Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 94 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
İstanbul’un İktisâdî ve İçtimâî Tarihi - I
Bu eser, bilinmeyeni sonsuz, hafızası sayısız olağanüstülüklerle dolu İstanbul’un 2600 yıllık tarihini iktisâdî ve içtimâî açıdan ele alıyor. İstanbul’un Yunan, Roma ve Türk dönemlerini inceleyip konuyu günümüze kadar getiriyor. Yoğunlaşma ise Türk yani Osmanlı döneminde oluyor. Bu çalışmanın İstanbul Tarihi araştırmaları için bir rehber niteliğinde olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu bu kitapta, ustalıkla, Tanpınar’ın ifadesiyle “her türlü canlılığın üstünde canlı şehir” olan İstanb
494.1 TL. 549 TL.
Tükendi
Akhaimenid Perslerinin Eskiçağ tarihindeki yaklaşık iki yüzyıllık serüveni (MÖ yak. 547-330) özellikle son dönemlerde çok sayıda bilim insanının ve okurun dikkatini cezbetmiştir. Bu yoğun ilgi beraberinde döneme ilişkin çok sayıda çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yapılan çalışmaların ortaya koyduğu birikimle dönemin politik, kültürel, idari ve sanatsal yapısı hakkındaki bilgilerimizde büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. Buna karşın dönemin iktisadi koşullarını merkeze alan bütüncül bir çalışmanın var
445 TL.
Tükendi
Yüzyılın Ekonomisi, Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak amacıyla hazırlanmış; Cumhuriyet’in Kurucu Önderi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına adanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, yıkılmış olan Osmanlı Devleti’nin üzerine kuruldu. Cumhuriyet’in kurucu kadroları, Osmanlı Devleti’nin çöküşüne, bilfiil savaş meydanlarında tanık oldu. Bundan dolayı, kurtuluşun yolunun tam bağımsızlıktan geçtiğinin farkındaydılar. Cumhuriyeti kurarken de Osmanlı Devleti’nin çok kimlikli yapısına karşı, ulus devlet kimliğini öne çık
4000 TL.
Tükendi
 %  15
19.Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi
19. yüzyıl dünyanın çehresini değiştiren uzun bir yüzyıldı. Günümüzün önemli iktisat tarihçilerinden Ivan T. Berend, 19. Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi ’nde şu önemli sorunun yanıtını arıyor: Niçin Avrupa’nın bazı ülkeleri ve bölgeleri 19. yüzyılın daha erken dönemlerinde ileri bir gelişme seviyesi yakalarken, diğerleri geride kaldı? Avrupa’daki ekonomik kalkınmayı uluslar ötesi bir ölçekte ele alan bu karşılaştırmalı çalışma, bölgesel farklılıkların ülkelerin ekonomik güzergâhında nasıl belirleyici bir etki
212.5 TL. 250 TL.
Tükendi
 %  15
Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi
Osmanlı-Türkiye iktisat tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Şevket Pamuk’un, ilk kez 2014’te yayımlanan önemli çalışması Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi ’nin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yeni baskısı, kapsadığı dönemi 2020’ye kadar getirirken, iktisadi tarihimize farklı bir yaklaşımı hedefleyen içerik ve vurgularını da zenginleştiriyor. Pamuk’un 2018 yılında İngilizce olarak Princeton University Press tarafından yayımlandıktan sonra Yunanca ve Çinceye de çevrilen bu çalışmasının ö
119 TL. 140 TL.
 %  10
Modern Avrupa İktisat Tarihi (1760-1932)
Bu eserinde, günümüzde kullanılan sanayi, teknoloji, ekonomi ve işçi politikalarının temelini aydınlatan siyasetçi ve yazar Sadi Ertem, Avrupa’nın (1760-1932) ekonomi politiğine ışık tutuyor. Çağdaş Avrupa’nın ekonomik gelişimini “sanayiciliğin doğuşu ve gelişimi” formülüyle özetleyen Ertem, parçalanan tarımsal örgütlenmenin yavaş yavaş yerine geçen sanayileşme politikalarını en ince ayrıntısına kadar okurlarına sunuyor. Bir kırılma noktası olan 1760-1932 tarih aralığı halkın kırlardan ‘kovularak’ şehirler
197.1 TL. 219 TL.
Tükendi
 %  10
Borsa
“Borsa günümüzde millî ekonomilerin düzenleyicisi ve organizatörü olmaya başlamıştır ve ağırlığı gitgide artmaktadır, üstelik bugünkü toplumsal düzen buna benzer bir biçimde var olmaya devam edecekse, böyle olmak zorundadır da.” Max Weber elinizdeki metni 20. yüzyılın eşiğinde, dünyada ticari küreselleşmenin zirvesine ulaştığı bir dönemde kaleme almıştır. Weber’e göre borsa bu ticari hareketliliği mümkün kılan en önemli araçlardan biridir. Weber bir yandan sarih bir şekilde borsanın işlevlerini açıklarken
