Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 343 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Yıldızlara İnananlar;(Astral İbadet)
Gök cisimlerinin etrafında döndüğü evrende gizli bir sır yatıyor mu? Yıldızlar ve gezegenler insan hayatını nasıl etkiler? Bu sorular binlerce yıldır filozofları, din adamlarını ve bilim insanlarını cezbetmiştir. "Yıldızlara İnananlar-Astral İbadet" bu soruların izini sürerken, evrenin derinliklerinde yatan eski inanç sistemlerinin ve gök cisimlerine tapma ritüellerinin kökenlerine ve evrimine bir yolculuk sunuyor. Bu kitap, eski doğanın sırlarına dair yanlış anlamalarından başlayarak, gökyüzü ve yıldızları
72 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  10
Kehribar Cadısı;Şimdiye Kadar Bilinen En İlginç Cadılık Davası
"Tarih sayfalarından çıkmış, unutulmuş bir el yazmasının sırlarını açığa çıkaran bu eser, Wilhelm Meinhold'un kaleminden, şimdiye kadar bilinen en etkileyici cadılık davasını gün ışığına çıkarıyor. 'Kehribar Cadısı', okuyucuyu, karanlık çağların derinliklerine götürerek, büyü, inanç ve adaletin çarpıştığı bir dünyaya davet ediyor. Bu kitap, sadece bir cadılık hikayesinden fazlasını sunuyor; o dönemin toplumsal yapısını, inanç sistemlerini ve insan psikolojisini derinlemesine inceliyor. Meinhold, bir kilisen
132.3 TL. 147 TL.
Tükendi
Düşünce tarihinde din-ahlâk ilişkisi tartışmaları günümüze kadar öneminden bir şey kaybetmeden süregelmiştir. Nitekim ahlâkın kaynağının neye dayandığı her dönemde merak konusu olmuştur. Gerçekten toplumsal ve toplumlararası barış ve sükunun gerçekleşmesi bağlamında değerlerin tarih boyunca erdemli fert ve erdemli toplumun oluşmasında pozitif etkisi göz ardı edilemez. Yeni ateizm düşünürleri de kitle iletişim araçlarının gücünü sonuna kadar kullanan din karşıtı söylemlere sahip günümüzün modern ateizm yakla
110 TL.
Tükendi
Gerek modern düşünce gerekse post-seküler düşünce açısından hem Tanrı hem de din, önemli işlevler görmektedir. Fakat buradaki işlevsellik, geleneksel dinsel yapıların güçlü ve mutlak Tanrısından ziyade, insanın istediği tarzda bir işlevselliktir. İnsan hayatına karışmayan Tanrı’nın ve dinin, insan üzerinde psikolojik ihtiyaçlarını karşılama dışında herhangi bir yaptırım gücünden bahsetmek mümkün değildir. Modern dünyada dine ve ilahî olana dönüş olgusunun, tamamen aldatıcı olduğunu belirtmek gerekir. Dinî d
220 TL.
Tükendi
 %  10
İlkel Dinlerden Göksel Dinlere Ortak İnançlar
Geniş kapsamlı bu eser, eski çağlardan günümüze kadar insanlığın dinsel inançlarına temel olan kaynakları ve bunların biçimlendirdiği yaşam tarzını anlamamız için değerli bir kaynaktır. Kitap, çok tanrılı dinlerle tek tanrılı dinler arasındaki ilişkileri mercek altına almakta ve adeta dinler tarihinin özetini vermektedir. Yazar bu yolculukta ilkel dinlerden yola çıkarak tek tanrılı dinlerdeki kurban, sünnet, yaratılış, şeytan, Tufan ve Eyüp hikâyelerini ele almakta ve Marks’ın deyimiyle ‘radikal olmanın sor
135 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  10
Metaverse ve Din ;(Eğitimci ve Öğrenci Perspektifine Yönelik Bir Araştırma)
Son dönemlerde teknolojinin hızlı ilerlemesi, günlük hayatımızın her alanına yenilikçi kavramlar ve uygulamalar sunmaktadır. Bu yenilikler arasında, özellikle "metaverse" (sanal evren) kavramı, Facebook'un adını "Meta" olarak değiştirmesiyle birlikte daha da popüler hale gelmiştir. Siyasetten sanata, ekonomiden turizme kadar geniş bir yelpazede etkileri hissedilen metaverse, çeşitli sektörlerde ve akademik çalışmalarda da kendine yer bulmaktadır. Ayrıca, dini ve inanç bakış açılarından hareketle, metaverse
