Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 184 kayıt bulunmuştur Gösterilen 80-100 / Aktif Sayfa : 5
Esasen, Mustafa Kemal(ve çevresi) tarafından oluşturulmuş bir ideoloji yok. Olması da mümkün değildir. Aslında Atatürkçülük olarak da ifade edilen, Osmanlı-TC geleneğinin bir devamı olan "devletperestliğin" yeni adıdır. Devlet doğması yaratmanın, "yeni koşullarda" devetleti kutsamanın-fetişleştirmenin bir aracıdır.Zaten kimi zaman Kemalizm, çoğunlukla da Atatürkçülük olarak sunulan söylem, 1930'ların faşizm benzeri rejimini meşrulaştırıp-kabullendirmek amacıyla oluşturulmuştur ve hiçbir iç tutarlılığı olmay
160 TL.
Tükendi
Harf inkilâbıyla birlikte kültür dünyamız siyaset felsefesini sadece Batı medeniyeti kaynaklarından tanıdı. Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Marx, Weber ve diğerlerinin bu konudaki eserleri günümüz siyaset felsefesinin temel metinleri olarak algılanıp itibar gördüler. Bunlar siyaset kültürüne katkıları olan metinler olmakla birlikte, bir medeniyetin değerler dünyasını yansıtan eserler. Oysa, medeniyetimize özgü ve siyasetnâme ana başlığı altında toplanan, oldukça çeşitli ve
500 TL.
Tükendi
Lenin 1976`da hala İsviçre`deyken, devletin Marksist teorisi hakkında bir kitabın yazılmasının gerekli olduğuna karar verdi ve "Devlet üzerine Marksizm" adını verdiği derlemeyi yazdı. Nisan 19727`de Rusya`ya dönerken bu defteri Stockholm`de bıraktı. Daha sonra eklediği kısa bölüm (3. Bölümün 3. Kesiti) haricinde, bu çalışmayı -deftere yazdığı- Ağufstos-Eylül 1917`de zorunlu olarak saklanırken yazdı ve Ekimde devrimci rejimden kişisel bir emir aldığında yarım bıraktı. 30 Kasım`daki dipnotta, planladığı 1905
140 TL.
Tükendi
Geçen süre içerisindeki derinlik iki milyon Suriyeli mültecinin Türkiye'ye sığınması sonucunu getirmiştir. ABD bir düdük öttürerek bütün El Kaide'yi Suriye'ye toplamıştır. Artık umarız Suriye'deki savaş bitmez noktasındayız. Suriye'deki savaş bittiğinde Suriye de kalmamış olacak. El Kaide'nin ise işsiz kalmayacağını düşünmek zorundayız! 1 Mart 2003'teki tezkerenin reddi küresel pivot aktörlere ABD'nin olası hareket tarzlarının analizi imkânını vermiştir. Çok kutuplu dünyaya geçişi, Suriye bağlantılı Kırım
20 TL.
Tükendi
 %  15
İşte İslamın ve Türklüğün Katilleri
Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, İslamın ve Türklüğün katillerini yazdı! Kâbe'de Tayyip'i paylayan AKP mebusu kim? Adnan ve Mahmut Hocalar müceddid mi? "Tenime dokunan cennete gider" diyen ünlü şeyh kim? Abdestli zangoçlar kimler? Said Nursi mehdi mi? Fethullah Gülen hakkında hiç bilinmeyenler! İslamı Siyonizm'e peşkeş çekenler kimler? Hangi ünlü islamcı, AKP'nin yolsuzluklarına isyan etti? İşte İhvan, El Kaide, Hamas, Taliban ve AKP zinciri! İslamda kader, kul hakkı, kadın ve müzik kavgaları. 1
15.3 TL. 18 TL.
Tükendi
Modern toplumun yabancılaşmasına ve sömürüsüne tepki gösteren, ama modern kapitalizm açısından merkezi olan özel mülkiyet yapısına karşı herhangi bir ciddi reddiye ortaya koyma konusunda isteksiz olan faşizm, pusulasını ancak gericiliğin ışığıyla kökten bir şekilde değişikliğe uğramış modernite koşullarında yeniden ele geçirilecek mitsel bir geçmişle ayarlayabilir. Faşizm, diye anlatır bize bir tarihçi, İtalyan faşist partinin ortaya çıkmasıyla 1922-23'te başladı Avrupa çapında faşist partilerin türediği 19
215 TL.
Tükendi
Bu kitap, giderek daha sık maruz kaldığımız 'mülksüzleştirme' süreçleri üzerine bir kitaptır. Neoliberal politikalar, sermayenin yeniden üretimi yoluyla birikim sağlayamadığı durumda, birikimin sürdürülmesi için mülkiyet transferlerinin mümkün hale getirilmesini ve yeni zenginleşme olanaklarının yaratılmasını öngörüyor. Bu nedenle, sermayenin karlılığını sağlayacak yeni yatırım alanları açılması için yaşantımızın bir bölümünün daha, kolektif tasarruftan 'temizlenmesi', metalaştırılabilir olması ya da mülkiy