113.4 TL. 126 TL.
Tükendi
Kalkınma paradigmasının hüküm sürdüğü 1960'lar ve 1970'ler boyunca sosyal bilimler gündeminin öne çıkan alanlarından biri olan iktisat tarihi, sonra bir süre ilgi odağından uzaklaşmıştı. 2000'lerde, Daron Acemoğlu, Kenneth Pomeranz, Thomas Piketty gibi iktisatçıların yankı yaratan çalışmaları, tarihsel analizle iktisat bilimini birleştiren bakış açısının açabileceği geniş ufka yeniden dikkat çekti. İktisat Tarihinin Dönüşü, Türkiye'de büyük ölçüde bireysel çabalara bağlı kalan bu alana olan ilg
270 TL.
Tükendi
 %  10
1950 - 1980 Karma Ekonomi Doğrular Yanlışlar Umutlar; Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü II. Cilt
Cumhuriyet ekonomisinin öyküsünü üç ciltte anlatıyoruz. Birinci cilt başlangıçtan 1950 yılına kadar olan dönemi kapsıyor. Bu dönemi DEVLETÇİLİK olarak tanımladık ve başarısını ALTIN YILLAR olarak betimledik. Bu ikinci ciltte 1950 - 1980 yılları arasındaki dönemin öyküsünü anlatacağız. Bu dönemin adı KARMA EKONOMİ'dir. Karma Ekonomi'nin görüntüsüne DOĞRULAR YANLIŞLAR-UMUTLAR adını vermeyi uygun bulduk. Üçüncü dönemin serüvenini üçüncü ciltte okuyacaksınız. ALTIN YILLAR döneminin kendine özgü büyüklüğü, bugün
180 TL. 200 TL.
Tükendi
 %  10
İktisat ve Tarih
Bir "bilim" olabilmek için "politik" nitelik taşımaktan vazgeçen iktisat yöntemsel açıdan tarihi analiz dışında tutmuştur. Bilim olarak iktisadın, doğa bilimlerine yaklaşması ve fiziğin yönetimini kendine rehber edinmesi iktisada teorik mükemmelik yönünde teknik ilerleme sağlarken politik iktisadın imkanlarından yoksun, toplumdan, tarihten ve insandan bağımsız bir iktisat bilgisinin üretilmesine yol açmıştır. Bir başka deyişle, iktisadın alanına piyasa ile sınırlayan statik yaklaşımlarda iktisat bilgisi, a
135 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  10
Şeyhülislam Fetvaları Işığında Osmanlı'da İktisadi Hayat
XVIII. yüzyılda Osmanlı'nın iktisat anlayışının ve faaliyetlerinin incelendiği bu eserde Çatalcalı Ali Efendi, Feyzullah Efendi, Yenişehirli Abdullah Efendi, Dürrizâde Mehmed Ârif Efendi, Menteşzâde Abdürrahim Efendi gibi şeyhülislamların fetvaları mercek altına alınıyor. Çalışmada kimi zaman fetva mecmualarındaki fetvaların dayanaklarının bulunduğu fıkıh kitaplarına başvurulurken kimi zaman da Osmanlı dönemi kanunnamelerine atıflar yapılıyor. Bunun yanında hukukçular ve iktisat tarihçileri tarafından Osm
225 TL. 250 TL.
Tükendi
Asad Zaman, İslam iktisadım Müslümanların karşılaştıkları meydan okumalara verilen bir cevap olarak konumlandırmama ve İslam iktisadının tarihsel köklerine bir yolculuk yapmaktadır. Zaman'ın çalışmaları özelde ana akım iktisat, genelde ise Batı düşüncesi eleştirisine odaklanmaktadır. Bu çerçevede daha çok Aydınlanma sonrası Batılı düşünürlerin insan ve onun ekonomik aktivitelerine yönelik yaklaşımlarını merkeze alarak ciddi kritikler yöneltilmektedir. Bilhassa günümüz üniversitelerinde okutulan ve piyasada
160 TL.
Tükendi
 %  20
Türkiye İktisat Tarihi (1908-2015)
"Her şeyden önce belirtilmesi gereken nokta, kitabın dönemlemesinin, şimdiye kadar hiçbir eserde rastlanmadık ölçüde iktisadi kıstaslara dayanması ve dolayısıyla iktisat-siyaset diyalektiğinde, yazarın iktisada ağırlık veren görüşüyle fevkalade tutarlı olmasıdır. Değerli araştırmacı Korkut Boratav'ın kitabının, Türkiye ekonomisinin nereden geldiği ve nereye gittiği konusunda derin düşünmek isteyenlere bir rehber olarak önerilmesi ve üniversitede ders kitabı olarak okutulması beklenir." - Mehmet Ali Kılıçb