198 TL. 220 TL.
Tükendi
İslam, dünya dinleri arasında kendisine özgü melankolik bir çekiciliğe sahiptir. İslam’ın Hristiyanlık ile karşı karşıya kalıp, onu alt ettiği bile iddia edilebilir. İslam, Hristiyanlık için erişilebilir bir bölgede ortaya çıktı, Muhammed’in gençliğinde çokça katettiği bir mesafe olan Mekke ile Kudüs arası sadece 1200 kilometre kadardır. İslam, Hristiyanlığın Arabistan'a Kitabı Mukaddes’in mesajını çoktan yaymış olması gereken bir zamanda ortaya çıktı, zira Mesih'in müjdesinin Muhammed'in inancından önce ge
140 TL.
Tükendi
Japon Yeni Dini Hareketleri, dünyada ve ülkemizde artan akademik bir ilgiye sahiptir. Söz konusu ilginin bir ifadesi olarak bu eserin ortaya çıkış motivasyonunu, Japon Yeni Dini Hareketleri’nin tanımı, dini-fenomenolojik tarihi, ortaya çıkış nedenleri ve karakteristik özelliklerini barındıran kapsamlı-müstakil bir esere dair eksikliğin giderilmesi oluşturmuştur. Çalışmada Japon Yeni Dini Hareketlerinin teolojik ve akademik tanımları, bu tanımların tarihsel süreçteki gelişimi ve günümüzdeki kullanımları; ne
100 TL.
Tükendi
 %  10
İnsanın ve İnsanlığın Ruhani Rehberliği
Rudolf Steiner'ın "İnsanın ve İnsanlığın Ruhani Rehberliği", öz benliğimizin derinliklerine yapılan bir yolculuk sunuyor. Gizemlerin, mitlerin ve antik bilgeliğin izini sürerken, Platon'dan Mısır'ın esrarengiz öğretilerine, İncillerin derinlemesine yorumlarına ve Hristiyanlıkla ilgili kapsamlı tartışmalara kadar geniş bir yelpazeyi ele alıyor. Steiner'ın 1911'de Münih'te verdiği bu konferanslar, insanlığın ruhsal evriminin ve bireyin kendi iç dünyasının keşfine dair benzersiz bir perspektif sunuyor. İçsel b
72 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  10
İnisiyasyon Yolu; ya da Yüksek Dünyaların Bilgisine Nasıl Ulaşılır
"İnisiyasyon Yolu; ya da Yüksek Dünyaların Bilgisine Nasıl Ulaşılır" Rudolf Steiner'ın mistik ve okült alanlarındaki çığır açan çalışmasını derinlemesine inceliyor. Steiner, spiritüel dünyanın kapılarını aralamak ve insan ruhunun gizemlerini keşfetmek için bir rehber sunuyor. Okültizme ve mistisizme dair yanlış anlamaları temizleyen bu eser, bu alanda ciddi bir arayış içinde olanlar için aydınlatıcı bir yol gösterici olarak karşımıza çıkıyor. Eğitimci ve filozof olan Steiner, geleneksel bilgi anlayışının öt
