Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 178 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
İslâm ilim geleneğinde, gerek halkı irşat maksadıyla, gerekse ilim talebelerinin hadis tahsilinde sistematik bir kolaylık oluşturmak amacıyla kırk hadis mecmuaları oluşturma âdeti yaygındır. Bu mecmuaların oluşturulma maksatları zamanla genişlemiş, birçok konu başlığı altında, maksudun ortaya konulması için hadis derlemeleri yapılmıştır. Bu âlimlerimizden biri de 19 yüzyılın sonu ile 20 yüzyılın başında hayat sürmüş, mücahit, alim ve arif bir şahsiyet olan Ömer Ziyâeddin Dağıstânî’dir. Dağıstânî, asrının il
180 TL.
Tükendi
O,dünyadan saf ve temiz olanı almış, bulanık ve şüpheli olanı ise terk etmişti. Hz. Ömer insanlığa takdir ettiği gelir ve güveni sağlamakla yetinmedi, onun döneminde yaşayanlar ondan sonra kendilerine acıyan ve onlara şefkatle yaklaşan bir idareci görmedi. Onlara sadece güven sağlamakla yetinmedi, aynı zamanda gücü nispette sükûnet içerisinde rahat bir hayat yaşamalarını sağlamak için de büyük çaba ve gayret sarf etti. Hz. Ömer zahirî Müslümanlıktan öte, Müslümanlığın özünü uygulamayı savunmuş ve şunları sö
336 TL.
Tükendi
 %  10
Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri  (1964–1971)
Milli Mücadele Döneminde temelleri atılan Türk-Sovyet ilişkileri, bu yıllarda iki taraf arasında güçlü bir dostluk bağının oluşması ile sağlam bir temele oturtulmuştur. Emperyalist işgalcilere karşı ortak mücadele sonucu elde edilen zafer iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin sonraki yıllarda da geliştirilmesinde önemli paya sahip olmuştur. 1920’li yıllardan itibaren gelişen ilişkiler kendisini sadece siyasi olarak değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomi alanlarında da göstermeye başlamıştır. Çal
130.5 TL. 145 TL.
Tükendi
 %  10
Devlet, Sermaye ve Paralı Askerler
"Devlet, Sermaye ve Paralı Askerler" el atılmamış bir konuyu, ‘Dünyanın En Eski İkinci Mesleği’ olarak tanımlanan paralı askerlik olgusunu inceliyor. Konuyla ilgili tarihsel gelişim sürecinin yanı sıra, yakın tarih ve günümüze de ışık tutan bu çalışma, Wagner’den, Blackwater’dan Silvercorp’a, ÖSO’dan SADAT’a kadar bir dizi özel askeri güçleri değişik boyutlarıyla inceliyor. Çalışmayı benzerlerinden ayrıştıran en önemli özelliği, devletler, çok-uluslu sermaye ve özel güvenlik şirketlerinin bütünleşik bir
81.9 TL. 91 TL.
Tükendi
 %  10
Dış Ticarette Güncel Tartışmalar
Bu mecburiyetin yanında yüzyıllardır devam eden ülkeler arasındaki ticaretin serbest mi korumacı mı olması gerektiği tartışmalarının altında yatan teorik görüş serbest ticaret yanlıları için uluslararası uzmanlaşma ve iş bölümü ile kaynakların daha verimli kullanılacak olmasıdır. Üretimin artması ve üretilen malların ülkeler arasında serbest değişimi, ticaret yapan ülkelerin yararına olacağı savunulurken, korumacı dış ticaret politikalarında ülkelerin çok farklı beklentileri söz konusu olsa da özünde ülke r
166.5 TL. 185 TL.
Tükendi
 %  15
Devlet, Devrim, Siyaset
İnsanlık en başından beridir, yani “geçmiş”inde, siyasetle tanışmadı; siyaset, Aristo’nun insanı, “politik hayvan” olarak tanımlamasından bir gün önce de keşfedilmedi. İnsanlık için “tarih”in başlaması, toplumsal yarılmalar yaratan işbölümü ve bu yeniliğin kalıcılaşması için icat edilen kabuller ve kurallarla mümkün oldu. İşte bu yüzden siyaset daima devlet ile beraber anıla gelmiştir. Ancak bu ikiz kardeş birbirinden ayrılmamış ama ayrı tutulmuştur. Biri “iyi” tarafıdır, diğeri “kirli.” Yaratılan
