Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 224 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Kitaptaki yazılar, roman ve hikâye olmak üzere iki farklı türdeki “Yeni Türk Edebiyatı” dönemi metinlerinin tahlilini içermekte ise de bütün yazılara hâkim olan bakış açısının, edebî türlerin bir dil içindeki sürekliliğine ve gelenekle bağlantısına yapılan vurgu olduğu görülecektir. Bu çerçevede, asırlardır süregelen Türk dili ve kültürü içinde telif edilen edebî ürünlerin, anlaşılma ve öğretilme sürecinde çeşitli tasniflerle ele alınmasına rağmen, eser veren sanatkârlar için, geçmiş ve bugünün bütünlüğüne
175 TL.
Tükendi
Kitaptaki yazılar, şiir türündeki ağırlıklı olarak “Yeni Türk Edebiyatı” dönemi metinlerinin tahlilini içermekte ise de bütün yazılara hâkim olan bakış açısının, edebî türlerin bir dil içindeki sürekliliğine ve gelenekle bağlantısına yapılan vurgu olduğu görülecektir. Bu çerçevede, asırlardır süregelen Türk dili ve kültürü içinde telif edilen edebî ürünlerin, anlaşılma ve öğretilme sürecinde çeşitli tasniflerle ele alınmasına rağmen, eser veren sanatkârlar için, geçmiş ve bugünün bütünlüğüne ve geçmişin kaç
190 TL.
Tükendi
Burada Yer Alan Öykülerin Çogu Gazete Ve Televizyon Haberlerindeki Görüntülerden Ve Olayi Bizzat Yasayan Yakin Çevremdekilerin Anlattiklarindan Etkilenerek Yazilmistir. Alti Şubat 2023 Tarihinde Gerçeklesen Kahramanmaras Merkezli Iki Depremin Ardindan Yazdigim, Yazarken Zorlandigim Bu Öyküleri Bir Daha Yasanmamasi Dilegiyle Tüm Depremzedelere Ve Kaybettiklerimize Adiyorum
140 TL.
Tükendi
Mustafa Can, 01.01.1949tarihinde Samsun ili Terme ilçesinde doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Terme’de, liseyi Samsun 19 Mayıs Lisesinde okudu. 1972 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Yabancı Diller Bölümünden mezun oldu. Bolu Erkek Öğretmen Okulu ve iki yıllık Eğitim Enstitüsünde Almanca öğretmeni olarak göreve başladı. Coğrafya ile birlikte umutların yeşerme devresidir. Önemli olan ayakta ve hayatta kalacak şekilde zorlanarak kendine hazırlamış olduğu hayatı zarara uğramadan yaşamaktır. Kendi ülkesinde deniz, dağ
175 TL.
Tükendi
Mustafa Can, 01.01.1949tarihinde Samsun ili Terme ilçesinde doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Terme’de, liseyi Samsun 19 Mayıs Lisesinde okudu. 1972 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Yabancı Diller Bölümünden mezun oldu. Bolu Erkek Öğretmen Okulu ve iki yıllık Eğitim Enstitüsünde Almanca öğretmeni olarak göreve başladı. Coğrafya ile birlikte umutların yeşerme devresidir. Önemli olan ayakta ve hayatta kalacak şekilde zorlanarak kendine hazırlamış olduğu hayatı zarara uğramadan yaşamaktır. Kendi ülkesinde deniz, dağ
165 TL.
Tükendi
Mustafa Can, 01.01.1949tarihinde Samsun ili Terme ilçesinde doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Terme’de, liseyi Samsun 19 Mayıs Lisesinde okudu. 1972 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Yabancı Diller Bölümünden mezun oldu. Bolu Erkek Öğretmen Okulu ve iki yıllık Eğitim Enstitüsünde Almanca öğretmeni olarak göreve başladı. Coğrafya ile birlikte umutların yeşerme devresidir. Önemli olan ayakta ve hayatta kalacak şekilde zorlanarak kendine hazırlamış olduğu hayatı zarara uğramadan yaşamaktır. Kendi ülkesinde deniz, dağ
245 TL.
Tükendi
Erken kalkardı. Gecenin rahatlığından söz edecek gibi de değildi… Çok olmasa da bir şey ona hem cazip gelmiş hem de engelleri önüne sermişti. Ne yapacağına dair bir fikri yoktu, o an yeni bir planlama yapacak durumda değildi. Sorular alabildiğine çoğalmıştı, ama o an görmek istemediği de ortadaydı… Yazacaksa ve okuyacaksa daha fazla zamanı olmalıydı. Masadaydı… Kendine iş aradığından değil fakat içinde bir kıpırtı da yok değildi… Tuhaf bir ruh hali vardı… Öyle önemli bir sorusu yok muydu veya yoksa sorulaca
