Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 88 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Belirsiz ve eksik varoluşunda insan, varlığın belirsiz ufkunda kendini yaratma serüvenine atılır. Bu serüvende kendi varlığının temeli olma ve kendi varlık bütünlüğünü edinmeye ilişkin umutsuz arzusuyla eyleyen insanın ulaştığı yer, daima kendinin ötesinde uzanan bir kendiliğe özlemdir. Bu kendiliğin bir özlem olarak erişilemez mevcudiyeti, insanın özgür bir eylem oluşunun ifadesidir. Kendi varlığında, varoluşu kendisi için sorun olan insanın kendini aşma yazgısallığı, bu yazgısallığa teslimiyette, yaratıcı
180 TL.
Tükendi
 %  10
Auguste Comte’un Felsefesi
“Çevirmenin bütün amacı, çağdaş felsefede, çağdaş bilim felsefelerinde, özellikle yeni sosyal ve hukuksal bilimlerde etkisi açık ve belli olan bir filozofun sistemini tanıtmaktır. Çeviri sahibi bunu yaparken Türkiye’de ciddi ve yaratıcı bir felsefe hareketi görmek, özellikle pozitif bilimlerin ilerleyişini kolaylaştıracak bir pozitivizm akımı karşısında kalmak umuduyla seviniyor. Avrupa kültürüne kör bir yedek olmaktan kurtulmuş bir düşünce Türkiye’si hayalinin gerçekleşmesini umut ediyor. Her şey yarınki
220.5 TL. 245 TL.
Tükendi
 %  10
Nietzsche ile Akşam Yemeği
NIETZSCHE İLE AKŞAM YEMEĞİ bir davet! Felsefeye yeni başlayanlara, başlayacak olanlara, derinleşmeye ihtiyaç duyanlara sunulan bir bulmaca. Sokrates, “Felsefeyi sokağa indirmeli” diyordu. Bu kitap, felsefeyi özenle hazırlanmış bir yemek masasına indiriyor. Onlarca yıl sonra uyanan çılgın bir filozofu, kurgusal bir karakter olan Profesör ile konuşturuyor, tartıştırıyor. Yazar Dağhan Dönmez yaşamın ve insanın köklerine nüfuz eden samimi bir sohbetin tanığı haline getirerek sizi muhayyel bir yemeğin konuğu kıl
81 TL. 90 TL.
Tükendi
 %  10
Descartes Kimdir?
Fransız filozof René Descartes düşünce tarihinde iz bırakmış büyük bir dehadır. Onun felsefesinin etkisi, Malebranche, Arnauld, Locke, Leibniz, Spinoza, Berkeley gibi erken modern çağın filozoflarından başlayarak Kant’a, Fichte’ye ve Schopenhauer’a kadar uzanır. Descartes felsefede yenilikçi bir zihin olmanın ötesinde, cebri geometriye uyarlayan öncü bir matematikçidir; optikteki çalışmalarıyla bir fizikçidir ve hayvanlar üzerinde yaptığı diseksiyon çalışmalarıyla kan dolaşımını açıklamış bir fizyologdur. B
81.9 TL. 91 TL.
Tükendi
 %  10
Marksist Düşüncenin Aristotelesçi Temelleri
Marksist düşünce ile Aristoteles felsefesi arasındaki ortaklıkları, koşutlukları, yöntemsel paralellikleri, felsefi hareket noktaları ve ereklerdeki uyuşmaları açığa çıkarmayı amaçlayan bu çalışma, “felsefe nedir?” sorusundan, bu sorunun Aristotelesçi bir tarzda ele alınmasından hareket etmekte ve bir “Aristotelesçi felsefe” biçimine ulaşmaktadır. Bu biçim bakımından kitabın temel iddiası, belli bir “bütünlük” anlayışının “Aristotelesçi felsefe”nin asli bir unsuru olduğu, Aristotelesçi felsefenin tüm felsef
148.5 TL. 165 TL.
Tükendi
 %  15
Heidegger, Nasyonal Sosyalizm ve Etik
Varlık ve Zaman kitabı başta olmak üzere Heidegger felsefesinin Nasyonal Sosyalizm ile pratik bağlantıları bitmeyen bir tartışmanın konusu olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde de uzun yıllar hocalık yapmış olan Johannes Fritsche, hem Kant ve Hegel uzmanlıklarını hem de çağdaş felsefe birikimini kullanarak bu tartışmaya radikal bir perspektiften ışık tutuyor.
