Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 346 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
Bu çalışma, ergenin evrensel ahlaki değerlerle buluşarak dindar bir kimlik inşa etme sürecine sosyal öğrenme kuramından hareketle mütevazı bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Ergenlik döneminin belirgin özelliklerinden olan bireyin kendini tanıma ve dünyadaki varlığını anlamlandırma çabasının sonucu kimlik (aidiyet) arayışı ve sosyalleşmesi, bireyin ancak çevresi ile etkileşimiyle gerçekleşmektedir. Bu dönemde bireyin bedenindeki fiziksel değişimlerle birlikte değişen sosyal gereksinimlerinin karşılanması ol
80 TL.
Tükendi
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, tektonik yapıları ve jeomorfolojik etkileri itibariyle dünyada ender bir hadise olduğu kadar beşerî sonuçları itibariyle de Türkiye için bir dönüm noktası olmuştur. Sosyal, ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere hayatın neredeyse bütün veçhelerinde derin kırılmalara yol açan depremlerin olumsuz etkilerini analiz edip önlemler almak büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda yürütülen çalışmaların da
255 TL.
Tükendi
Türk din mûsikîsi, cami mûsikîsi ve tekke mûsikîsi olarak iki başlıkta incelenmiştir. Tekke mûsikîsi çok geniş bir mirasa sahiptir. Tekke mûsikîsini daha çok tarikatlar temsil etmiş ve kendi ocaklarında geliştirmişlerdir. Cerrâhilik de kendine has türleri ve besteleriyle tekke mûsikîsinde hizmetleri olan tarîkat olması açısından önemlidir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Cerrâhîlik’te Türk din mûsikîsinin uygulamaları tespit edilip etraflıca ele alınmıştır. Zikir usûlünde, salâvatlardan tevhitlere ve i
210 TL.
Tükendi
Gençlerin soruları var, merakları diri, arayışları söz konusu. Her yeni dönem, beraberinde yeni soruları da getiriyor. Bununla birlikte, insanoğlunun yeryüzündeki hikâyesinde bazı temel sorular her zaman güncelliğini koruyor. İlmin yarısını "sormak” olarak telâkî eden bir medeniyetin çocuklarıyız biz. İlim kapısının anahtarının soruda gizli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden suâllerin ışığında hakîkate yürümeyi şiar bellemişizdir. Sorularla açılır zihnimiz, cevaplarla nurlanır kalbimiz. Sorularla arayışa düş
225 TL.
Tükendi
Evren neden var oldu? Ben neden varım? Dünyaya gelmemin amacı ne? Yaşamın bir anlamı var mı? Bütün bu soruların karşılığını çok büyük bir çoğunluğumuz Tanrının varlığı üzerinden veriyoruz. O halde Tanrı olgusunun kaynağını anlamaya çalışmamız, bu sorunların da yanıt bulmasını sağlayacaktır.
95 TL.
Tükendi
YARATILIŞI İSBAT EDEN EN BÜYÜK BİYOKİMYA ATLASI! İKİ CİLTTEN oluşan bu kitap, Yaratılış ve Evrim Teorisi'ni bir bütün olarak ele almakta ve birbiriyle bağlantılı toplam 11 farklı bölümden oluşmaktadır. Kitabımızın birinci cildinde, detaylı olarak ele aldığımız 'Evrim Teorisi'ni YEDİ bölüm halinde inceleyeceğiz: BİRİNCİ BÖLÜMDE: Evrim Teorisi ortaya konulmadan önceki, konumuz açısından önemli bilimsel, felsefi ve teolojik gelişmelerle tartışmalar tanıtılmaya çalışıldı. İKİNCİ BÖLÜMDE: Evrim Teorisi'
520 TL.
Tükendi
YARATILIŞI İSBAT EDEN EN BÜYÜK BİYOKİMYA ATLASI! YARATILIŞ KONUSUNU SORU-CEVAP şeklinde ele aldığımız bu ikinci cildimizde, meselelerin ilmi boyutuna ve derinliğine göre bazı meselelere kısa cevap şeklinde açıklama getirilirken, bazı önemli meseleler uzunca gitmiştir. Bununla beraber, her konunun teferruatına yeterince inilip, meselenin imani boyutuna bakan tahkiki kısmı aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte, herkes her meselenin cevabını tam anlamasa da, hissesiz de kalmaz. Yaratılış konusunu