155 TL.
Tükendi
Nasihatname; Fars, Türk, Arap hatta Bizans devletlerinden miras kalan kadim bir gelenektir. Siyaset ve yönetim üzerine yöneticilere nasihatler/öneriler sunan bu metinlerde; siyaset ve ahlak arasında sıkı bağlar kurulur ve adaletle hükmedebilmenin özünü bu bağlar oluşturur. Düzen ve siyasal istikrar ancak adalet odaklı bir yönetimde gerçekleşir ki; bunun toplumsal karşılığı da saadettir. Nizamül Mülkün meşhur Siyasetnamesi, işte bu nasihatname geleneğinin devamı olarak düzen ve istikrarın nasıl sağlanacağına
77 TL.
Tükendi
 %  15
Türkiye Yanıyor; Erdoğan'ın Terörle Dansı
Usta gazeteci Can Ataklı, Türkiye Yanıyor- Erdoğan'ın Terörle Dansı adlı kitabında Türkiye'nin etrafını saran terör yangınının nedenlerini sözünü sakınmadan bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. PKK, Türkiye'nin Güneydoğu'sunda okulları yakıyor, Atatürk büstlerini kırıyor, yollarda denetim uyguluyor ve Türk bayrağını gönderden indiriyor. AKP Hükümeti ise müdahale edilmesini engelliyor ve sürece seyirci olmamızı istiyor. Neden? Yanı başımızda bir Büyük Kürdistan kuruluyor ve bunun Türk topraklarını da kapsayac
18.7 TL. 22 TL.
Tükendi
Sosyal devletin en önemli unsurlarından biri olan kamu hizmetleri de, son 30 yılın neoliberal kuşatmasından nasibini almış durumda. Geçmişte temel vatandaşlık hakkı sayılan bu hizmetler, yıkıcı özelleştirmeler yoluyla her geçen gün erirken, eğitim hakkı, ulaşım hakkı, haber alma hakkı gibi en önemli yurttaşlık haklarının kullanımı daha da güçleşiyor. Özelleştirme tek başına çözüm mü? Koşulsuz özelleştirmeler yoluyla vatandaş nasıl sömürülüyor? Özel sermaye yoluyla kamu hizmeti sağlamak mümkün mü? Sosyal h
12.96 TL.
Tükendi
 %  10
Devrimcilik Güzel Şey Be Kardeşim
Yenildi denilenlerin zafer senfonisi Bu kitap, düşman yenildin dese bile bir gün mutlaka yeneceklerine inanmaktan vazgeçmeyenlerin hikâyesidir. Çünkü devrimcilikte yenilgi yoktur, sadece hedefin biraz uzaklaşması vardır, o kadar. Devrimci var oldukça ulaşılacak hedef de hep var olacaktır. Bizim hikâyemiz mp3 dinleyen kuşaklara aktarılan, kaybolmasın diye yeniden kaydedilen eski bir kırkbeşlik plaktaki yenilmezlik senfonisidir. Tıpkı Nazım Hikmetin yaşamak güzel şey be kardeşim! demesi gibi, devrimcilik güze
175.5 TL. 195 TL.
Tükendi
Bu kitap mevzuattaki en son yenilikleri kapsayarak, yargı kararlarına geniş biçimde yer vermektedir. Ayrıca içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır: - Kamu Görevlileri - Devlet Memurluğu - Memurluğa Giriş ve Adaylık - Devlet Memurlarının Ödevleri ve Yükümlülükleri - Memurların Bağlı Oldukları Yasaklar - Memurların Hakları - Memurların Ücretleri ve Yüselmeleri - Devlet Memurlarının Aylıkları - Memurlar Hakkında Disiplin - Memurluğun Sona Ermesi - Memurluktan Çekilme - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortas
345 TL.
Tükendi
Yerel seçimlerde ve milletvekili genel seçimlerinde adaysanız ya da siyasetle yakından ilgiliyseniz, bu kitap sizin için yazıldı. Bu kitap, siyasetçilerin ve siyasetçi adaylarının El Kitabı'dır. Eşit ve adil koşullarda yapılan seçimler, demokratik ülkelerde iktidarın elde edilmesinin ve el değiştirmesinin tek yöntemi olmaya devam ediyor. Demokrasiyi bir siyasal sistem olarak benimseyen Türkiye'de de iktidara gelmenin yolu, seçimlerde başarılı olmaktan geçiyor. Gelecek seçimlerde mevcut siyasi partilerin ba