85.5 TL. 95 TL.
Tükendi
 %  10
Büyü ve Din
Andrew Lang'ın "Büyü ve Din" kitabı, erken dönem din, ritüel, büyü ve mitoloji konularına derin bir bakış sunuyor. Bilgi ve hipotezlerin zengin birikimiyle dolu olan bu eser, dini inanç sistemlerinin evrimi üzerine özgün ve cesur teoriler ortaya koyuyor. Lang, kendi teorilerini savunmak için, Bay Frazer'in "Golden Bough" eserine ve diğer çağdaş çalışmalara atıfta bulunarak, dinin ilk hali üzerine yaptığı tartışmalarda yeni bir perspektif getiriyor. Kitap, eski çağların gizemlerine ve modern zamanların sorul
202.5 TL. 225 TL.
Tükendi
Midyat-İdil Yezidilerine göre Yezidi toplumu, bütündinlerden önce Tek Tanrı inancına sahipti. Bu bağlamdaYezidi ismini “Ez dai (Ezda)” yani “Tanrıbeni yarattı” kavramı ile açıklamaktadırlar. Midyat-İdil YezidilerininHuda veya Ezda olarak isimlendirdikleri Tanrı, en üstünyaratıcı güçtür. Onlara göre Huda yedi meleği yani, Şeyh Sin,Şeyh Şems, Şeyh Ebubekir, Şeyh Secaaddin, Şeyh Nasuruddinve Şeyh Fahreddin’i kendi nurundan yaratmıştır. Bu meleklerinlideri ise Âdem’e secde etmeyi reddeden Melek Tavus (ŞeyhAdî)’
120 TL.
Tükendi
 %  10
Büyük Sır;Okültizmin Kökenleri, Ezoterik Öğretiler, Büyük Dinlerin Sırları
Maurice Maeterlinck'in "Büyük Sır" adlı eseri, insanlığın en eski gizemlerine, spiritüel inanç sistemlerine ve okült bilgeliklere dair bir kapı aralıyor. Bu çarpıcı eserde, Maeterlinck okuyucuları, okültizmin kökenlerine, derinlerde yatan ezoterik öğretilere ve tüm büyük dinlerin ve felsefelerin altında yatan gizemli bir nehir gibi akıp giden evrensel bilgelik akıntısına doğru bir yolculuğa çıkarır. Maeterlinck, bir gezginin merakıyla ve bir araştırmacının titizliğiyle, gizemlerle dolu bu alanlarda geçirdiğ
119.7 TL. 133 TL.
Tükendi
 %  10
Astral Düzlem;Manzarası, Sakinleri, Yaşamı
Astral düzlem, varoluşun bu gizemli katmanı hakkında daha fazla bilgi arayanlar için "Astral Düzlem: Manzarası, Sakinleri, Yaşamı" adlı eser, gözler önüne serilen bir dünya sunuyor. Charles Webster Leadbeater, teozofinin karmaşık doktrinlerini, herkesin anlayabileceği bir dille açıklıyor ve okuyucuları, gerçekliğin bu olağanüstü boyutuna çekici bir bakış atmaya davet ediyor. Bu kitap, sıradan insanın gözünden gizlenmiş olanları aydınlatarak, yaşam ve ölümün ötesinde neler olduğuna dair derin bir anlayış sun
81 TL. 90 TL.
Tükendi
 %  10
Yaşamın Evrimi
Keşifler ve sorgulamalar çağında, geçmişin bilgeliği ve modern düşüncenin buluştuğu noktada, Annie Besant'ın "Yaşamın Evrimi" adlı eseri okuyucularını bambaşka bir düşünce yolculuğuna çıkarıyor. 1898'de Teosofi Cemiyeti'nin yıldönümünde verdiği dört dersten oluşan bu kapsamlı çalışma, yaşamın evrimsel sürecini ve varoluşun derin anlamlarını sorguluyor. Besant, antik öğretileri ve çağdaş bilimi bir araya getirerek, evrimin karmaşıklığını ve hayatın gelişimindeki incelikleri özümseyebileceğimiz bir pencere aç
