Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 178 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  20
Toplumsal Politika
Ülkemiz 1980´li yıllardan bu yana toplumsal politikalardan yoksun bir dönem yaşıyor. Bu nedenle toplumsal dengeler bozulmuş bulunuyor. Emekçi kesimin ulusal gelirden almakta olduğu pay sürekli azalıyor. Yani hakça bir bölüşüm gerçekleşemiyor. Enflasyonla orantılı olarak oluşan bu durum, emekçi sınıfın, haklarını savunma konusunda güçsüzlüğünü ve dağınıklığını da açığa çıkarmakta ve ülkede toplumsal barışın bozulması tehlikesini artırmaktadır. Yüzyıllar boyunca denenmiş olan liberalciliğin geri dönüşü "globa
17.6 TL. 22 TL.
Tükendi
 %  10
Türkiye'de İstihbaratçılık ve MİT
İstihbaratın doğuşu Türklerde İstihbarat Anadolu'da ilk Türk İstihbaratçılığı 2.Mahmut Dönemi ve başbakanlık koltuğundaki ajan Camideki hıristiyan ve ajan imam Bir kontra örgütü: Yeni Osmanlılar 2. Abdulhamid'in kurduğu ajanlık ve para-militer örgütler Petrolcülerin İstanbul'da darbe teşebbüsü Balkanlarda ajanlar savaşı İttihat ve terakki döneminde istihbaratçılık Varlığını herkes biliyor ama , kimse bilmiyor Teşkilat-ı Mahsusa'nın kuruluşu İngiliz İstihbarat raporlarında Teşkilat-ı Mahsusa Teşkilat-ı Mah
202.5 TL. 225 TL.
Tükendi
İbni Haldun (1332–1406), İslam düşüncesinin parlak günlerini geride bıraktığı bir dönemde, Kuzey Afrika’nın önemli kentlerinden Tunus’ta doğdu. İlahiyat ve hukuk öğrenimi gördü. Endülüs’ten Mısır’a kadar uzanan coğrafyada, çeşitli hükümdarlıklarda hukuksal ve politik görevler üstlendi. 43 yaşına geldiğinde, aktif politikadan çekilip ücra bir çöl kalesinde, el-İber adıyla bilinen genel tarih kitabını ve onun kuramsal girişi olan Mukaddime’yi kaleme aldı. İbni Haldun, Mukaddime’de, tarihsel olayların incelenm
90 TL.
Tükendi
 %  20
Devlet Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi
Somuttan soyuta ulaşmak ve ulaşılan bu soyutlama ile bir toplumsal olguyu açıklamak... Kitapta bu yaklaşım izlenmeye çalışılmıştır. Çalışma, tarihsel süreç içerisinde, bütüncül bir bakış açısıyla 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar kamu personel rejiminin Batı ve Türkiye'deki değişimini "neden" ve "nasıl" soruları eşliğinde keşfetmektedir. Bu keşif, betimlemeyi ve çözümlemeyi aşmakta, Kamu Personel Rejimi Kuramı'na ulaşmaktadır. Kitapta, kamu personel rejimi açıklama gücüne ulaşmak için, kapitalizm, devlet ve b
232 TL. 290 TL.
İnsanoğlu iyi kötü, güzel çirkin, düzen kurmak ya da fesat çıkarmak, yapmak ve yıkmak gibi birbirine zıt birçok haslete açık olarak yaratılmış bir varlık. Belli bir yöne sevk edilip belli eylemlere kodlanmış robotlardan farklı olarak onun eylemleri öngörülemez. Hal böyle olunca iki kişiden oluşan en küçük topluluktan milyonlara, hatta milyarlara varan büyük toplulukları, muayyen kaideler çerçevesinde bir arada tutmak, fesat ve isyana başvurmalarını engelleyerek onlara hakim olmak dünya tarihindeki en zor iş
400 TL.
Tükendi
 %  15
Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi; Bütün Eserleri - 4
Erdal İnönü: Fikirleri ve yaptıkları her zaman yaşayacak. - (SHP Genel Başkanı) Uluç Gürkan: Kemalist aydınlanmamızın en parlak ışıklarındandı. - (Gazeteci, Milletvekili) Işın Çelebi: Senden çok şey öğrendik, çok şey öğreneceğiz. - (Devlet Bakanı) Nazan Moroğlu: Aydınları yok etmekle bu ülkenin aydınlığı karartılamayacak. - (Kadın Araştırmaları Derneği Başkanı) Prof. Dr. Türkkaya Ataöv: İslam bir sır değildir. Onun ne olduğunu, ne olmadığını biz de iyi biliyoruz. İslam'ın temelinde hoşgörü, tartışma
153 TL. 180 TL.
 %  15
Siyasetname
Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah'ın veziri olarak otuz yıl boyunca devlet yönetiminde söz sahibi oldu, görüşleriyle sultanların kararlarını etkiledi. Siyasi bir suikasta kurban gitmesinden kısa bir süre önce hükümdarlık sanatı konusunda düşüncelerini kaleme aldı. Melikşahın devlet yönetimi hakkında kapsamlı bir rapor istemesi üzerine yazılan Siyasetname, Nizamül-Mülkün devlet adamı olarak deneyimlerini aktardığı bir el kitabı olmasının yanı sıra, edebi değeriyle de yüzyıllardır dikkati çeken bir es