520 TL.
Tükendi
 %  10
Beklenen Kurtarıcı ;İsa ve Mehdi
Isa, Hristiyanlikta ve Islam’da önemli bir fenomendir. O, Hristiyanlikta Mesih olarak isimlendirilmektedir. Hristiyanlar, Mesih olarak isimlendirdikleri Isa’nin çarmiha gerilip öldükten sonra dirildigine sonra “sema”ya yükseldigine ve dünyanin sonuna dogru ikinci kez yeryüzüne dönecegine inanmaktadir. Müslümanlar arasinda ise sürekli olarak, “Ahir Zaman”da dünyanin islahi için Mehdi’nin ortaya çikacagindan, Isa’nin semadan inerek ona tabi ve yardimci olacagindan bahsedilmekte ve bunun üzerine yorumlar yap
90 TL. 100 TL.
Tükendi
"Bu ilim dindir, dininizi kimden aldığınıza bakınız." (Muhammed b. Sirin, İmam Müslim Mukaddimesi) Bir Müslüman için küfre girmek ateşlere atılmak gibidir. Temiz bir fıtrat için en zor olan şey, her zaman küfür ve şirk kelimeleri söylemek veya uygulamaktır. Biz sahabelerin hayatını genel anlamda incelediğimiz de söyledikleri sözleri, kastettikleri manaları, verdikleri hükümleri daha iyi anlarız. Sahabelerin hayatını bilmeden, verdikleri mücadeleyi ve anlamını bilmeden onları anlamaya çalışmak cidden im
90 TL.
Tükendi
 %  10
Aklın Kapalı Noktası : Allahsızlık
Hatta diyebilirim ki, ehl-i küfrün (inkarcıların) içinde, kâinatın vücudunu inkâr ettiklerinden ahmak zannedilen Sofestaîler en akıllılarıdır. Çünki kâinatın vücudunu kabul etmekle Allah`a ve Hâlık`ına inanmamak kabil ve mümkün olmadığından, kâinatı inkâra başladılar. Kendilerini de inkâr ettiler. `Hiçbir şey yok.` diyerek, akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştılar (Lem`alar).
83.7 TL. 93 TL.
Tükendi
 %  10
Mevlid-i Nebevi Mevlid-i Şerif
“Mevlid’in dili devrinin en mükemmel şiirlerindekinden daha canlı durmaktadır. Çünkü bu dil bir imanı söylüyor. İmanın dili dokunaklıdır. Mevlidi okurken vezin, kafiye, kelime, mısra, her şey gözümüzden siliniyor. Bunlar vasıtasıyla gelen, fakat bütün bunların üzerinde uçan ayrı bir ruh karşısındayız. Mevlidin mısraları, damarlarında bu ruhun kanı dolaştığı için canlıdır. Bununla beraber, açık bir şekil iddiası göstermeyen bu mısralarda güzel bir akış, tatlı bir eda, parlak bir tasvir ve tedaî kudreti vardı
72 TL. 80 TL.
Tükendi
 %  15
Peygamberlerin Sırrı - Felsefe Taşı
Felsefe Taşı hem modern Müslümanlar hem modern Hıristiyanlar tarafından unutulmuş bir bilgidir. Her iki dine inananlar da gerçek öğretiyi putperestlikten başka bir şey olmayan dini kişileştirmelerin çöplüğünde yitirmiştir. Oysa her iki dinin vahiyleri de sadece Felsefe Taşı'yla ilgilidir. Felsefe Taşı'nın gerçek anlamını idrak etmeyen kişi ne İsa'yı ne Musa'yı ne Muhammed'i bilebilir." Delmar DeForest Bryant diğer adıyla Adiramled, 19.asrın başlarında ortaya çıkmış, hakkında çok az bilgi olan bir simyacı
187 TL. 220 TL.
Tükendi
 %  15
Hz. İsa’ya Selam
Bu kitapla: Üç Semavi Dinin müşterek atası Hz.İbrahim’den, Yeni Çağ Hıristiyanlarına kadar geçen tarihi süreçte, inanç akidesinin geçirdiği evreler Tevhit ve Hikmet açısından araştırılarak, Hz. Musa’nın vazettiği dinin Yahudiliğe, Hz. İsa’nın tebliğinin “Teslis Dini”ne dönüşüm süreci izlenerek incelenmiştir. Yahudi ve Hıristiyanlık hakkında bir Müslüman’ın merak ettiği birçok konu bu araştırmayla okuyucunun ilgisine sunulmaktadır. Bu dinlerde üzeri örtülüp, sır olarak saklanan inanç akidelerindeki pe
