Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 227 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  15
Türkiye’de Seçim Dinamikleri – Kırılgan Ama Dirençli Bir Süreç?
Türkiye'de siyasal sistemin demokrasiyle bağlarının zayıfladığı kritik bir dönemeçte yurttaşların siyasete katılımının asli biçimi olan oy verme davranışlarını incelemek kritik önem taşıyor. Zira Cumhuriyet bir ray değişikliği yaşıyorsa meşruiyet kaynaklarının hangi seçmenlerin ne tür kaygı ve motivasyonlarıyla oluştuğunu, hangi yönlerden çarpıştığını, esnediğini ya da katılaştığını anlamak gerekiyor.Kalaycıoğlu ve Çarkoğlu bu olağanüstü döneme dünden bugüne tanık olunan tarihsel bağlamların ve siyasal güç
153 TL. 180 TL.
Tükendi
 %  15
Türkiye'nin Paylaşımı - Osmanlı'dan Demokrasiye
Türk İmparatorluğu çok eski bir ev gibidir. Ellemeden bırakırsan belki yüzyıl daha ayakta kalabilir. Onarmaya kalkarsan. Bir taşını oynat tamamen başına yıkılabilir. (1904 yılı- yaşlı bir Arnavut’un deyişi.) -Çar I. Nikolay, “Kapı komşum Türkiye’nin topraklarına el koyma konusunda, çok iyi bir iş birliği yapabiliriz. Zavallı adam hasta... Siz ve ben istersek el koyabiliriz! Yağma çok büyük! Tabii ki, planlayan ve işi yapan kişi olarak, hasta adamın mülkünün aslan payı benim olacaktır! Fakat siz Mısır ve Kan
297.5 TL. 350 TL.
Tükendi
 %  10
Demokrasi Modelleri;Otuz Altı Ülkede Yönetim Biçimleri Ve Performansları
Arend Lijphart karşılaştırmalı siyaset, anayasa hukuku ve seçim sistemleri konusunda bir başvuru eseri olan “Demokrasi Modelleri” kitabında dünya çapındaki demokratik kurumların geniş ve derin bir analizini sunuyor. 1945'ten 2010'a uzanan dönemdeki otuz altı demokrasiyi titizlikle inceleyen Lijphart, hangi tür demokrasinin nasıl işlediğine dair önemli sonuçları ortaya koyuyor.“Muhteşem… Günümüzde demokrasiyi konu alan en iyi araştırma kitabı.”–Malcolm Mackerras, American Review of Politics“Böyle bir kitabı
297 TL. 330 TL.
 %  10
Demokrasilerde Beceriksizlik Kültü;Emile Faquet Tarafından Fransız Akademisi Hocası
Demokrasi, bir yönetim biçimi olarak kutlanırken, Faguet bize tüm yönleriyle bir resim sunuyor: ihtişamı, zaafiyetleri ve çelişkileri. "Demokrasilerde Beceriksizlik Kültü" kitabı, demokratik sistemlerin temelinde yatan aksaklıkları, fonksiyonel bozuklukları ve en önemlisi, beceriksizlik kültünü gözler önüne seriyor. Faguet, çarpıcı analizlerle, demokrasinin nasıl kendi iç çelişkileri ve yapısal kusurları tarafından sabote edildiğini inceliyor. Devlet ve yasama organlarının yetersizliği, yargının zayıflığı v
108 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  10
Türkiye’de Sendikalar Ve Demokrasi
Demokrasinin olmazsa olmazlarından sendikaların demokratik ülkelerde önemli siyasi görevleri vardır. Hükümetleri yönlendirme ve etkilemenin yanı sıra sorunların çözümüne de katkıda bulunurlar. Bu girişimler, demokrasinin hakim olduğu ülkelerde hükümet ile diyalog içerisinde olur. Sendikaların görevleri sadece toplu sözleşme imzalamak değildir. Toplumu ilgilendiren konularda da önemli sorumlulukları vardır. Demokrasinin olmadığı, ekonomik ve siyasi açıdan geri kalmış ülkelerde sendikaların yetki ve etkileri
