Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 346 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
 %  10
Büyük Sır;Okültizmin Kökenleri, Ezoterik Öğretiler, Büyük Dinlerin Sırları
Maurice Maeterlinck'in "Büyük Sır" adlı eseri, insanlığın en eski gizemlerine, spiritüel inanç sistemlerine ve okült bilgeliklere dair bir kapı aralıyor. Bu çarpıcı eserde, Maeterlinck okuyucuları, okültizmin kökenlerine, derinlerde yatan ezoterik öğretilere ve tüm büyük dinlerin ve felsefelerin altında yatan gizemli bir nehir gibi akıp giden evrensel bilgelik akıntısına doğru bir yolculuğa çıkarır. Maeterlinck, bir gezginin merakıyla ve bir araştırmacının titizliğiyle, gizemlerle dolu bu alanlarda geçirdiğ
119.7 TL. 133 TL.
Tükendi
 %  10
Astral Düzlem;Manzarası, Sakinleri, Yaşamı
Astral düzlem, varoluşun bu gizemli katmanı hakkında daha fazla bilgi arayanlar için "Astral Düzlem: Manzarası, Sakinleri, Yaşamı" adlı eser, gözler önüne serilen bir dünya sunuyor. Charles Webster Leadbeater, teozofinin karmaşık doktrinlerini, herkesin anlayabileceği bir dille açıklıyor ve okuyucuları, gerçekliğin bu olağanüstü boyutuna çekici bir bakış atmaya davet ediyor. Bu kitap, sıradan insanın gözünden gizlenmiş olanları aydınlatarak, yaşam ve ölümün ötesinde neler olduğuna dair derin bir anlayış sun
81 TL. 90 TL.
Tükendi
 %  10
Yaşamın Evrimi
Keşifler ve sorgulamalar çağında, geçmişin bilgeliği ve modern düşüncenin buluştuğu noktada, Annie Besant'ın "Yaşamın Evrimi" adlı eseri okuyucularını bambaşka bir düşünce yolculuğuna çıkarıyor. 1898'de Teosofi Cemiyeti'nin yıldönümünde verdiği dört dersten oluşan bu kapsamlı çalışma, yaşamın evrimsel sürecini ve varoluşun derin anlamlarını sorguluyor. Besant, antik öğretileri ve çağdaş bilimi bir araya getirerek, evrimin karmaşıklığını ve hayatın gelişimindeki incelikleri özümseyebileceğimiz bir pencere aç
85.5 TL. 95 TL.
Tükendi
 %  10
Teozofide Görünmez Yardımcılar
Gizemli bir dünyanın kapılarını aralayın ve "Görünmez Yardımcılar"ın esrarlı sayfalarında kendinizi kaybedin. Charles Webster Leadbeater, bu sürükleyici eserde, insanlığın unutulmuş inançlarını ve evrenin ötesindeki yaşamı gün yüzüne çıkarıyor. Bu kitap, teozofinin, eski dinlerin bıraktığı boşlukları doldurarak bize güzellik, şiir ve anlam kazandırdığı bir dünyayı gözler önüne seriyor. İnsanlık, kör inançlardan özgürlüğe adım attı ancak bu süreçte yaşamın estetiğini ve derinliğini kaybetti mi? Leadbeater, o
85.5 TL. 95 TL.
Tükendi
 %  15
Peygamberlerin Mucize Teknolojileri;Sizce Peygamberler Mucizeleri Bize Ne Anlatır?
Hz. Yunus Peygamberin balığın karnında olması denizaltılara, Hz. Nuh Peygamberin ilk gemiyi yapması, deniz vasıtalarına, Hz. Salih Peygamberin deve mucizesi kara araçlarına, Hz. Süleyman Peygamberin havaya binme mucizesi hava araçlarına, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Mirac mucizesi uzay araçlarına birer işaretlerdir.Kur’an bu mucizelerden bahsederken günümüz teknolojilerine de işaret etmiştir. Eğer Kur’an hakkıyla incelenebilirse daha birçok bilimlere teknolojilere işaretler vardır. Çünkü Kur’an bütün zamanları
59.5 TL. 70 TL.
Tükendi
 %  10
Dünya  Dinleri;Bilinen Büyük Dinleri Keşfedin
Kutsal metinler, insanoğlunun inşa etmiş olduğu eserler, resimler ve mimari aracılığıyla büyük dinlerin tarihini ve en önemli öğretilerini keşfedin. Farklı ibadet tarzlarının ve dinsel ilkelerin izini sürün; günümüzde varlığını sürdüren eski inançların benzerliklerini ve farklılıklarını inceleyin. Büyük bir açıklık ve duyarlılıkla yazılmış olan bu resimli ve büyüleyici rehber, Klasik Dünyanın kadim mitolojilerinden Zerdüştçülüğe, Hıristiyanlıktan İslama kadar başlıca inanç sistemleri hakkında ayrıntılı bilg