68 TL. 80 TL.
 %  15
Hükümdar
Niccotd Machiavelli (1469-1527): Siyaset kuramcısı, tarihçi, yazar ve bir devlet adamı olan Machiavelli, Hükümdar, Konuşmalar ve Floransa Tarihi adlı kitaplarıyla tanmmtşttr. En ünlü yapıtı olan Hükümdar Wfl temel düşüncesi ülkesinin işgalden kurtulması f e tek egemenlik altmda toplanmazıdır. Bu düşünce etrafında güçlü bir iktidarın nasıl oluşturulabileceği ve ne şekilde sürdürülebileceğini ele alır. Egemenlik, askeri güç, ruhban sınıf, bağımsızlık, devlet-birey-özgürlük ilişkilerini irdeleyen politik bir b
32.3 TL. 38 TL.
Tükendi
 %  15
Devlet Üzerine
İthakiden bir ilk daha! Bir siyaset felsefesi klasiği: Devlet Üzerine! Cicero Latin edebiyatının ve felsefesinin belki de kendisinden sonraki çağları en çok etkilemiş yazarıdır. Romanın geleneksel değerlerinin ve devletinin sadık bir bekçisi olmuş, bu uğurda yaşamını yitirmiştir. Consulluğa ve vatanın babası unvanına (pater patriae) uzanan siyasi kariyeri boyunca verdiği eserler sadece yaşadığı dönemin değil, sonraki çağların entelektüel zihinleri için de yol gösterici olmuştur: Deneyimlediklerini yazmış,
84.15 TL. 99 TL.
Tükendi
 %  20
Tanzimat Sürecinde Türkiye - Ülke Yönetimi
Osmanlı İmparatorluğu'nda on dokuzuncu yüzyıl boyunca kalıcı ve köklü değişikliklere gidildiği genel çizgileriyle bilinmektedir. Bu değişim, doğru bir yaklaşımla çağdaşlaşma olarak adlandırılmıştır. Tanzimat Sürecinde Türkiye dizisinin ilk kitabı olan Ülke Yönetiminde Türkiye'de Tanzimat öncesinden başlayarak Meşrutiyete dek uzanan süreçte özellikle taşra teşkilatında yapılan düzenlemeler, bilinmeyen ya da üzerinde durulmayan yönleriyle ele alınmaktadır. Prof. Dr. Musa Çadırcının otuz beş yılı aşkın akadem
160.8 TL. 201 TL.
Atatürk kitabı okuduğunda Finlandiya'nın bu destan denilecek başarısına hayran olmuştu. Derhal kitabın Cumhuriyet okullarında bir rehber kitap olarak okutulmasını ve özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emretti. Finlandiya hem coğrafi, hem stratejik hem de halkın genel yapısı bakımından imkansızlıklarla, zorluklarla örtülü bir ülke... Tepeden tırnağa köklü değişimler, büyük mücadeleler ve solmaz bir inançla kaderi değiştirildi. Uzun yıllar önce yaşanan bu mucizevi dönüşümün, Türkiye gib
7.95 TL.
Tükendi
 %  10
Devlet ve Siyaset
Prof. Dr. Milay Köktürk'ün Eleştirel Yazılar-I Millet ve Milliyetçilik kitabından sonra, serinin ikinci kitabı Eleştirel Yazılar-II Devlet ve Siyaset'te, varlığını her zaman devletiyle birlikte ortaya koyma, anlama ve anlamlandırma ihtiyacı hisseden toplumumuzda devletin bizatihi kendisi üzerinde duran, onu mahiyetini, tarihî gelişimini, çağdaş hadiseler ve cereyanlar karşısındaki konumunu ve güncel siyasetle birlikte kendisini nasıl dönüştürdüğünü tartışan yazılar yer alıyor. Kitapta yer alan Çözümü Zor De
144 TL. 160 TL.
Tükendi
 %  5
Totaliter ve Otoriter Rejimler
Birçok ülke, rejiminin ismi farklı olsa da aynı totaliter-otoriter yönetimlertarafından yönetiliyor. Başta son derece ılımlı söylemlerle iktidara gelen kadrolar,zamanla totaliter-otoriter bir yapıya doğru yöneliyor ve bir süre sonra ülkede tammanasıyla totaliter-otoriter bir rejim hüküm sürmeye başlıyor. Sistemlerin buşekilde evrilmesi, dünyanın birçok yerinde, ülkelerin benzer süreçlerdengeçmesiyle oluşuyor. Ülkelerin izlediği tarihî seyiri dikkate aldığınızda ortayaçıkan tablo, benzer süreçlerden geçen ül