126 TL. 140 TL.
Tükendi
“Otoriter popülist partiler toplumdaki ayrışmaları yumuşatmaya çalışmak bir yana, toplumun karşıt ve çatışan kamplara bölünmesini daha keskinleştirmeye, derinleştirmeye ve daha geniş toplum kesimlerine yaymaya çalışmaktadır. Otoriter popülist iktidarların neo-liberal politika araçlarını da devreye sokarak kendilerine yakın buldukları kişileri ve kesimleri kollarken diğerlerini kaynaklardan ve fırsat eşitliğinden mahrum etmesi, toplumsal gerilimlerin ve çatışmaların tırmanışa geçmesinin başlıca nedenlerinden
200 TL.
Tükendi
Bu kitap, İslam-demokrasi ilişkisini tarihsel bir perspektif içerisinde kuramsal, kavramsal ve eylemsel yönden ele almaktadır. Müslümanların çoğunlukta yaşadığı memleketlerin, daha genelleyici bir ifadeyle İslam dünyasının, 19. yüzyıl ile birlikte Batı dünyasının her açıdan derin tesiri altında kalmaya başlaması, İslam-demokrasi ilişkisine yönelik ilk tartışmaları gündeme getirmiştir. Bu yüzyıl, İslam dünyasının, Batı’nın askeri gücü karşısındaki çaresizliğine şahit olduğu için Müslüman entelekt
172 TL.
Tükendi
 %  10
Demokratik Yönetim Demokratik Otorite
“İdarecilik anlamındaki iktidarcı-devletçi siyasette geçmişten günümüze iktidarın ve iktidarcıların kendi sorunlarını çözmek için en kötü durumda yıkımlara varan kanlı iktidar savaşları, “en iyi durum”da ise iktidar paylaşımlarına gitmekten başka bir çare ve yol bulamadıkları görülüyor. Buna alternatif olarak demokratik komünalistlerin iktidara karşı özgürlük, farklılıklar temelinde eşitlik, adalet, demokrasi, demokratik otorite ve demokratik yönetim esaslarında zihniyet ve vicdan devrimi yaşayıp, yalana ve
198 TL. 220 TL.
Tükendi
 %  10
Demokrasi ve Sosyalizm Nedir?
Demokrasi, savaşın doğurduğu problemlerin hakkından gelmek için zorunlu olan kudreti kendinde bulacak mı, sosyal problem klasik demokrasi şekilleriyle çözülebilecek mi, en ileri toplumlarda görülen eşitsizliklerin meydana getirdiği geniş uçurumlar barış yoluyla doldurulabilecek mi problemleri ortaya çıktı. Bu problemleri sosyalizm açısından çözümleyenlere göre insanlar, üretim araçlarının sosyalleştirilmesi yoluyla ekonomik anlamda eşit oldukları takdirdedir ki her alanı kaplayan diktatörlükten kurtulabilir
72 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  10
Foucault’dan Rancière’e Gelecek Demokrasi
Bu kitap çağdaş felsefenin mimarları Foucault, Derrida, Agamben, Rancière ve Nancy’nin politik düşüncesinin izini sürüyor. Foucault’da delilik ve kapatılmadan Rancière’in Cahil Hoca’sına, Derrida’da tekillik ve konukseverlikten Agamben’de dil ve sessizliğe uzanan bir yol izliyor. Bu kitaptaki ‘çağdaş’ düşünürlerin ortak problemi, polisin (kent devletinin) başlangıçtan beri idealize edilmiş bir mükemmelliği dayatma hakkı ve yetkisiyle ortaya çıkmasıdır. Politikanın birlikte düşünüldüğü kavram veya ilkel