1125 TL. 1250 TL.
Tükendi
Bu nitel çalışmada din görevlilerinin dini-ahlaki rol modelliği, sosyal bilişsel öğrenme kuramı bağlamında ele alınmıştır. Samsun ili ve ilçelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı camilerde görev yapan imam hatiplerin ve müezzin kayyımların rol modelliğinin, cami cemaati tarafından nasıl algılandığı analiz edilmiştir. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyal bilişsel öğrenme kuramı, İslam eğitim geleneğinde model yoluyla öğrenme ve dini-ahlaki bir rol model olarak din görevlisi konu
135 TL.
Tükendi
Dinin temel işlevi biraz önce de belirttiğimiz gibi, insan hayatına anlam kazandırmaktır. Bunun için vardır din. Çünkü Tanrı-insan ilişkisi sağlıklı bir şekilde çözümlendiği zaman, insan kendisinin evrendeki yerini bulma imkânına kavuşur ve bu noktada yaratıcı yeteneklerini de en üst düzeyde etkili kılmak için harekete geçirir. Oysa yaratıcılığın önü, yaşamın anlamının kaybolması ile birlikte kapanmaya başlar. Başka mecralarda akmaya başlar insanın bütün enerjisi. Öncelikler sıralaması anlamını kaybeder. Hâ
290 TL.
Tükendi
Hayatın anlamını yakalayabilen, kendini gerçekleştirmenin insana yüklenen en temel ilahi sorumluluk olduğunu bilen her insan, yaratıcı yeteneklerini, yaratıcı sevgi ile etkin kılarak, dünyayı insanın insanca yaşayabileceği, yüksek güven kültürünün sağladığı güvenli bir ortama dönüştürmek için çaba harcamak zorundadır. Kültür de, bilim de, uygarlık da ancak, kendini gerçekleştirmek isteyen bilinçli insanların, kendini gerçekleştirme sürecinde yaratabildikleri değerlerdir. Bu bakış açısı, insan olmanın başlı
140 TL.
Tükendi
 %  10
Şeytan Bilimi -Yıl 1597-
1597 yılında kaleme alınmış olan bu klasik eser, Kral I. James tarafından yazılmış ve Kraliyet Majestelerinin Yazıcısı tarafından derlenmiştir. Şeytan Bilimi, döneminin en karanlık ve en tartışmalı konularından biri olan cadılık, büyü ve doğaüstü olaylar üzerine cesur bir incelemedir. James, okuyucuyu, görünen ve görünmeyen dünyalar arasındaki çatışmanın kalbine, insanın en koyu korkularına ve en büyük meraklarına doğru sürükler. Bu eserde, Kral I. James, cadılık ve büyücülüğe dair genel kabullerin ötesine
85.5 TL. 95 TL.
Tükendi
 %  10
Avatara
"Avatara", Annie Besant'ın teosofik perspektiften ilahi varlıkları ve onların dünya üzerindeki tezahürlerini keşfettiği bir eserdir. Eser dört dersi içermekte olup, bu derin konuları ele alırken Besant, insanlığın ve evrenin ebedi benliğine, Tanrı'nın özüne ve varlığın çeşitli tezahürlerine dair muazzam bir ufuk çiziyor. Avatara nedir, onların kaynağı ve gerekliliği nelerdir, belirli avatarların özellikleri ve rolleri ve tanrısal Şri Krişna'nın muazzam varlığına dair bu eser; okuyucuyu, insanoğlunun en deri
72 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  10
Yedi Uyurlar - Ashab-I Kehf;Kur'an'a Göre Gps Kordinatları 38'K - 36
Hristiyanlık Ve Müslümanlığın Ortak İnançları Olan Ashab-I Kehf (Yedi Uyurlar) Kıssası Şerefli Kur’an’ımızda Geçmesi Nedeniyle Bizler İçin Çok Özeldir. Dönemin Zalimlerinden Kaçıp Bir Mağaraya Sığınan Bu Tek Tanrıcı Gençler Yüce Rabb’imiz Tarafından 300 Güneş Yılı (309 Ay Yılı) Uyutulmuştu. Gençlerin Sığındığı Mağara Olduğu İddia Edilen Yaklaşık 40 Mağara Vardır. Gerçek Mağaranın Yerini Mutlak Ki Ancak Yüce Allah Bizlere Gösterebilir. Kur’an’ın 18. Suresi Olan Kehf Suresinin 17. Ayetinde Gençlerin Girdiği M
180 TL. 200 TL.
Tükendi
İnsanoğlu, kadın ve erkek olarak yaratılmıştır. Eril ve dişil yaradılış, Allah’ın takdiri ve hikmetinin tezahürüdür. Eril ve dişil bireyler, eşsiz ve benzersizdir. Cinsiyet farklılığı, birinin eksik, diğerinin tam oluşunun değil, aralarındaki dengenin ve uyumun göstergesidir. Kadın ya da erkek doğmak bir üstünlük sebebi değildir. Üstünlük, varoluş bağlamında sorumluluk bilinciyle mümkündür. Kadın ve erkek için hayattaki her eylemin ölçüsü takvadır. Kur’an’ın kadın-erkek ayrımı yapmadan her ikisine de ortak