195 TL.
Tükendi
Lamiya Şirvanzada 1984 yılında Sovyetler Birliği’nin terkibinde bulunan Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yerleşen Zengilan şehrinde doktor ailesinde doğdu. 1993 senesinde Zengilan’ın Ermenistan tarafından işgali sonucu ailesiyle birlikte ülkenin doğusuna, Sumgayıt şehrine göç etti. Ortaokul ve lise eğitimini Sumgayıt’ta aldıktan sonra Bakü Devlet Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümünden 2005 senesinde mezun oldu. Bir süre insan hakları ve sivil toplum örgütlerinde çalıştıktan sonra eğitimine Ank
60 TL.
Tükendi
ARKA KAPAK YAZISI Doç. Dr. Parvana (Pervane) Bayram, Azerbaycan doğumludur. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. 1999 yılından itibaren Türkiye ve Azerbaycan’daki çeşitli üniversitelerde görev yapan Parvana Bayram, hâlen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışıyor. Anadolu ve Azerbaycan sahası Klasik Türk Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı, Edebiyat Tarihçiliği, Çağdaş Azerbaycan ve Türk Dünyası Edebiyatı üzerine çalışmal
150 TL.
Tükendi
Meş`ale, 1 Temmuz-15 Ekim 1928 tarihleri arasında toplam sekiz sayı çıkmış şiir ağırlıklı bir sanat ve edebiyat dergisidir. Derginin merkezî yazar kadrosu, 1928`de Yedi Meş`ale adlı bir ortak kitap yayımlayan ve döneminde büyük ilgi gören Yedi Meş`ale grubu üyelerinden oluşur. On beş günde bir çıkan ve Yusuf Ziya (Ortaç)`nın müdürlüğünü yaptığı dergide Yedi Meş`a/ecilerin yanı sıra; Ahmet Hâşim, Necip Fazıl (Kısakürek), Sabahattin Âli, İlhami Bekir (Tez), Ömer Bedrettin (Uşaklı), Salih Zeki (Aktay), Ahmet K
134 TL.
Tükendi
İnsan Ve Evren Arasında Kelime Kısa Özet Okumak, dâvet demek; yazmak ise yaymak… Selâm, barış, güven, emniyet gibi anlamlar taşıyan İslâm kelimesi niçin savaş, terör, gericilik çağrışımları kazandı? Ey insan kelimeni bul! Düşüncede işlev artacaktır. Bir kelimede tefekkür teorin olsun. Hangi kelimeyi seviyorsun, niçin? Hangi kelimeye benziyorsun? Seni anlatan, seni hatırlatan birkaç kelime var mı? Şimdiki zamanın vazgeçilmez kelimesi ne ise. Kelime: Bir takdim, kısa bir peşrev. Kâinatı saklar. Mecaza muka
172 TL.
Tükendi
17. yüzyıl Osmanlı Devleti tarihinde siyasî, ekonomik,toplumsal değişimlerin/ problemlerin yaşandığı bir yüzyıldır. “17. Yüzyıl Divân Şiirinde Osmanlı Sosyo-Kültürel Hayatının İzleri” başlıklı bu kitapta hem bu değişimlerin/problemlerin Divân şiirine ne ölçüde yansıdığı tespit edilmeye çalışılmış hem de bu yüzyıl divânlarına yansıyan Osmanlı sosyo-kültürel hayatının izleri beyitlerin yol göstericiliğinde incelenmiştir. Bu kitapta, 1615-1720 yılları arasında yaşamış yetmiş divân şairinin divânında Osmanlı so
456 TL.
Tükendi
Popüler edebiyat anlayışına bağlı olarak birçok eser veren Selami İzzet, gerek romanlarında gerekse de hikâyelerinde kitle kültürüne seslenen bir kavrayışa sahiptir. Eserlerinde bu kavrayışın gerektirdiği bütün dinamiklerin temsiliyetini üstlenen bir yapı ve içerik söz konusudur. Popüler edebiyat anlayışının dayandığı ve hareket noktasını oluşturan, gelişim düzlemine katkı sunan romantizmin tematik alanda belirginleştiği bu anlatılar, Selami İzzet'in edebî tutumunu ortaya çıkarması açısından temel meti