143.65 TL. 169 TL.
 %  10
Yönetim Düşüncesinin Tarihi
Yönetim, medeniyetin asli unsurlarındandır; bireylerin toplumsal alan içerisindeki etkileşimleri neticesinde ortaya çıkmış sosyal bir disiplindir. Bu disiplini mercek altına almak, teorik bilgiyle beraber tarihsel ve sosyal bilgi birikimi de gerekli kılar. Yönetim düşüncesini tarihsel bir perspektiften incelemek, yönetime dair yeni fikirleri ortaya çıkaran saikleri anlamamıza yardımcı olur. Yönetimin dününü anlamak, geleceği hakkında da bazı ipuçları verir. Nitekim yönetim, sosyal ihtiyaçlar neticesinde or
234 TL. 260 TL.
Tükendi
Pelikan SPK - SPF Kurumsal Yönetim Konu Anlatımlı Soru Bankası 1018 Pelikan SPK - SPF Muhasebe ve Finansal Raporlama Konu Anlatımlı Soru Bankası 1016 Pelikan SPK - SPF Ticaret Hukuku Konu Anlatımlı Soru Bankası 1010 Pelikan SPK - SPF Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri Konu Anlatımlı Soru Bankası 1009 Pelikan SPK - SPF Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Konu Anlatımlı Soru Bankası 1002
445 TL.
Tükendi
 %  15
Türkiye'de Tek Partili Yıllar (1923-1950) ;(Ciltli) Bir Dönem Panoraması
"Türkiye'de Tek Partili Yıllar" ile çizilen bu panorama Türkiye'nin bugününü değerlendirme açısından geçmişin karanlıkta kalmış yönlerine ışık tutan bir projeksiyondur 1923-1950 arası ortalama çeyrek yüzyıllık bu dönem. İstiklal mücadelemizin üç yıllık "kurtuluş" aşamasından sonra bir "kuruluş" dönemidir Bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi tek partili bir siyasetin işlemesidir. Seçkinci tabularını aşıp açık yüreklilikle ifade etmeliyiz ki bu aşama doğal olarak pek çok sorunu beraberinde getirmiştir.
416.5 TL. 490 TL.
Tükendi
 %  10
Bağımsızlığının 30 Yılında Azerbaycan Cilt - 1
Türk Dünyası bu gün için Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi tam bağımsız devletlerden ve muhtelif sayıdaki Özerk Cumhuriyet ile çok sayıdaki Türk toplulukları ve akraba gruplarından oluşmaktadır. Büyük bir aile olduğumuz ortadadır. Ancak aramızdaki ilişkiler henüz istediğimiz seviyeye ulaşmış durumda değildir. Bu ilişkileri daha da geliştirmek ve ortak sorunlarımıza ortak çözümler bulmak zorundayız. Bu bir zorunluluk olduğu kadar
900 TL. 1000 TL.
Tükendi
 %  10
Bağımsızlığının 30 Yılında Azerbaycan Cilt - 2
Türk Dünyası bu gün için Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi tam bağımsız devletlerden ve muhtelif sayıdaki Özerk Cumhuriyet ile çok sayıdaki Türk toplulukları ve akraba gruplarından oluşmaktadır. Büyük bir aile olduğumuz ortadadır. Ancak aramızdaki ilişkiler henüz istediğimiz seviyeye ulaşmış durumda değildir. Bu ilişkileri daha da geliştirmek ve ortak sorunlarımıza ortak çözümler bulmak zorundayız. Bu bir zorunluluk olduğu kadar
900 TL. 1000 TL.
Tükendi
 %  10
Savaş Sanatı
Antik çağlardan beri savaş üzerine sayısız kitap yazılmıştır. Bunların çoğu strateji ve savaş taktiklerinin kurgusu üzerine temellenir. Ancak Machiavelli'nin Savaş Sanatı'nda mihenk taşı, ordudur. Ordu yoksa ya da güçsüzse ve bozulmuşsa, ne bir cumhuriyetin ne de bir prensin elinde iktidarı kalır; ülke kısa sürede özgürlüğünü yitirir ve başkalarının avı haline gelir. Güçlü ordu, Cumhuriyetin yurttaş ordusudur, dövüşmesi için gereken nedeni kendi özünde bulur. Sahip olduğu savaş taktikleri tarihin içinden ge