136 TL. 160 TL.
Tükendi
 %  15
Peygamberler ve Tanrılar
Yaygın bir 19’uncu yüzyıl safsatası, tek tanrılı dinlerin kökeninin çok tanrılı dinler olduğunu, tek tanrılılığın çok tanrılılıktan evrilme (veya tecrid) yoluyla ortaya çıktığını savunuyor. Oysa tam tersi doğru: -“Çok tanrılı dinlerin kökeni tek tanrılı tek dindir!“ Vaktim olursa bu tezi yüz ayrı delille desteklerim. Bir kere medeniyetler arası, çok tanrılı dinler arası benzerlikler, rastgele başlangıca değil, “ortak köken”e alâmettir ki, bununla ilgili günümüzde birçok çalışma var. Ama bizde hâlâ 19’uncu y
192.1 TL. 226 TL.
Tükendi
Sadece dinler değil felsefi görüşler ve bilimsel teorilerin ortak problemi, “Olan her şey niçin var,” sorusuna net bir cevap verememeleridir. Evren niye var, insan niçin dünyaya geldi, bu dünyada kendisinden beklenen nedir? Yazar, büyük dinlerin sır oldukları iddiası dışında makul bir açıklama getiremedikleri “Kader ve Kötülüğün Varlığı” problemlerini Büyük Patlama’dan yaşamın başlangıcına ve sonrasında yarış formatında ilerleyen evrimleşme süreci içerisinde birbirleri ile olan bağlantıları üzerinden inc
220 TL.
Tükendi
 %  10
Cehennet
İnsan İnandığı Şeydir! Elinizdeki bu kitap hayallere ve söylentilere dayalı değildir. Kitap, uzun süren bir araştırmanın, mitolo- ji, Kur’an, İncil, Tevrat ve bunları yorumlayan yerli ve yabancı kaynakların, tarih ve bilim kitaplarının kümülatif olarak okunmasının ve derin bir araştır- manın ürünü olup aşağıda sıralanan sorulara cevap vermeye çalışmıştır. • Yaşam nerede ve nasıl ortaya çıkmıştır? • Evrenin oluşumuyla ilgili dinlerdeki kozmik tarih nedir? • Evrende yalnız mıyız? • Zamanın hikayes
288 TL. 320 TL.
Tükendi
"Kıyamet insanların çoğu Romalı olduğu halde kopar" buyur­muştu. Batı kültürünün hâkim kültür olduğu ve dünyanın dibin­deki bucağındaki ülkelerde yaşayan insanların bile Batıklar gibi yaşamak istedikleri çağımızda, bu hadis-i şerif küreselleşme denilen olgunun mucize olarak haber verilmesidir. Müşrikler O'ndan Mekke'nin kayalarını altına çevirmesini, va­disini yemyeşil bahçeler haline getirmesini ve içinden ırmaklar akıtmasını istemişlerdi. "Ben bunun için gönderilmedim" bu­yurdu. Niçin gönderildiği
170 TL.
Tükendi
Sizlere sunduğumuz bu çalışmada yazar, iki kaynağı öne çıkartmış, hemen her öne sürdüğü argümanı mutlaka ya ayetlerle ya da kaynaklarını verdiği hadislerledesteklemiştir. Yazarın yoğunlaştığı konulardan birisi yalancılık olgusudur. İslamiyet’in emir ve yasaklarının hedeflerinden biri, kalbin arıtılması ve kalbin Allah ile birlikte olma bilincine yükseltilmesidir. Bu önemli meseleyi Ebu Hureyre’nin şu sözü ne güzel dile getiriyor: “Kalp, bedenin ve organların kralıdır. Organların tamamı onun halkı ve a
120 TL.
Tükendi
Bu eserimizde, “İnsan niçin yaratıldı?” sorusuna cevap aramaya çalıştık. Cenabı Allah yaratmış olduğu her şeyi muhakkak bir gaye, bir hedef ve bir maksat doğrultusunda yaratmıştır. Yerlerde ve göklerde ne varsa, hepsi yaratıldığı gaye doğrultusunda hizmet vermekte ve yüce Allah’ı kendine mahsus bir lisanla tesbih etmektedir. Nitekim Yüce Allah: “Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah’ı teşbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini (öğrenmiş) bilmiştir…” (Nur 24
50 TL.
Tükendi
Kadın, Allah’ın armağanı olarak onunla huzur bulması için insanoğluna verilmiş bir emanettir. Böyle olmasına rağmen kadın, asırlar boyu bütün toplumlarda yerilmiş, itilmiş, dövülmüş, kovulmuş ve ağır işkence ve şiddete maruz bırakılarak ihânet edilmiştir. Biz bu eserimizde, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kendi âile ortamındaki davranışları ile genel ortamdaki davranışlarında kadına, nasıl davranılması gerektiğini belgeleyen hoşgörüsünü arzetmeye çalıştık. Fakat başarım Allah’ın yardımıyladır.
60 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 346 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4