136 TL. 160 TL.
 %  10
Yaratıcı Tekamül
Bergson, yaşadığı çağda bütün dünyada olduğu gibi Türk fikir hayatında da derin bir iz bırakmıştır. Pozitivist felsefe-bilimin hâkim olduğu bir dönemde daha dinamik ve düalist bir felsefe anlayışını savunmuş, sonradan sezgicilik denen felsefi akımın kurucusu olmuştur. Yaratıcı Tekâmül ismiyle Mustafa Şekip Tunç’un dilimize kazandırdığı bu eser, Bergson’un kavram dünyası ve felsefi sistemi açısından en önemli çalışmalarından biridir.
175.5 TL. 195 TL.
Tükendi
 %  15
Nihilizm
Anlamsızlığın anlamı üzerine bir inceleme: Hiçbir şeyin öneminin olmamasının ne önemi var? "Edinme ve tüketme bildiğimiz tek yaşamsa, o hâlde anlamsız doyum sağlayan anlamsız mal ve hizmetler için, anlamsız para kazandıran anlamsız iş hayatını anlamsız bir yaşam olarak değil, aksine gerçek dünya gibi görürüz." MIT Press Gerekli Bilgiler dizisi, ilgi çeken güncel konularda özenle hazırlanmış, kolay erişilebilir, özlü cep kitaplarından oluşmaktadır. İleri gelen düşünürler tarafından yazılmış bu kitaplar kültü
106.25 TL. 125 TL.
Tükendi
 %  10
Wittgenstein İle Konuşmalar (1949-1951)
Aslına bakılırsa bu kitap, onun hakkında okuduklarımın en iyisi. Çünkü fırsat düştükçe, kendinize onun hakkında kişisel sorular sormuş ve onları cevaplamaya koyulmuşsunuz. Onu hatırlayabildiğim kadarıyla soruları doğru cevaplamışsınız, bir ruhun devinimleri kelimelerle ne kertede ifade edilebilirse. Thomas Stonborough (Wittgenstein`ın Yeğeni) Wittgenstein ile Konuşmalar (1949-1951), O. K. Bouwsma`nın o dönemde Ludwig Wittgenstein ile gerçekleştirdiği çok sayıda felsefi müzakereden sonra tuttuğu notlardan
63 TL. 70 TL.
Tükendi
Ölümlü olmamak gibi bir huyu vardır düşüncenin: Çoğunlukla, üreticisinin belli bir şimdi ve buradaya sıkışıp kalmış bireysel yaşamının ötesine geçer, üretildiği dönemin sınırlarını aşıp çok daha uzak zamanlara hitap eder, niyet edilenin dışında, başlangıçta öngörülemeyen geniş kapsamlı sonuçları olur. Öyle ki, düşüncenin mi düşünüre yoksa düşünürün mü düşünceye ait olduğu bile sorulabilir. Hegel de böylesi görkemli düşünceler içeren bir felsefe sisteminin mimarıydı; daha yaşarken bile etkisini hissettiren v
