Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 183 kayıt bulunmuştur Gösterilen 100-120 / Aktif Sayfa : 6
 %  15
Cehaletin Rönesansı
Cehaletin rönesansı olur mu, demeyin. Olur olur, bal gibi olur. Yeniden doğan cehalet iyice katmerlenmiştir, kaşarlanmıştır artık. Cehaletin Rönesansı'nın ülkemizde şanlı bir temsilcisi var: AKP tarikatı. Dünyayı anlamak, değiştirmek için arabayı geri vitese takıp gaza basan bir selefi hastalık. Anayasa'nın ikinci maddesinde ne yazar?... Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımlamak için "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" diye yazmaz mı? Yüzde on barajıyla demokrasiyi "demirkırasiye" dönüştüren; düşünceyi
15.3 TL. 18 TL.
Tükendi
 %  10
Gizli Tanıdık
Olağanüstü yargılama dönemlerini özetleyen sözcükler vardır. Bir dönem Sayın muhbir vatandaş girmiştir literatüre, AKP döneminde ise gizli tanık. Ergenekondan KCKye, üniversiteli gençlerden seçilmişlerin yargılandığı tartışmalı davalarda gizlitanıklar nasıl rol oynadı? Sağır odalarda hangi pazarlıklar yapıldı, gizli tanıkların figüranlığında hangi senaryolar yazıldı? Cellat hissizliğiyle neler anlattılar? Binlerce sayfalık dava dosyaları, belgeler ve çok gizli resmi yazışmalar ışığında hazırlanan Gizli Tanı
166.5 TL. 185 TL.
Tükendi
Osmanlı Devletinin kuruluşundan itibaren güvenlik ve huzur ortamının temini, devletin üzerinde durduğu en önemli konulardan biridir. Topraklarında subaşılar, yasakçılar, asesler, yeniçeriler, falakacılar, cebeciler, topçular, bostancılar, kollukçular, bekçiler gibi çeşitli gruplarla asayişi ve huzur sağlamayı amaçlayan Osmanlı Devleti, bu unsurlarıyla iç güvenlik sorununu çözüme ulaştırmıştır. Osmanlı Devletinde özellikle yeniçeriler, başkent İstanbulun güvenliğinden sorumluydu. Yeniçeri Ocağının kapatılm
30 TL.
Tükendi
Firdes Şeyda TÜRKAY'ın çalışmasında devletin yargı bağışıklığının anlamı ve hukuki niteliği, tarihsel gelişmi, kapsamı, bağışıklığın istisnaları ve yargı bağışıklığı hakkında mevcut sözleşmelere ve uygulamaya da yer verilmiştir. Çalışmada bir diğer önemli husus, Uluslararası Adalet Divanı'nın 3 Şubat 2012 tarihinde Yunanistan'ın da müdahil olarak yer aldığı Almanya ve İtalya arasında İkinci Dünya savaşı sırasında meydana gelen olaylarla ilgili olan kararının ayrıntılı olarak incelenmesidir. Tarafların asker
83 TL.
Tükendi
 %  10
İklim Savaşları
Dünyanın en büyük jeopolitik analistlerinden biri olan Gwynne Dyerdan, iklim değişikliğinin dünyanın güçlerini avantaj sağlamak ve hatta hayatta kalmak için umutsuz bir mücadeleye iteceği, çok da uzak olmayan bir geleceğe korkutucu bir bakış. İklim mültecileri akını Düzinelerce başarısız devlet Topyekûn savaş Dünyanın en büyük jeopolitik analistlerinden birinin gözler önüne serdiği, iklim değişikliğinin dünya güçlerini acımasız şekildeki hayatta kalma politikalarına yönelttiği yakın tarihe ilişkin stratejik
18.33 TL. 20.37 TL.
Tükendi
 %  10
Türkiyenin Avrupadaki Geleceği; ABD - AB - Ortadoğu Üçgeninde Türkiye'nin Yeri
Tu rkiyenin Avrupa Birliğine tam u yelik sevdası, 1987 yılından buyana uyum yasaları, reddedilmeler, karşılıklı restleşmeler ve yeşilışık yakmalarla devam etmektedir. Irak Savaşı, Avrupada patlak verenekonomik kriz, enerji kaynaklarının azalması ve Arap Baharı ilegu ç dengelerinin yeniden şekillendiği gu nu mu zdeTu rkiye, Ortadoğuiçin anahtar niteliğinde bir oyuncu konumuna gelmiştir. Hem ABninhem de Tu rkiyenin önde gelen ortağı ABD ise bu ikili arasında dahayakın ilişkiler kurulmasının en azimli destekçi