200 TL.
Tükendi
Fazlı Necip, şahsi gayretiyle neşrettiği Türk Hayatı dergisindeKülhani Edipler’i 1926 yılındatefrika etmeye başlar ancak bu teşebbüs yarım kalır. Yazar daha sonra 1930’da Külhani Edipler’i kitap bütünlüğündeyayımlayabilir. Bir dönem romanı olma özelliği gösteren Külhani Edipler’de Tanzimat’tan Cumhuriyet’in ilanına kadar geçensüre eserin dünyasına taşınmıştır. Kenan Bey ve ailesinin merkeze konduğu KülhaniEdipler‘de özellikle Türk matbuatının mekânlarına, meselelerine, tarihîolaylarına ve otantik kişi
118 TL.
Tükendi
OsmanlıTürkçesi, ülkemizde tarih ilmine duyulan merak ve araştırma isteğinin artmasınabağlı olarak her geçen gün talep görmektedir. Bir araştırmacının herhangi birsosyal vak‘a’dan tutun da siyasi bir geçmişi araştırma isteği onu arşivlereyönlendirmekte ve bu da kişide Osmanlı Türkçesini öğrenmenin her dil gibi elzemolduğu düşüncesini doğurmaktadır. Araştırmacı Türkçenin bu tarihî dönemindekullanılan alfabe ve okuma kurallarını öğrense bile yazılan vesîkalardakullanılan yazı (hat) çeşitliliği ileri derecede
540 TL.
Tükendi
ARKA KAPAK YAZISI Günümüz Genel Edebiyat Bilimi'nde olduğu gibi Türk Edebiyatı'nda da kabul edilen anlayışa göre, sanat vasfını bütünüyle yitirmeyen, lakin bir bilim olarak da kabul edilen Edebiyat'ın Edebiyat Tarihi, Edebiyat Teorisi, Edebiyat Felsefesi, Edebiyat Eleştirisi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat Psikolojisi, Edebiyat (Öğretimi ve Eğitimi) ile Edebiyat Sosyolojisi gibi çeşitli alt dalları vardır. Sosyoloji, Sanat Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi ve Edebiyat Bilimi'nin bir alt bilim dalı olarak
1000 TL.
Tükendi
95 yıl önce Fazlı Necip’in şahsi gayretiyle Türk Düşüncesi adlı derginin ekiolarak yayımladığı Türk Kızı,çeşitli akademik yayınlarda adından söz edilen, üzerinde incelemelerdebulunulan ve dönemini ifade etmesi açısından hayli önemli görülen bir romanolmuştur. Ancak bu önemine ve her dönemin okur kitlesine hitap edecek biriçeriğe, edebî özelliklere sahip olmasına karşın aradan geçen süre içinde Türk Kızı Latin esaslı Türkalfabesine aktarılmamıştır. Elinizdeki kitap bu aynlığı nihayetlendiriyor ... Türk Kızı
288 TL.
Tükendi
Prof. Dr. Metin AKAR Kırıkkale’de doğdu (28.09.1944). Aynı şehirde ilk ve orta öğrenimini gördü. Ankara Üniversitesi,DTCF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Selçuk, Marmara, Mimar Sinan, V. Muhammed(Rabat), Yüzüncü Yıl, YakınDoğu (Lefkoşa), Doğu Akdeniz (GaziMağusa), Ahmet Yesevî (Türkistan), Avrasya (Astana), Tuzla (Bosna) Üniversitelerinde hizmet verdi. Hâlen Giresun Üniversitesi’nde çalışmaktadır. 50 civarında ilmî makalesi; beşi müşterek
421 TL.
Tükendi
Elinizdeki kitap iki bölümden oluşuyor: "Gazelden Gazele" adını taşıyan ilk bölümde 16. yy.da yaşamış Zâti, Hayâli, Yahya, Bâki ve Fuzûli'den birer gazel inceleniyor. Bunları, 17. yy. şairi Nâbi ve 19. yy. şairi Vasıf'ın birer gazelini değerlendiren iki yazı takip ediyor."Gazeller Arasında" adını taşıyan bölümde, gazellerde geçen "Beni Ağla", "Bana seni gerek seni", "Halep Kumaşı", "Kuş İmgesi" gibi daha önce fark edilmemiş özgün bazı ifade ve kavramlar üzerinde duruluyor.Bu yazılar, şiirlerin anlam incelik
129 TL.
Tükendi
'önce aşk gelir derken yine gelir de ömür tükenir yoktur sınırı zalimliğin de ihanetin de efendim bağışlanmış her şarkı mezarını bilir her bütün eksilir'' “Atlar gider sahipleri kalır felsefenin temeli sarsılır”
92 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 224 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1