115.2 TL. 128 TL.
 %  10
Demokrasi Oligarşi’nin Kukla Gösterisi
Gölge oyunu izliyoruz. Karanlık bir odadayız. Gördüğümüz küçük, aydınlık, beyaz perde. Hacivat ile Karagöz itiş kakış, kavga döğüş, bağrışıp çığrışıyorlar. Birini haklı buluyor, seviyor, alkışlıyoruz. Hangisini mi? Oyun icabı bize sevdirilmeye çalışılanını… Gösteri sonlanıyor, beyaz perdenin ışıkları sönüyor, salonun ışıkları yanıyor. Dekoru, perdenin önünü, arkasını, kuklaları, kukla oynatıcısını, ışıkçıyı, ışık ve ses kaynaklarını, mekânı, izleyicileri, her şeyi görüyoruz. Gerçek yaşamda o karan
144 TL. 160 TL.
Tükendi
 %  10
Burjuva Demokrasisi;Teoride ve Pratikte
Burjuva demokrasisinin çelişkilerle dolu olduğu olgusu akıldan uzak tutulmamalıdır. Marksizm burjuva demokrasisinin iki yönünü birbirinden ayırır. Bir tarafta, orta çağın siyasal baskısıyla karşılaştırıldığında tarihsel olarak ilerici yönü; öte taraftan, sınıfsal sınırları ve biçimciliği vardır. Demokrasiyi denetimi altında tutan tekelci burjuvazi, halkı yavaş yavaş demokrasiden arta kalmış olandan da yoksun bırakır. Bugün seçmenin iradesini yanıltmanın, ya da ortadan kaldırmanın araçları, ideolojik bas
113.4 TL. 126 TL.
Tükendi
 %  10
Manşetlerle Hükümet, Koalisyon ve Cumhurbaşkanlığı Krizleri
Demokrasi en yalın haliyle; "milletin, ülkesini yönetecek siyasî iradeye bizzat kendisinin karar vermesi ve belli aralıklarla bu kararı gözden geçirmesi" şeklinde ifade edilebilir. Türkiye’nin siyasî tarihi incelendiğinde ise, bu tanımın meseleyi temelde özetlediği ancak eksik olduğu görülecektir. Türkiye’nin demokrasi mücadelesi, kazanımlara rağmen uzun yıllar boyunca devam etmiştir. Bu mücadeleyi gerekli kılan sebep ise millet idaresinin farklı vesayet gruplarının etkisiyle tam olarak ülke yönetimine
148.5 TL. 165 TL.
Tükendi
 %  10
Demokraasi Yalanları ve Seçimler
“Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelade politikacılarla milleti parçalamak hıyanettir.” – Mustafa Kemal Atatürk Seçim güvenliği, Türkiye siyasetinin uzun zamandır önemli başlıklarından biri. Bu konuda uzun süre gündemi meşgul eden kararlardan biri, Yüksek Seçim Kurulu’nun referandumda oylama devam ederken “mühürsüz oyların kabul edileceğini” açıklamasıydı. “Trafoya kedi girdi!” açıklamasından sonra tüm seçimler şaibe altında kaldı. Bu kedi bir türlü o trafodan çıkamadı. Demokrasi
243 TL. 270 TL.
Tükendi
 %  10
İnsan ve Demokrasi
Bu küçük kitap, bütün Amerikalıların karşılaştıkları birinci dereceden önemli bir durumun kısa bir özetidir: Gölgesinde yaşadığımız demokratik kıymetleri, bugün komünizme karşı yaptığımız hırlaşma ile nasıl mücadele etmeliyiz? M. DAVİES diyor ki demokrasiyi sadece bir konuşmacı da okuduğumuz gibi betimleme yapmak yeterli değildir. Kendisi, demokrasiyi “bir düşünce” olarak, “bir hayat tarzı” olarak ve “evrensel bir amaç” olarak inceliyor. O, şimdiye kadar hepimizin hissettiği halde ifade edebilecek ke
72 TL. 80 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 227 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1