294.5 TL. 310 TL.
Tükendi
 %  20
Dünyada Başkanlık Sistemleri
Bizim anayasal tarihimizde ve Avrupa coğrafyasında tek başlı yürütme modeli içinde mevcut olmayan başkanlık sistemleri aslında dünya üzerinde çok değişik biçimlerde tezahür eden sistemlerdir. Bunlardan tamamen otoriter rejim olma özelliği gösterenler bir tarafa bırakılacak olursa, yarışmacı sistem içinde demokratik veya yarı demokratik kabul edilenler inceleme konumuzu oluşturmakta ve bu örnekler tek bir sistemden bahsetmeyi güçleştirecek derecede çeşitlilik göstermektedirler. Başkanlık sistemini, ya
78.4 TL. 98 TL.
 %  20
Türkiye'de Bakanlık Sisteminin Geleceği
Türk kamu yönetimi, tarihsel olarak biriken niceliksel değişimlerin tetiklediği niteliksel bir kırılmanın tam ortasında bulunmaktadır. Bu kırılmanın sonucunda bir sistem değişikliği olası görünmektedir. Osmanlı'nın son dönemlerinden günümüze, bakanlık sisteminde yaşanan değişimleri ustalıkla ele alan bu kitap, tarihsel bir perspektifle, sistem değişikliğine giden sürece dair bir gelişim haritası sunma hedefindedir. Kitap, Türkiye'de özellikle 1980'lerden bu yana bakanlık sisteminin niteliğinde meyda
86.4 TL. 108 TL.
Türk Börü Savaşçıları Birliği Türkün asla yok olmayan gizli gücü! Türk töresini uygulamak, devleti, ulusu, yurdu korumak, Türkün yağılarını yok etmek üzere çağlar ötesinden geliyorlar. Erler, Onbaşılar, Ellibaşılar, Yüzbaşılar, Binbaşılar, Börüler Aksaçlılar Meclisi Üçler, Yediler, Kırklar Binlerce yıl önce kurulmuş olan bu birlik, Gök soylu Han urugunu ve Hanı korumak üzere and içmiş gözü kara yiğitlerden oluşuyor. Biliyorlar ki! Han demek devlet demek! Han demek ulus demek! Han demek yurt demek! Türk soyl
20 TL.
Tükendi
 %  15
Devlet ve Derin Devlet
Derin devlet, derinliği olan devletin derinliğinin tam karşıtıdır. Önce derinliği olan kadim devletin derinliğinin tam karşıtı olan bir derin devlet tanımlanmaktadır. Daha sonra ortaya çıka(rtıla)n ikiliğin bir bölümüne, görünmeyen hükûmet veya derin devlet denmekte ve asli devlet olarak o gösterilmektedir. Modern derin devlet, karanlık yana geçmiş cemiyetlerin büyük ölçüde denetim ve güdümündedir. Dünyanın derin aklı, bir yanıyla efsaneye dön(üştürül)müş İllumunati, Tapınak Şövalyeleri, Gül-Haç gibi tarik
153 TL. 180 TL.
Tükendi
 %  15
Türkiye'de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi
Hüseyin Yayman'ın hem bir bilimadamı olarak hem de siyaset ve bürokrasinin içinden bakan bir katılımcı-gözlemci olarak ülkemizdeki devlet reformu girişimlerinin öyküsünü anlattığı bu çalışma, ülkemizin demokratikleşme sürecine entelektüel derinlik kazandıracak. Prof. Dr. Nabi Avcı Türkiye'de devlet reformu neden gerekli? sorusuna cevap arıyorsanız Hüseyin Yayman'ın bu eserini incelemelisiniz. Bu kitap, reformun hikâyesi konusunda oldukça dikkate değer bilgiler veriyor. Doç. Dr. İbrahim Kalın Hüseyin Hoca Tü
22.04 TL. 25.93 TL.
Tükendi
İslam Hükümdarları İçin Siyaset Rehberi Memlük ulemasının siyasi-fıkhi hükümlere dair konuları birarada ele aldığı metinlerin bir halkasını teşkil eden Tahrîrü's-sülûk fî tedbîri'l-mülûk başlıklı risaleyi konu edinmektedir. Aynı zamanda bir ahlak risalesi mahiyetinde olan bu eser, İslam siyaset düşüncesi araştırmalarındaki problemlerin mevcut halini resmetmesi bakımından temsil gücü yüksek bir metindir. Zira tespit edebildiğimiz kadarıyla henüz detaylı bir incelemeye tabi tutulmayan bu metne ve müellifine d
236 TL.
Tükendi
 %  15
Kardak'ta Kahraman Hasdal'da Esir
Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, 1996 yılında Yunanistan ve Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren Kardak Krizi sırasında kayalıklara Türk bayrağını diken SAT Timinin komutanıdır. Bu kitapta, Türk Ordusu'nun kahraman subaylarının ABD-AKP-F Tipi Cemaat ortaklığının tertibiyle nasıl esir alındığını okuyacaksınız. Neden SAT Komandoları hedefte? Ergenekon ve Balyoz tertiplerini düzenleyen dış destekli ekibin şeması... Amerikan Konsolosluğuna ait araç Poyrazköy'de ne arıyor? Asrın iftirası Balyoz Davası... Oramiral E
27.2 TL. 32 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 178 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3