195.3 TL. 217 TL.
Tükendi
Bu çalışmada, Avrupa ve Avrupa yakın çevresi merkezli ulus devlet kurgusu ele alınacaktır. Siyaset bilimi eksenli bir yaklaşım yöntemi benimsenmiş ve bu çerçeve içinde, ulus devlet kavramına siyasi iktidarın meşruiyet temeli perspektifinden yaklaşılmaya çalışılmıştır. (Giriş`ten) Birinci Bölüm Ulus, Ulusçuluk ve Ulus Devlet Konularına Yönelik Araştırmalarda Kullanılan Çeşitli Temel Yaklaşımlar I.Sosyolojik Yaklaşım II.Tarihsel Yaklaşım III.Hukuki Yaklaşım İkinci Bölüm Siyasi İktidar Kuramı Açısından Ulus De
23.15 TL.
Tükendi
 %  5
Bilim-Resmi İdeoloji Devlet-Demokrasi ve Kürt Sorunu
Bilimsel yöntem; tarih bilincini olgulardan hareket ederek somut gerçeği esas alır ve tahlil eder. Resmi ideoloji tarihi ve olguları tahrif eder, bilim yöntemi ile olguları tartışanlara cezai yaptırımlar uygular. Bilimsel düşünce, yaşananları bilimin kavramlarıyla ortaya çıkarmayı esas alır. Bu açıdan; Ermeni, Pontus, Êzdi ve Süryani, Alevi ve Kürd jenosidini, Rum sürgününü, bu halkların variyetinin Türk devlet hazinesine nasıl aktarıldığını özgürce tartışır. Resmi ideoloji ise olgulardan hareket etmez, ink
24.7 TL. 26 TL.
Tükendi
 %  15
Karanlığa Veda; Ya Millet Başa, Ya Devlet Leşe
Kanun zoruyla halkını dönüştürmeye çalışan bir devlet... Her türlü zulme rağmen özünden kopmaya direnen bir halk... Anadolu, bu vahim çelişkinin sebep olduğu karanlık yüzyılı geride bırakmak üzere... Ve önümüzde iki yol var: Ya bu adaletsiz düzene boyun eğip aynı acıları gelecek nesillere miras bırakacağız ya da insanı esas alan yeni bir düzen kuracağız. "Evet, Türkiye bir seçim yapmak zorundadır: Ya millet başa, ya devlet leşe!"
144.5 TL. 170 TL.
Tükendi
 %  15
Suçlamalara Karşı Gerçekler
Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yapmayı reddetmiştir. Çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Genelkurmay Başkanı görevi başında iken terör örgütü yöneticisi olmakla suçlanmıştır. Bu tarihi süreçte yargı, aldığı kararlarla sınıfta kaldı. Siyaset, sadece konuşarak ve seyrederek sınıfta kaldı. Medya, gerçeklere dokunmaktan çekinerek sınıfta kaldı. Türk silahlı kuvvetleri, muvazzafı ve emeklisi ile silah arkadaşlığına vefasızlık göstererek sınıfta
17 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  15
Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri
Kitapta, Türkiye'deki kamu ve özel kesim kurumları, bu kurumların işleyişi, görevleri ve ilişki içinde olduğu diğer kuruluşlar ayrıntılı şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca eserde, T.C. Anayasası ve temel organları, kamu yönetimi, merkezi yönetim, yerel yönetimler, kişilik kavramı ve e-devlet gibi birçok konuya da yer verilmiştir. Eserde, değişen çağın gereklerine ayak uydurmak amacıyla sürekli revize olan bu kurum ve kuruluşlar 2012 yılı Mayıs ayı itibariyle en güncel şekilde ortaya koyulmuştur. Kamu-özel ke
11.81 TL. 13.89 TL.
Tükendi
1953 yılında DNA yapısının keşfinden bugüne kadarki süreçte radikal bir dönüşüm geçiren biyoloji araştırmaları, bilgi birikimini biyoteknoloji kulvarına taşıyarak insan yaşamını da aşan bir şekilde doğayı değiştirme cüretini kendinde bulmuştur. Ancak konu bu alanda hayal satmaya gelince elbette bu işin uzmanları herkesten önce devreye girmektedir. Sermaye ve medya, biyoteknolojinin gücünü gerçeğin ötesine taşıyarak kamuoyu beklentisini diri tutmayı başarmıştır. Biyoteknolojinin hayaller kadar kâbusları da b
120 TL.
Tükendi
 %  10
Kamu Hizmeti; Kuram - Politika - Uygulama
21. yüzyıla girerken devletin tanımı ve içeriği değişmiş, yapı ve işlev bakımından farklı görevler üstlenmeye başlamıştır. Bu çerçevede, ekonomiye, kültüre ve toplumsal hayata doğrudan müdahalede bulunan devlet anlayışı yerine, kurumsal ve yasal alt yapı düzenlemesi yapan devlet anlayışı ön plana çıkmıştır. Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini arttırmak için devletin vatandaşa ve vatandaşın da devlete yakınlaştırılması gerekmektedir. Devletin kamu hizmetleri konusunda izlediği politikalar ile ilgili o