320 TL.
Tükendi
Varlığın mutlak anlamda aynı kalan olarak düşünülmesi ve başkalık içerenin varlık olmama ile tanımlanması saf bilişte ortaya çıkanın çokluk içermediği sonucuna götürmüş olsa da sonraki dönemlerde farklılık ve çokluk içeren duyusal tecrübenin izahı için saf idrakte olanının çokluğa temas edecek şekilde yeniden tanımlanmasını gerekli hale getirmiştir. Bu da saf bilinç aracılığıyla temas edilenlerin mutlak birlikle ilişkili olmasına rağmen kendinde bir çokluk içeriyor olmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle Pla
135 TL.
Tükendi
 %  15
Fragmanlar - Bir veya Tanrı Üzerine
Ksenophanes şair ve filozof kimliğiyle 21. yüzyılın insanını sadece evrenin ve insanın varoluşunu düşünmeye ve sorgulamaya değil, aynı zamanda bizzat toplumun içinde yanlış bildiğimizi yüksek sesle eleştirmeye de çağırıyor. Hiç kuşku yok ki bu, bugünün yanlış inanç ve âdetlerinden sıyrılacak olan yarınki kuşaklarda da yankı bulacak bir çağrıdır. Bu çalışma MÖ 6. yüzyılda yaşayan Ksenophanes’in hayatı ve düşünceleriyle ilgili antik literatürdeki en eski kaynaklar olan fragmanlarının Eski Yunanca ve Latinc
59.5 TL. 70 TL.
Tükendi
 %  15
Nietzsche’nin Politik Tahayyülü
Nietzsche’nin politik görüşleri yaşamı boyunca nasıl bir evrim geçirmiştir? Elinizdeki kitap, Nietzsche’nin ilk eserlerinden başlayıp Zerdüşt’e ve sonrasına uzanan geniş bir düşünsel hat üzerinden Nietzsche’nin insanın kusursuzlaşmasına dönük inancı ile politik fikirleri arasındaki değişen ilişkiyi nefes kesici bir biçimde ortaya koyuyor. Nietzsche’nin gençlik eserlerindeki büyük politik beklentilerinin giderek öznel alana sıkıştığını ve kişisel düzeyde ancak çok az kimsenin erişebileceği bir çileci eti
127.5 TL. 150 TL.
 %  10
Jean-Paul Sartre/İnsan Özgürlüğe Mahkûmdur;Kendini Seçmenin ve Özgürleşmenin Felsefesi
“Kelimeler dolu tabancalardır.” Geçtiğimiz yüzyılın en etkin filozoflarından Jean-Paul Sartre, on dokuzuncu yüzyılın başından itibaren işaretleri görülen varoluşçu eğilimin de kuramsal öncüsü kabul edilir. Sartre bu öncü felsefi konumunun yanında, aktivist tavrı, özel yaşamı, çocukluk hatıraları, tuhaf korkuları ve meraklarıyla da ilgiye değerdir. İki dünya savaşının tam ortasında, entelektüel bir merkez olan Paris’te kendi varlığını mükemmelen inşa eden bu filozof; bizim kendilik inşamıza, özgürleşme harek
81 TL. 90 TL.
Tükendi
 %  10
Platon’un Kozmolojisi – Timaios Çevirisi ve Açıklaması
Bu kitap Timaios’un çevirisini içerir ve çevirinin aralarına, ortaya çıktıkça, her bir yorumlama sorununu tartışan birer şerh serpiştirilmiştir. Cornford’un öncelikli amacı, Platon’un sözlerini mümkün olduğunca aslına yakın çevirmek olmuştur. Ancak Cornford’un kendi ifadesiyle, Platon’un haşmetli şiirsel üslubunu yeniden üretmeye çalışan herkes başarısızlıkla yüzleşmeye mahkûmdur. Ona göre, buna anlamı bozma riski de eşlik eder. Cornford’un yorumları, okuyucuya uzun ve karmaşık bir argüman boyunca rehberlik
