Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 83 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Politika
Aristoteles için, tıpkı evrendeki tüm hareketlerin tanrıya doğru, onun uğruna veya aşkına olması gibi, insanın yaşamı ve yapıp ettikleri de mutluluğa doğrudur, mutluluğun uğruna veya aşkınadır. Başka bir deyişle, insanın ve onun yaşamının nihai amacı mutluluktur. Bu mutluluğa yaklaşmanın yolu ise doğru akla veya erdeme uygun eylemlerle dolu etkin bir yaşam, kısaca iyi yaşam sürmeye zemin oluşturacak bir karakter inşa etmektir. Ne ki, kişi bunun gereği neyse yapmaya hazır olsa bile, koşullar buna elverişli o
170.1 TL. 189 TL.
 %  10
Üç Klasik  Ütopya
Yaşlı bir denizci thomas more'a, son seyahati sırasında tesadüfen keşfettiği utopia adasını anlatır. Ona göre utopia, bütün avrupa devletlerinin yapılanmasına örnek oluşturacak ideal devletin ta kendisidir. Emeğin ortak kullanımının esas alındığı bu toplumda yiyecek sıkıntısı diye bir şey yoktur, hiç kimse dara düşmez, hiçbir yurttaş ailesinin geleceğinden endişe duymaz. Çünkü ütopya adaletin yeryüzündeki simgesidir. Bacon, yeni atlantis'i yazarken platon'un devlet, timaeus ve critias'ı ile thomas more'un ü
265.5 TL. 295 TL.
 %  10
Antikçağ Felsefesi
Batı felsefe geleneğinin temelini oluşturan antikçağ felsefesi, ilk filozof kabul edilen Miletoslu Thalesle başlayıp Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne değin sürer. Yaklaşık 1000 yıllık bir dönemi kapsayan bu süreç doğa araştırmalarıyla felsefi düşünmeyi başlatan ilk filozoflardan felsefe­nin seyrini insana yönelten Sokrates'e. temel taşlarını döşeyen Platon ve Aristotelese, Yonan kültürünü Hindistan'daki Indos kıyılarına kadar yayan Büyük İskenderin yel açtığı kültür iklimin­de insan hayatına yeni bir yön ver
292.5 TL. 325 TL.
Tükendi
 %  10
Ion Veya Ilias Üzerine
Platon’un erken dönem veya gençlik dönemi diyalogları arasında yer alan Ion diyaloğunda Sokrates, sanatın ve şiirin mahiyetine yönelik bir tartışmayla çıkar okurun karşısına. Diyaloğa adını veren Ion müsabakalarda birincilik elde etmiş meslekten bir ozandır (rhapsodos). Onun şahsında, Homeros ve Hesiodos gibi Yunan dünyasının edebi şaheserlerine imza atmış şairlerin sanatsal yaratım süreçlerini sorguya açar. Böylece şairlerin tanrısal esinlerle ve edebi inceliklerle örülmüş şiirsel dünyalarını felsefi b
76.5 TL. 85 TL.
 %  10
Auguste Comte’un Felsefesi
“Çevirmenin bütün amacı, çağdaş felsefede, çağdaş bilim felsefelerinde, özellikle yeni sosyal ve hukuksal bilimlerde etkisi açık ve belli olan bir filozofun sistemini tanıtmaktır. Çeviri sahibi bunu yaparken Türkiye’de ciddi ve yaratıcı bir felsefe hareketi görmek, özellikle pozitif bilimlerin ilerleyişini kolaylaştıracak bir pozitivizm akımı karşısında kalmak umuduyla seviniyor. Avrupa kültürüne kör bir yedek olmaktan kurtulmuş bir düşünce Türkiye’si hayalinin gerçekleşmesini umut ediyor. Her şey yarınki
220.5 TL. 245 TL.
Tükendi
 %  10
Nietzsche ile Akşam Yemeği
NIETZSCHE İLE AKŞAM YEMEĞİ bir davet! Felsefeye yeni başlayanlara, başlayacak olanlara, derinleşmeye ihtiyaç duyanlara sunulan bir bulmaca. Sokrates, “Felsefeyi sokağa indirmeli” diyordu. Bu kitap, felsefeyi özenle hazırlanmış bir yemek masasına indiriyor. Onlarca yıl sonra uyanan çılgın bir filozofu, kurgusal bir karakter olan Profesör ile konuşturuyor, tartıştırıyor. Yazar Dağhan Dönmez yaşamın ve insanın köklerine nüfuz eden samimi bir sohbetin tanığı haline getirerek sizi muhayyel bir yemeğin konuğu kıl
81 TL. 90 TL.
Tükendi
 %  10
Descartes Kimdir?