200 TL.
Tükendi
Eğlence, bütün topluluklarda çeşitli formlarla kendini gösteren insanın en doğal dışa vurumlarından biridir. Her toplum kişisel, kültürel ve dinî anlayış biçimlerine göre eğlence üretmektedir. Eğlence her ne kadar hoşa giden ve bireyi mutlu eden doğal bir olgu olarak ortaya çıksa da her daim belli sınırlamalara tabi tutulmuştur. Bu bağlamda dinî, kültürel kural ve normlar eğlencenin sınırlarını belirlemek istemiştir. Özellikle din insanda ilahi, kutsal, doğaüstü ya da metafizik alana ilişkin saygı ve buna b
165 TL.
Tükendi
 %  10
Hindistan’ın 3 Kutsal Metni: Vedalar (Vedik İlahileri), Upanişadlar, Dhammapada
Hinduizmin Vedaları, Budizmin Dhammapada'sı ve Upanişadlar, Doğu'nun ruhani derinliklerinin tanığı olan kutsal metinlerdir. Vedalar, doğanın şaşırtıcı güzellikleriyle dolu lirik ilahilere ev sahipliği yapar ve tek bir tanrıya olan derin bir dini huşuyla yankılanır. Bunlar, Hindu edebiyatının en eski temellerini oluşturan kutsal yazılardır. Öte yandan, Dhammapada, Budizm'in erdem ve ciddiyetle ilgili etik öğretilerini içerir ve aydınlanma arayışındaki bireyler için mükemmel bir rehberdir. Upanişadlar ise
108 TL. 120 TL.
Tükendi
MÜ’MİN NASIL OLMALI? Kimi ilm saya kimi ipek şal dokur, Kimi fıkıh der, kimi ilmî hal okur! Hangisi makbul? Mecnun sorar veliye: Ey veli! Mü’min nasıl olmalı, söyle. “-Son anda nasıl olacak ise, öyle!” MEHMET ŞAHAN (PİR-Î FÂNİ)
130 TL.
Tükendi
 %  10
Animizm (Ruhçuluk) İlkel Halkların Düşünce Akımları
"Animizm", eski bir inanç sistemidir. Gilmore, bu eserinde animizmin evrenselliğini, zenginliğini ve modern dünyanın hala etkisi altında olduğu şekillerini detaylı bir şekilde incelemektedir. Bu eser, animistik düşüncenin ve bu düşüncenin nasıl evrildiğinin derinlemesine bir analizini sunmaktadır. Sir E. B. Tylor'un öncülük ettiği çalışmaların izinden giden Gilmore, animizmin ne olduğunu, nasıl tezahür ettiğini ve modern dünyada nasıl bir rol oynadığını aydınlatıyor. Japonlardan Korelilere, Hindistan'dan Am
108 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  10
Paganizm Babil ve Asur Dini
Bilinmeyen tarihsel detaylar, inançların evrimi ve dinlerin çatışmasıyla dolu bir hikaye... Babil ve Asur uygarlıkları, tarih boyunca Fırat ve Dicle vadilerini saran gizemli ve çok tanrılı inanç sistemleriyle öne çıkar. 5000 yıl boyunca etkisini sürdüren bu inançlar, zamanla birçok dönüşüme uğradı ve Hıristiyanlık dönemine kadar bazı tanrılara olan tapınma devam etti. Sümer-Akad ve Asur-Babil halklarının inançları, antik dünyanın karmaşık ve çoğu kez anlaşılmaz inanç sistemlerini oluşturmuştur. Bu eserde, M
72 TL. 80 TL.
Tükendi
Elinizdeki eserde Prof. Dr. Harun Güngör ile ilgili hatırata ve onun vefatının ardından yazılanlara yer verilmiştir. Ayrıca sırasıyla eserde Türk din tarihi ve kültürü başta olmak üzere, Yahudilik, Hıristiyanlık, Hint ve İran dinleri ile ilgili akademik yazılar yer almıştır. Bu eser, bir nebze de olsa Harun Güngör’ün adını ve hatırasını yaşatma düşüncesinin bir ürünüdür. Vefatı sevenlerini derinden üzmüştür. Dost ve meslektaşları onu öne çıkan şu özellikleri ile anmaktadır… “Prof. Dr. Harun Güngör; Türkiye
576 TL.
Tükendi
Sorumluluk bilinci olan insanı merkeze alan Yüce Tanrı, onun güven duyulabilecek bir varlık olduğunu da açıkça ortaya koymuş gibidir. Ve dahi, O’nun güvenine layık olan insanın yaratılan varlıkların önüne geçme seçeneği de aktif kılınmış durumdadır. Haddizatında, işi bilenlerin faydalanabileceği bir bakışa imkân vermeyen bazı yaklaşımların olabileceği de yakinen bilinmektedir. Böylesi kabullerin yaşayan insanı değil, geçmişin kutsallığını merkeze almak suretiyle günü ve geleceği de ıskalamakta olduğu şüphes
304 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 346 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2