Sağlık kurumlarının rolleri ve işlevleri giderek genişlemektedir. İşlevlerdeki geniş leme, sağlık kurumlarının yapısal olarak karmaşıklaşmasına yol açarken, yönetimini de güçleş tirmektedir. Bu kitap, sağlık kurumlarının yönetimiyle ilgilidir. Sağlık kurumlarının etkili ve verimli çalışmas ını sağlamak yöneticilerin temel misyonudur ve bu misyonu gerçekleştirmek için yöneticilerin bilimsel birikimlerinin bulunması gereklidir. Sağlık kurumları yönetimi, özgün bir disiplindir. Sağlık kurumları yönetimi, işletmecilik, yönetim ve organizasyon ilke ve teorilerinin sağlık alanına uyarlanmas ı olarak görülmemelidir. Charles Austin, What is Health Administration isimli makalesinde, Sağlık kurumları yönetimini, tıp ve sağlık hizmetleri alanına özgü bir yönetim disiplini olarak ortaya koymuş; sağlık alanında ortaya çıkan yönetim ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak gelişen, bu nedenle de tıp ve sağlık hizmetlerinin tüm boyutlarına işletmecilik perspektifiyle inceleyen, uzmanlaşmış bir yönetsel disiplin olarak görmektedir. Burada vurgulanan işletmecilik kavramı, ilk bakışta serbes t piyasa, rekabet ve kâr gibi kavramları çağrıştırsa da, iş letmecilik kavramı, kaynakların ussal kullanılmas ıdır. Sağlık kurumları yönetimi, klasik işletme yöneticiliğinden farklıdır. Örneğin kuruluş yeri seçiminde dikkat edilen faktörler açısından hastane ve diğer işletmeler arasında farklar vardır. Bir işletme
kurulurken, hammadde yakınlığı, askeri tehlike vb faktörler ön planda tutulurken, hastane kurulurken toplumun sağlık gereksinmeleri ön planda tutulur. Sağlık hizmetlerinin kamusal nite liği, farklı bir yönetim anlayışını gerektirmektedir.
Bu kitap, sağlık kurumları yönetimi alanına ilgi duyan öğrenciler yanında, bu a lanla ilgili bilgi ve becerilerini genişletmeye çalışan profesyonellere de yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitapta yer alan konuların güncel hayatta hangi tür sorunlara çözüm getirdiğini gösterebilmek için her bölümde birkaç tane gazete ve dergi haberleri güncel yaşamdan yansımalar başlığında verilmiştir. Bu haberler, örnek olay olarak da görülebilir.
Kitapta birçok terimin İngilizce karşılıkları, kavramların ortaklığını sağlamak amacıyla bilinçli olarak verilmiştir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789757351511
Yayın Tarihi :2010-11-12
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :564
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :205 X 255
Emeği Geçenler :
Yazar   : Selami Yıldırım
Yazar   : Şahin Kavuncubaşı
Yazar   : Şahin Kavuncubaşı;Selami Yıldırım
İlgili Eserler