166.5 TL. 185 TL.
Tükendi
Terörle mücadeleden, teröristle müzakere sürecine nasıl gelindi? AKP Hükümeti, yasama ve yargıyı nasıl tahakküm altına aldı? Türkiye nasıl hukuk devletinden korku diktatörlüğüne dönüştürüldü? AKP dış politikası takiyyeci zihniyetten teslimiyetçi zihniyete nasıl dönüştü? AKP dış politikasının stratejik derinliği var mı? Dün dostu olan Esad'ı Erdoğan bugün neden tehdit ediyor? Peşmerge başı Barzani neden kırmızı halıyla karşılandı? MHP'ye kim, neden saldırıyor? MHP'nin küreselleşmeye bakışı ve milliye
465 TL.
Tükendi
Günlük hayatın kaçınılmaz bir parçası olan krizler, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin de bir gerçeğidir. Bu bağlamda krizler, bir devletin ulusal değerlerini, çıkarlarını ve hatta bekasını tehdit eden ve bundan dolayı da karar alıcıların hızlı bir şekilde bertaraf etmesi gereken bir risk, gerginlik halidir. Nitekim, oyun kurucu ülke olmanın en temel vasıflarından birisi de kriz çözücülüktür. Devletler açısından esas olan, daha çok bir tehditrisk olarak algılanan krizleri, Çince karşılığı olan we-ji keli
67 TL.
Tükendi
 %  20
Ergenekon
Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük skandalını "Çok Gizli" damgalı dosyalara tıkıp hafızasına gömdü. 1996´nın Kasım ayında, bir pazar akşamı, Susurluk´ta "iş kazası" yapan bir Mercedes´ten dökülen kirli devlet sırları, geldiği kadar hızla uçup gitti gündemimizden... Devleti ele geçirmeye çalışan çeteler, iktidarı saran mafya ilişkileri, eski ülkücülerden özel time uzanan bir yasadışı örgütlenme, tam da çözülmenin eşiğine gelmişken tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Oysa Meclis´in duruma el koyması, sa
117.6 TL. 147 TL.
Son yıllarda liderlik kavramının gölgesinde kalan yöneticilik kavramının aslında kendi fonksiyonu olan uygulatma fonksiyonu içinde yapıldığı her zaman atlanmaktadır. Liderlik, yönetme tarzıdır ve işi uygulatırken ortaya konulur. Her liderin yönetici olması gerekmez, bu nedenle yönetici kadar teknik biri olması beklenmez. Üstelik işi astlarına yaptırırken liderlik tarzını etkili bir biçimde uygulayan yöneticinin de 'Lider yönetici' olarak taçlandırıldığı unutulmamalıdır. Şunu aklınızdan çıkarmamalısınız; in
250 TL.
Tükendi
 %  10
Yönetim Bilimi
Bu kitap, yazarın Türk kamu yönetiminin değişik kuruluşlarındaki 20 yıllık yöneticilik deneyimleri ve gözlemleri ile gene yaklaşık bir o kadar yıllık kamu yönetimi alanındaki öğretim üyesi olarak akademisyenliğinin birikimlerini yansıtmaktadır. Amacımız, kamu-özel ayrımı yapmadan, bir yandan yönetimle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan üniversitelerin Yönetim Bilimi, Kamu Yönetimi gibi derslerin ders kitabı ya da yardımcı kaynak eksikliğini gidermeye çalışmak, öte yandan gene kamu özel ayrımı yap
211.5 TL. 235 TL.
Tükendi
 %  10
Yönetişim; Kuram - Boyutlar - Uygulama
İçindekiler: Yönetişim: Kavram, Kuram ve Boyutları - Ertuğrul Gündoğan Yönetişim Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım - Ruşen Keleş E-Yönetişim, E-Devlet - Zerrin Toprak Politika Yapım Süreci ve Yönetişim: Türkiye'de Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi Politikalarının Üretimde Yönetişim Fobisi - Özgür Uçkan Türk Yerel Yönetim Sistemi Açısından Avrupalılaşma ve Çok Düzlemli Yönetişim - Muhammet Kösecik Kamu Yönetiminde Hiyerarşi, Ağ, Piyasa ve Aktörler Düzleminde Yönetişim - H. Tuğba Eroğlu Afet ve Kriz Duru
20.84 TL. 23.15 TL.
Tükendi
Kıbrıs, meseleye taraftar olanlar için neden önemlidir? Gerçek şu ki bu retoriğin problematik olarak sunulmadığı veya sorgulanmadığı bir ortamda, bu meselenin anlaşılması mümkün değildir. Dolayısıyla bu meseleyi, sadece ulus-devlet ve ulusal çıkar literatüründen hareketle çözümlemek mümkün olmadığı gibi, geçmişten ziyade geleceğin hızla değişen şartları içinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. İşte bu gerçekten hareketle kitapta, Kıbrısta iç ve dış güvenliği, garantiler ve asayişi, askersizleştirme ve si
85 TL.
Tükendi
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 183 kayıt bulunmuştur Gösterilen 100-120 / Aktif Sayfa : 6