235.8 TL. 262 TL.
Tükendi
 %  10
Temsilci Adamlar: Yedi Öğreti
“O insanların nesneleri gerçek halleriyle görmek ve onların arasındaki bağları fark edebilmek için gözlerini açmaları yeterlidir ve bunu yaparken acı verici düzenlemeler yapmaları, hataların kaynaklarını dikkatle gözlemlemeleri gerekir. O insanların bize katkıları budur. Güzel bir insanın aklındaki resmi bizim gözlerimizin önüne sermesi onu yormaz ama bunun bize olan yararı ne muhteşemdir!” Temsilci Adamlar: Yedi Öğreti eserinde Ralph Waldo Emerson bizlere tarihten yedi dev figürün sahip oldukları ke
130.5 TL. 145 TL.
Tükendi
 %  10
Denemeler ve Kadimlerin Bilgeliği
“Zenginliğin erdemi ılımlılık, güçlüğün erdemi ise ahlak kuralları içinde daha kahramanca bir erdem olan tahammüldür. Zenginlik Eski Ahit’in bir lütfudur, güçlük ise Tanrı’nın lütfunun bir göstergesini, muazzam bir rahmeti taşıyan Yeni olanın. Yine de Eski Ahit’te bile Davut’un arpını dinlerseniz, cenaze arabasına benzer pek çok sesi ilahiler olarak duyarsınız, Kutsal Ruhun kalemi Süleyman’ın saadetinden ziyade Eyüp’ün kederlerini tasvir etmeye çabalamıştır. Zenginlik pek çok korku ve nefret, güçlük ise kon
189 TL. 210 TL.
Tükendi
 %  10
Felsefenin İlkeleri
“Descartes, modern felsefenin kurucusu sayılır. Çok yüksek felsefi bir yeteneği olan, yeni fizik ve gökbilime dayanan ilk kişi odur. Birçok skolastik yanı bulunmasına rağmen Descartes, kendinden önce gelenlerin kurduğu temelleri benimsememiş, yeniden ve eksiksiz bir felsefe yapısı kurmaya çalışmıştır. Descartes’ın yapıtlarında Platon’dan beri hiçbir filozofta bulunmayan bir tazelik vardır. Descartes, bir öğretmen olarak değil, bir araştırmacı ve bulduğunu aktarmaya meraklı bir kişi olarak kalem kullanmıştır
112.5 TL. 125 TL.
 %  10
Kant Felsefesi Eleştirisi
Schopenhauer temel eseri İrade ve Tasavvur Olarak Dünya’ya zeyil olarak kaleme aldığı Kant Felsefesi Eleştirisi’nde öncelikle bize bir düşünce geleneği içinde bir düşünürün selefini nasıl anladığını, daha doğrusu anlamak için nasıl yaklaştığını, nereden tuttuğunu, nelere tutunduğunu gösteriyor. Gösterdiklerinin içerisinde bu anlama çabasının daha sonra düşünürün eserinin hakiki kıymetini nasıl hakkaniyetli takdire ve o takdire esas teşkil eden temel vasıf ve hasletleri nasıl isabetli teşhise ve bütün bu mes
135 TL. 150 TL.
 %  10
Yeni Bilginin Dolaşım Araçları;17 Yüzyıl İngiltere'sinde Yeni Bilginin Kamusallaşması
Yeni bilgi nedir? Bilginin yeni sıfatını alması için yenilenebilir olması mı gerekir? Dünya tarihinde bir dönüm noktası olan Bilim Devrimi'nin önünü açarak halk sathında yankı bulan bu yeni bilginin yayılma ortamları nelerdir? Bilgi nasıl kamusallaşır? Nihal Fırat Özdemir, Yeni Bilginin Dolaşım Araçları: 17 Yüzyılda İngiltere'de Yeni Bilginin Kamusallaşması'nda bilgi felsefesi izleğiyle Orta Çağ'dan sonra ilmî, dinî, siyasî, iktisadî ve kültürel perspektifi değişen Avrupa'nın dönüşümünü ele alıyor. Bu çalış
151.2 TL. 168 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 88 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1