142.4 TL. 178 TL.
 %  5
Din ve İktisadî Faaliyet; Protestan Ahlâk, Kapitalizmin Yükselişi ve Bilginin Suistimali
Kapitalizmin Püriten Protestan ahlâk değerleri ile geliştiği düşüncesi, iktisat tarihçileri arasında ilgi uyandırdı. İlk kez Max Weber tarafından dile getirilen bu tez, R. H. Tawney'in yazılarıyla yayıldı. Samuelsson, bu kitapta Weber'in tezlerine ve Tawney'in düşüncelerinin çoğuna itiraz ediyor ve karşı tezler ileri sürüyor. O, Püritan ahlâkı ile kapitalizmin ruhu arasında kurulan ilişkinin tutarlı olmadığını ve bu tezin akademik suistimale varacak şekilde popüler hâle gelmesini eleştiriyor. Bu kitap, kap
190 TL. 200 TL.
Tükendi
 %  10
İktisadi Düşünce Tarihi; Güncel ve Eleştirisel Bir Bakış Açısıyla
Ekonomi bir toplumun refahı, barış içinde yaşaması ve en önemlisi de insani değerlere uygun bir hayat sürdürebilmesi için yaşamsal bir öneme sahiptir. İlk medeniyetlerden günümüze kadar bu konuda çeşitli fikirler ortaya atılmış, düşünceler tartışılmış ve bu çabalar ekonomi biliminin doğuş sebebi ve var oluş nedenleri arasında yer almıştır. Gazeteci kökenli akademisyen Yrd. Doç.Dr. Hasan Alpago'nun kalem aldığı bu kitapta toplum ve ekonomi birbirlerini tamamlayan iki olgu olarak ele alınmış ve iktisat tarih
88.2 TL. 98 TL.
Tükendi
 %  15
Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi
Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi hem kapsadığı dönem hem de içerik ve vurguları ile, iktisadi tarihimize farklı bir yaklaşımı hedefliyor. Osmanlı-Türkiye iktisat tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Şevket Pamuk'un bu son çalışmasının önemli bir özelliği son 200 yılı birlikte ele alması. Türkiye iktisadi tarihçiliğinde 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl sık sık birbirlerinden kalın duvarlarla ayrıldı. Oysa Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde önemli siyasal değişiklikler gerçekleşirken, iktisad
66.3 TL. 78 TL.
Tükendi
 %  15
Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri
David Ricardo (1772-1823): A. Smith´le başlayıp J.S. Mill ile sona eren İngiliz Klasik Okulu´nun doruk noktasını oluşturduğu kabul edilir.. Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri´nde ekonomi bilimi ve politikanın bugün de uğraştığı sorunları iki yüzyıl önce ele alan Ricardo, bu yapıtıyla K. Marx´tan J.S. Mill´e kadar farklı çizgide birçok düşünürü derinden etkilemiştir.
123.25 TL. 145 TL.
 %  10
Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Ve Ekonomi
Çağımızın en büyük tarihçilerinden birinin çeyrek yüzyıl boyunca yaptığı araştırmaların muhassalası... Osmanlı yükselme ve gerilemesinin ekonomik sebepleri ne idi? Cevaplar bu kitapta... (Taha AKYOL) Sual sahibi bir kitap... Multidisipliner bakış açısının hâkimiyeti kendisini hemen hissettiriyor ve esere çok başka bir kıymet boyutu ilave ediyor. (Ahmet Turan ALKAN) Son iki yüz yıllık sosyal ve ekonomik dönüşümü, herhangi bir Batı merkezli tarih telakkisine ve bundan üretilen soyut modellere başvurmada
53.1 TL. 59 TL.
Tükendi
Ulus-devlet ve ulusal iktisat politikaları, küresel bütünleşme ve yeniden yapılanma adına küresel sermayenin önünde aşılması gereken temel unsurlar olarak belirginleşmektedir. Bu bağlamda küresel ekonominin yönetimiyle ilişkili politikaların geliştirilmesinde, uluslarüstü planlama kurumları, tedricen ulusal kurumların yerine geçmektedir. Bir anlamda ulusal politikalar tarafından biçimlenen ulus-devlet fonksiyonu, yerini uluslarüstü kurumlar tarafından biçimlendirilmiş küresel politikalara bırakmaktadır. Bu
21.3 TL.
Tükendi
 %  15
Roma AŞ; İlk Çokuluslu Şirketin Yükselişi ve Çöküşü
Roma İmparatorluğu'nun uzun tarihini dev bir çokuluslu şirketin tarihi gibi okuyabilir miyiz? Stanley Bing Roma AŞ'de bunu yapıyor. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve en uzun ömürlü imparatorluğunun yükseliş ve çöküş hikâyesini modern zamanlarda yükselen ve çöküşe geçen dev bir şirketin hikâyesiymiş gibi anlatıyor: İmparatorların CEO, diğer devletlerin rakip şirket, sarayların da holding binası rolünü oynadığı heyecanlı ve mizahi bir hikâye. Büyük şamata... Antik çağda maceralı bir yolculuk. -Financ
102 TL. 120 TL.
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 94 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1