135 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  10
The Welfare State
56.7 TL. 63 TL.
Tükendi
 %  20
Türkiye'nin Yönetimi - Yapı
Türkiye’nin Yönetimi: Yapı, ülkemizin bugünü ve yarını ile ilgilidir. Türk kamu yönetiminin bugünkü yapısını, hukuksal değil tarihsel ve yönetim bilimi temelinde kavramsal yaklaşımla irdelemektedir. Kamunun yönetiminin tüm tarihsel tiplerinde dört temel işlev vardır; bunlar, bugünkü ‘kamu yönetimi’ni de oluşturan temel işlevlerdir. O nedenle bu kitapta, kamu(nun) yönetimini genel yönetsel kurumlaşmadan ibaret sayan yerleşik kalıp kırılmış, Türkiye’nin yönetimi; ‘g’enel, ‘a’skeri, ‘a’kademik, ‘a’dli yönetim
224 TL. 280 TL.
 %  5
Devlet İnşasında Güç Kullanımı Sorunu
Bu çalışma, dünyada milyonlarca insanın acı çekmesine sebep olan dış güçlerin askeri müdahaleleri sonrasında yapılan devlet inşalarının, nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusuna hem bilimsel hem de normatif anlamda ışık tutmaktadır. Bu karakteri ile sadece bilimsel açıdan değil, insanlık açısından da bu sorunun çözümüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
254.6 TL. 268 TL.
Tükendi
 %  15
Spartalıların Devleti - Atinalıların Devleti
Kendisi Atinalı olmasına rağmen, Spartalılara ve onların geleneklerine büyük bir hayranlık duyan Ksenophon, Spartalıların Devleti eserinde, Lykourgos’u ve onun Sparta’da kurmuş olduğu sistemi anlatır ve hayranlığını dile getirir. Sparta’nın askerî başarısının tesadüf olmadığını, çocukluk dönemlerinden yaşlılık dönemlerine kadar tüm vatandaşların nasıl bir disiplinle eğitilmiş olduklarını aktararak vurgulamaya çalışır. Atinalıların Devleti eseri ise Atina demokrasisinin genel bir çerçevesini çizmeye ç
76.5 TL. 90 TL.
Tükendi
 %  10
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler
Sosyal refah politikaları bağlamında yürütülen sosyal hizmetlerin temel aktörlerden birisi de merkezi yönetimlerdir. Özellikle kamusal alandaki sosyal hizmet politika ve uygulamalarının planlaması ile stratejilerinin ortaya konulmasında oldukça önemli görevleri yürütmektedirler. Bu alandaki görev ve sorumluluklar ülkeler arasında değişiklik gösterse de genel olarak devletlerin büyük bir çoğunluğunda merkezi yönetimler bu hizmetler konusunda planlayıcı, uygulayıcı ve denetleyici görevlerini yürütmüşlerdir. A
270 TL. 300 TL.
Tükendi
-BİRİNCİ KISIM - 1 METROPOLİTEN ALAN VE METROPOLİTEN YÖNETİM -2 YEREL YÖNETİMLERİN BÜYÜKLÜĞÜ / ÖLÇEK VE BİRLEŞTİRME - 3 TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MODELİ VE DÖNÜŞÜMÜ - İKİNCİ KISIM -1 6360 SAYILI YASANIN ETKİLERİNİN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ - 2 BURSA İLİ, BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNİN TEMEL NİTELİKLERİ - 3 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAŞTIRMA BULGULARI -4 BURSA BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİ (OSMANGAZİ-İNEGÖL- ORHANGAZİ-ORHANELİ) ARAŞTIRMA BULGULARI
140 TL.
Tükendi
 %  10
Türkiye'de Değişim Yapmak Neden Bu Kadar Zor?
Bu kitap, 2003-2007 yılları arasında yaşanan ve kamu yönetiminde yeniden yapılanma projesi ekseninde dönen olayları, değişim sürecini, siyasî çıkarlar ve güç mücadelesi yapılırken ülkemizin geleceğinin nasıl göz ardı edildiğini hikâye ediyor. ... Bir bütün olarak başlatılan değişim programının bir parçası olan Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Projesi'nin öyküsünü ve projenin yürütülmesi sırasında karşılaşılan olayların perde arkasını anlatıyor. Kişi ve kurumların kendi aralarındaki güç dengeleri ve den
139.5 TL. 155 TL.
Tükendi
 %  20
Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri
Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, sekiz ülkenin kamu yönetimi sistemleri üzerinde durmaktadır. Bunlardan dördü; ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa, son iki yüzyılın "gelişmiş ülkeler" sınıfında yer almaktadırlar. Gelişmişlerin önemi, Türkiye üzerinde farklı zamanlarda, farklı ağırlıklarla etkili ülkeler olmalarından kaynaklanır. Diğer dört ülke; Arjantin, İspanya, Polonya ve Rusya, dünya genelinde Türkiye'nin de içinde sayıldığı ''orta derecede gelişmiş ülkeler''dir. Günümüzde bu ülkelerin tümü kapitalist
252 TL. 315 TL.
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 178 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2