Fransız filozof René Descartes düşünce tarihinde iz bırakmış büyük bir dehadır. Onun felsefesinin etkisi, Malebranche, Arnauld, Locke, Leibniz, Spinoza, Berkeley gibi erken modern çağın filozoflarından başlayarak Kant’a, Fichte’ye ve Schopenhauer’a kadar uzanır. Descartes felsefede yenilikçi bir zihin olmanın ötesinde, cebri geometriye uyarlayan öncü bir matematikçidir; optikteki çalışmalarıyla bir fizikçidir ve hayvanlar üzerinde yaptığı diseksiyon çalışmalarıyla kan dolaşımını açıklamış bir fizyologdur. B
135 TL. 150 TL.
 %  10
Marksist Düşüncenin Aristotelesçi Temelleri
Marksist düşünce ile Aristoteles felsefesi arasındaki ortaklıkları, koşutlukları, yöntemsel paralellikleri, felsefi hareket noktaları ve ereklerdeki uyuşmaları açığa çıkarmayı amaçlayan bu çalışma, “felsefe nedir?” sorusundan, bu sorunun Aristotelesçi bir tarzda ele alınmasından hareket etmekte ve bir “Aristotelesçi felsefe” biçimine ulaşmaktadır. Bu biçim bakımından kitabın temel iddiası, belli bir “bütünlük” anlayışının “Aristotelesçi felsefe”nin asli bir unsuru olduğu, Aristotelesçi felsefenin tüm felsef
148.5 TL. 165 TL.
Tükendi
 %  15
Heidegger, Nasyonal Sosyalizm ve Etik
Varlık ve Zaman kitabı başta olmak üzere Heidegger felsefesinin Nasyonal Sosyalizm ile pratik bağlantıları bitmeyen bir tartışmanın konusu olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde de uzun yıllar hocalık yapmış olan Johannes Fritsche, hem Kant ve Hegel uzmanlıklarını hem de çağdaş felsefe birikimini kullanarak bu tartışmaya radikal bir perspektiften ışık tutuyor.
178.5 TL. 210 TL.
Tükendi
 %  15
Nihilizm
Anlamsızlığın anlamı üzerine bir inceleme: Hiçbir şeyin öneminin olmamasının ne önemi var? "Edinme ve tüketme bildiğimiz tek yaşamsa, o hâlde anlamsız doyum sağlayan anlamsız mal ve hizmetler için, anlamsız para kazandıran anlamsız iş hayatını anlamsız bir yaşam olarak değil, aksine gerçek dünya gibi görürüz." MIT Press Gerekli Bilgiler dizisi, ilgi çeken güncel konularda özenle hazırlanmış, kolay erişilebilir, özlü cep kitaplarından oluşmaktadır. İleri gelen düşünürler tarafından yazılmış bu kitaplar kültü
212.5 TL. 250 TL.
Tükendi
 %  10
Yaratıcı Tekamül
Bergson, yaşadığı çağda bütün dünyada olduğu gibi Türk fikir hayatında da derin bir iz bırakmıştır. Pozitivist felsefe-bilimin hâkim olduğu bir dönemde daha dinamik ve düalist bir felsefe anlayışını savunmuş, sonradan sezgicilik denen felsefi akımın kurucusu olmuştur. Yaratıcı Tekâmül ismiyle Mustafa Şekip Tunç’un dilimize kazandırdığı bu eser, Bergson’un kavram dünyası ve felsefi sistemi açısından en önemli çalışmalarından biridir.
252 TL. 280 TL.
Tükendi
 %  5
Wittgenstein İle Konuşmalar (1949-1951)
Aslına bakılırsa bu kitap, onun hakkında okuduklarımın en iyisi. Çünkü fırsat düştükçe, kendinize onun hakkında kişisel sorular sormuş ve onları cevaplamaya koyulmuşsunuz. Onu hatırlayabildiğim kadarıyla soruları doğru cevaplamışsınız, bir ruhun devinimleri kelimelerle ne kertede ifade edilebilirse. Thomas Stonborough (Wittgenstein`ın Yeğeni) Wittgenstein ile Konuşmalar (1949-1951), O. K. Bouwsma`nın o dönemde Ludwig Wittgenstein ile gerçekleştirdiği çok sayıda felsefi müzakereden sonra tuttuğu notlardan
134.9 TL. 142 TL.
Ölümlü olmamak gibi bir huyu vardır düşüncenin: Çoğunlukla, üreticisinin belli bir şimdi ve buradaya sıkışıp kalmış bireysel yaşamının ötesine geçer, üretildiği dönemin sınırlarını aşıp çok daha uzak zamanlara hitap eder, niyet edilenin dışında, başlangıçta öngörülemeyen geniş kapsamlı sonuçları olur. Öyle ki, düşüncenin mi düşünüre yoksa düşünürün mü düşünceye ait olduğu bile sorulabilir. Hegel de böylesi görkemli düşünceler içeren bir felsefe sisteminin mimarıydı; daha yaşarken bile etkisini hissettiren v
355 TL.
Tükendi
Varlığın mutlak anlamda aynı kalan olarak düşünülmesi ve başkalık içerenin varlık olmama ile tanımlanması saf bilişte ortaya çıkanın çokluk içermediği sonucuna götürmüş olsa da sonraki dönemlerde farklılık ve çokluk içeren duyusal tecrübenin izahı için saf idrakte olanının çokluğa temas edecek şekilde yeniden tanımlanmasını gerekli hale getirmiştir. Bu da saf bilinç aracılığıyla temas edilenlerin mutlak birlikle ilişkili olmasına rağmen kendinde bir çokluk içeriyor olmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle Pla