10.19 TL.
Tükendi
 %  10
Bal Tuzağı
Kitapta yurt içi ve yurt dısında yankı bulmus, üst düzey devlet adamlarının, bürokratların, askerlerin, müstesarların ve baskanların özel hayatlarında yasadıkları yasak iliskilerle santaja ugrama, itibarlarını ve islerini kaybetmeleri konu alınıyor. Bal Tuzagı kavramını açıklamakla baslayan kitap, bunun bilinçli olarak nasıl kurgulandıgını ve nelere mâl oldugunu gösteriyor, insanların mahrem arzularının kullanılarak nasıl kontrol mekanizmaları yaratıldıgını anlatıyor. Yüzyıllardır farklı biçimlerde kullan
12.92 TL. 14.35 TL.
Tükendi
 %  10
Biz Anonymous'uz; LulzSec Anonymous Hacker Dünyasının ve Küresel Siber Ayaklanmanın İçyüzü
Orada, başkalarına dalaşma kültüründen doğmuş insanlardan oluşan bir ağ vardı; bu, sakinlerinin birbirine kişisel sorular sormadığı ve kendilerini korumak için âdet gereği hayatları hakkında yalan söylediği bir dünya. Kitaptan Alıntı Bu kitap, sıkı bağları olmayan bir hacker grubunun, nasıl olup da hükümetleri olduğu kadar kurumsal şirketleri de sarsarak yeni tipte bir ayaklanma başlattığını ve nihayetinde kendi içlerinden gelen bir ihanetle nasıl çökertildiklerini bütünlüklü olarak ele alan ilk aktarımd
81 TL. 90 TL.
Tükendi
Klasik bir metin için kışkırtıcı bir rehber! Publishers Weekly Siyaset ve ahlak kuramının ilk ve önemli metinlerinden biri olarak kabul gören Platon'un Devlet adlı eseri bu kez günümüz neo-con'larının referans kaynaklarından biri olabilir mi tartışmasını da yaratacak şekilde Cambdrige Üniversitesi felsefe profesörü Simon Blackburn tarafından yeniden ele alınıyor. Devlet metnini döneminin siyaset ve toplum ahlakı bağlamında incelemenin ötesinde, günümüz açısından hangi perspektifleri sunduğ
148 TL.
Tükendi
"Türkiye'deki iktidar geleneği üzerinden söylersek, 'yargı sorunu' bir kez daha bastırılarak, temelindeki demokratik sorunlar yok sayılarak çözüldü. Gerçek bir çözüm ise halkın geniş kesimlerini bir araya getirecek bir demokratik uzlaşma siyasetinde yatıyor. Bu gerçeğin farkında olan bizler Demokrat Yargıçlar Hareketi olarak, başta Yargı Kurulu ile yüksek yargı kurumları olmak üzere tüm yargının dindar-ateist, Alevi-Sünni, müslim-gayrimüslim, Kemalist-muhafazakâr, erkek-kadın ayrımı gözetmeksizin tümüne ait
120 TL.
Tükendi
 %  15
Seçimi Kazanan İdare Fırkasıdır, Çocuk!; Türkiye'de Siyaseti Okuma Kılavuzu
Devlet odaklı siyasetten halk temelli siyasete doğru Yıl 1930. Atatürk yakın arkadaşı Fethi Okyara Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdurur. Parti kurulduktan çok kısa bir süre sonra yerel seçimlere katılır. Atatürk Çankaya Köşkünde özel kalem müdürü Rıza Soyaka seçim sonuçlarını sorar. Rıza Soyak, Bizim parti kazanıyor der. Atatürk Soyaka şu cevabı verir: Hayır efendim. Hiç de öyle değil. Hangi fırkanın kazandığını ben sana söyleyeyim: Kazanan idare fırkasıdır, çocuk! Yani jandarma, polis, nahiye müdürü, ka
10.23 TL. 12.04 TL.
Tükendi
Kamu malları, kamu görevlileri, kamu hizmeti, kolluk ve idari işlemleri konu alan bu çalışma, daha önce aynı adla yayımlanan ve Türkiye idaresine ilişkin genel bilgiler ile Türkiye´nin idari yapısını konu alan çalışmanın ikinci cildi; devamı mahiyetindedir. İçerdiği teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler itibari ile herkesin ihtiyaç duyabileceği kaynak olarak yararlı olmasını umuyoruz..
110 TL.
Tükendi
 %  10
Yeni Muhafazakarlık Neo-Conlar
Dünyada ve Türkiye'de Postmodern Gericiliğin Ortak Kökleri... George W. Bush'un, bazı siyaset bilimciler tarafından darbe olarak da nitelendirilen bir seçimle (20 Ocak 2001) ABD başkanlığına getirilmesi, aynı zamanda yeni muhafazakârların da Hıristiyan köktencilerle ittifak halinde ilk kez ve doğrudan iktidara ulaşmalarını sağlıyordu. Ancak, yeni muhafazakârların Amerikan elitinin üzerindeki etkinliği Bush yönetimiyle sınırlı tutulamayacak bir çapa ve tarihsel derinliğe sahipti. Kökleri 1960'lı yıllara kad
25.2 TL. 28 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 184 kayıt bulunmuştur Gösterilen 80-100 / Aktif Sayfa : 5