçerlidir. Marksist ve neo-liberal yaklaşımlar, kalkınmanın başarıya ulşaması ya da başarısız olmasında dünya ekonomisi ile piyasa mekanizmasının belirleyiciliğini abartırlar ve bunun bir sonucu olarak da, egemen devletlerin ülke içindeki kaynakları hare
21.3 TL.
Tükendi
İktisadi düşünce tarihi bağlamındaki tüm dinamiklerin tekil sorunlara ve özgül koşullara getirilmiş yanıtlardan ibaret olduğunu öneren Hunt, Aydınlanma´dan günümüz uzanan bir tarih aralığında kotardığı derinlikli ve deneye dayalı bir çözümlemeyle görkemli bir yapıta imza atıyor.
38.89 TL.
Tükendi
 %  15
Marx Öncesi Siyasal İktisat; Bilimin Gençlik Çağı
Karl Marxın Kapitalle doruğa çıkan büyük bilimsel buluşunun kendisi kadar, onun ve yol arkadaşı Engelsin diğer düşünürlerle olan ilişki ve etkileşimleri de her zaman ilgi odağı olmuştur. Siyasal iktisat dendiğinde, Adam Smith ve David Rivardo, Marxın adlarını sürekli andığı ama keskin bir biçimde eleştirmekten hiç çekinmediği bilinen kaynaklardır. Bununla birlikte, Marxa gelinceye kadar siyasal iktisadın öyküsü iki isme indirgenemeyecek kadar renklidir. Ünlü Sovyet iktisatçısı Andrey Anikin, bu serüveni şa
17 TL. 20 TL.
Tükendi
Bazı kavramlar sıkça kullanıldığı halde, içerikleriyle pek ilgilenilmez. Veri olarak kabul edilirler ve bir bakıma inanç kategorisine dahil olmuşlardır. Kalkınma kavramın son yarım yüzyılın en çok kullanılan kavramlarından biridir. Oysa, gerçekten neyi ifade ettiği pek merak konusu olmamıştır. Kavramlara yüklenen anlamlar her zaman herkes için aynı olmayabilir ve bu doğaldır. Uygarlaşma, modernleşme veya aşağı yukarı aynı anlama gelen çağdaşlaşma, batılılaşma vb. gibi kavramlar herkes için aynı anlamları ta
12.04 TL.
Tükendi
...Makro iktisatta bireyi ve kurumları soyutlamak gerekir. Makro iktisadın mikro temelleri olarak adlandırabileceğimiz gelişim içinde makro ve mikro iktisat bütünleşmektedir. Mikro iktisadın temel analiz araçlarından olan bütçe sınırlaması, makro iktisatta da devlet, kurumlar ve firmalar bağlamında çok önemli analiz aracı olmaktır. (Önsöz)
10.19 TL.
Tükendi
 %  10
İktisadi Gelişmenin Merhaleleri
Bu kitap, bir iktisat tarihcisinin modern tarihin seyri hakkinda yaptigi bir genellemeyi gostermektedir. Burada tarihin seyri, birbirini takip eden gelisme merhaleleri halinde ele alınmıştır. Her milli ekomoninin tarihi seyrini bu sekilde gelisme merhaleleri halinde tasvir ve izah etmenin mumkun ve faydali olacagi kanaatine varılmıştır.
18 TL. 20 TL.
Tükendi
Global Dünya olarak nitelenen gelişmenin işletme hayatı üzerindeki etkisi irdelenirken, strüktür tahlilli içinde Türkiyede dışa açılmanın etkileri bu bağlamda yapılması gerekenler, benzeri üç ülkenin enflasyonla mücadele örnekleri ışığında Türkiye tipi enflasyon ele alınıyor. Bölgesel gelişme ve GAP, Türkiyemizin gecikmiş gündem konuları olan kentleşme ve çevre konuları kitapta geniş kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.
23.15 TL.
Tükendi
 %  10
Para-Bankalar Ve Ekonomi
Parasız yaşayabilir miyiz? Para tarihteki son bulgulardandır. Bugünkü görünümüyle insanlık tarihi 70.000 yıl öncesine dayanır. Oysa para varlığını gösteren ilk belirti, İÖ. 3000'lerde Babil'de üzeri baskılı maden çubuklarının kullanılmış olmasıdır. İnsan para olmadan nasıl yaşadı? Cevap, toplumun çok küçük oluşu ve herşeyin insanlar arasında kolaylıkla paylaşılabilmesidir. O günün insanı mağarada yaşıyor, besinini avcılık ve balıkçılıktan sağlıyordu.
20.25 TL. 22.5 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 94 kayıt bulunmuştur Gösterilen 80-100 / Aktif Sayfa : 5