135 TL.
Tükendi
 %  15
Fragmanlar - Bir veya Tanrı Üzerine
Ksenophanes şair ve filozof kimliğiyle 21. yüzyılın insanını sadece evrenin ve insanın varoluşunu düşünmeye ve sorgulamaya değil, aynı zamanda bizzat toplumun içinde yanlış bildiğimizi yüksek sesle eleştirmeye de çağırıyor. Hiç kuşku yok ki bu, bugünün yanlış inanç ve âdetlerinden sıyrılacak olan yarınki kuşaklarda da yankı bulacak bir çağrıdır. Bu çalışma MÖ 6. yüzyılda yaşayan Ksenophanes’in hayatı ve düşünceleriyle ilgili antik literatürdeki en eski kaynaklar olan fragmanlarının Eski Yunanca ve Latinc
59.5 TL. 70 TL.
 %  15
Nietzsche’nin Politik Tahayyülü
Nietzsche’nin politik görüşleri yaşamı boyunca nasıl bir evrim geçirmiştir? Elinizdeki kitap, Nietzsche’nin ilk eserlerinden başlayıp Zerdüşt’e ve sonrasına uzanan geniş bir düşünsel hat üzerinden Nietzsche’nin insanın kusursuzlaşmasına dönük inancı ile politik fikirleri arasındaki değişen ilişkiyi nefes kesici bir biçimde ortaya koyuyor. Nietzsche’nin gençlik eserlerindeki büyük politik beklentilerinin giderek öznel alana sıkıştığını ve kişisel düzeyde ancak çok az kimsenin erişebileceği bir çileci eti
127.5 TL. 150 TL.
 %  10
Jean-Paul Sartre/İnsan Özgürlüğe Mahkûmdur;Kendini Seçmenin ve Özgürleşmenin Felsefesi
“Kelimeler dolu tabancalardır.” Geçtiğimiz yüzyılın en etkin filozoflarından Jean-Paul Sartre, on dokuzuncu yüzyılın başından itibaren işaretleri görülen varoluşçu eğilimin de kuramsal öncüsü kabul edilir. Sartre bu öncü felsefi konumunun yanında, aktivist tavrı, özel yaşamı, çocukluk hatıraları, tuhaf korkuları ve meraklarıyla da ilgiye değerdir. İki dünya savaşının tam ortasında, entelektüel bir merkez olan Paris’te kendi varlığını mükemmelen inşa eden bu filozof; bizim kendilik inşamıza, özgürleşme harek
81 TL. 90 TL.
Tükendi
 %  10
Platon’un Kozmolojisi – Timaios Çevirisi ve Açıklaması
Bu kitap Timaios’un çevirisini içerir ve çevirinin aralarına, ortaya çıktıkça, her bir yorumlama sorununu tartışan birer şerh serpiştirilmiştir. Cornford’un öncelikli amacı, Platon’un sözlerini mümkün olduğunca aslına yakın çevirmek olmuştur. Ancak Cornford’un kendi ifadesiyle, Platon’un haşmetli şiirsel üslubunu yeniden üretmeye çalışan herkes başarısızlıkla yüzleşmeye mahkûmdur. Ona göre, buna anlamı bozma riski de eşlik eder. Cornford’un yorumları, okuyucuya uzun ve karmaşık bir argüman boyunca rehberlik
235.8 TL. 262 TL.
Tükendi
 %  10
Temsilci Adamlar: Yedi Öğreti
“O insanların nesneleri gerçek halleriyle görmek ve onların arasındaki bağları fark edebilmek için gözlerini açmaları yeterlidir ve bunu yaparken acı verici düzenlemeler yapmaları, hataların kaynaklarını dikkatle gözlemlemeleri gerekir. O insanların bize katkıları budur. Güzel bir insanın aklındaki resmi bizim gözlerimizin önüne sermesi onu yormaz ama bunun bize olan yararı ne muhteşemdir!” Temsilci Adamlar: Yedi Öğreti eserinde Ralph Waldo Emerson bizlere tarihten yedi dev figürün sahip oldukları ke
130.5 TL. 145 TL.
Tükendi
 %  10
Denemeler ve Kadimlerin Bilgeliği
“Zenginliğin erdemi ılımlılık, güçlüğün erdemi ise ahlak kuralları içinde daha kahramanca bir erdem olan tahammüldür. Zenginlik Eski Ahit’in bir lütfudur, güçlük ise Tanrı’nın lütfunun bir göstergesini, muazzam bir rahmeti taşıyan Yeni olanın. Yine de Eski Ahit’te bile Davut’un arpını dinlerseniz, cenaze arabasına benzer pek çok sesi ilahiler olarak duyarsınız, Kutsal Ruhun kalemi Süleyman’ın saadetinden ziyade Eyüp’ün kederlerini tasvir etmeye çabalamıştır. Zenginlik pek çok korku ve nefret, güçlük ise kon
189 TL. 210 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 83 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1