85.5 TL. 95 TL.
Tükendi
 %  10
Teozofide Görünmez Yardımcılar
Gizemli bir dünyanın kapılarını aralayın ve "Görünmez Yardımcılar"ın esrarlı sayfalarında kendinizi kaybedin. Charles Webster Leadbeater, bu sürükleyici eserde, insanlığın unutulmuş inançlarını ve evrenin ötesindeki yaşamı gün yüzüne çıkarıyor. Bu kitap, teozofinin, eski dinlerin bıraktığı boşlukları doldurarak bize güzellik, şiir ve anlam kazandırdığı bir dünyayı gözler önüne seriyor. İnsanlık, kör inançlardan özgürlüğe adım attı ancak bu süreçte yaşamın estetiğini ve derinliğini kaybetti mi? Leadbeater, o
85.5 TL. 95 TL.
Tükendi
 %  15
Peygamberlerin Mucize Teknolojileri;Sizce Peygamberler Mucizeleri Bize Ne Anlatır?
Hz. Yunus Peygamberin balığın karnında olması denizaltılara, Hz. Nuh Peygamberin ilk gemiyi yapması, deniz vasıtalarına, Hz. Salih Peygamberin deve mucizesi kara araçlarına, Hz. Süleyman Peygamberin havaya binme mucizesi hava araçlarına, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Mirac mucizesi uzay araçlarına birer işaretlerdir.Kur’an bu mucizelerden bahsederken günümüz teknolojilerine de işaret etmiştir. Eğer Kur’an hakkıyla incelenebilirse daha birçok bilimlere teknolojilere işaretler vardır. Çünkü Kur’an bütün zamanları
59.5 TL. 70 TL.
Tükendi
 %  10
Dünya  Dinleri;Bilinen Büyük Dinleri Keşfedin
Kutsal metinler, insanoğlunun inşa etmiş olduğu eserler, resimler ve mimari aracılığıyla büyük dinlerin tarihini ve en önemli öğretilerini keşfedin. Farklı ibadet tarzlarının ve dinsel ilkelerin izini sürün; günümüzde varlığını sürdüren eski inançların benzerliklerini ve farklılıklarını inceleyin. Büyük bir açıklık ve duyarlılıkla yazılmış olan bu resimli ve büyüleyici rehber, Klasik Dünyanın kadim mitolojilerinden Zerdüştçülüğe, Hıristiyanlıktan İslama kadar başlıca inanç sistemleri hakkında ayrıntılı bilg
1125 TL. 1250 TL.
Tükendi
Dinin temel işlevi biraz önce de belirttiğimiz gibi, insan hayatına anlam kazandırmaktır. Bunun için vardır din. Çünkü Tanrı-insan ilişkisi sağlıklı bir şekilde çözümlendiği zaman, insan kendisinin evrendeki yerini bulma imkânına kavuşur ve bu noktada yaratıcı yeteneklerini de en üst düzeyde etkili kılmak için harekete geçirir. Oysa yaratıcılığın önü, yaşamın anlamının kaybolması ile birlikte kapanmaya başlar. Başka mecralarda akmaya başlar insanın bütün enerjisi. Öncelikler sıralaması anlamını kaybeder. Hâ
290 TL.
Tükendi
Bu nitel çalışmada din görevlilerinin dini-ahlaki rol modelliği, sosyal bilişsel öğrenme kuramı bağlamında ele alınmıştır. Samsun ili ve ilçelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı camilerde görev yapan imam hatiplerin ve müezzin kayyımların rol modelliğinin, cami cemaati tarafından nasıl algılandığı analiz edilmiştir. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyal bilişsel öğrenme kuramı, İslam eğitim geleneğinde model yoluyla öğrenme ve dini-ahlaki bir rol model olarak din görevlisi konu
135 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 343 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1