Ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, içinde bulunduğumuz zamanı
sürdürülebilirlik çağı
olarak nitelerken, Birleşmiş Milletlerin
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları vizyonu akademik, sosyal ve ekonomik
çevrelerde ana gündeme alınmış; sürdürülebilirliği hedefleyen yeni çözüm
yolları, yeni stratejiler, yeni ortaklıklar ve uygulamalar hızla ortaya çıkmaya
başlamıştır.
Kentler, doğa ve yaşamı bir araya getiren konumlarıyla, ekonomik, sosyal
ve ekolojik sistemlerin sağlıklı işleyişinin de test edildiği tarihsel
mekanlardır. 21.yüzyılda küresel sistemin gücü ve kapasitesi, bugün
kentlerin gelişimiyle ölçüldüğü kadar, kentler arasındaki işbirliği ve
dayanışmaya da bağlıdır. Kentlerin ortak bir gündemle bir araya gelmesi
dünyanın yakın geleceği için mutlak bir çözüm sunmaktadır. 2019 yılında
YERELİZ Derneğinin öncülüğüyle ve Türkiye'de 21 Belediyenin
katılımıyla kurulan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı ülkemizdeki
kentlerin sürdürülebilirliğe dönüşümünde paylaşım odaklı ilk örgütsel
modeldir.
İklim duyarlı, doğa dostu, şeffaf, katılımcı, eşitlik, yoksulluk, göç ve
sağlıklı yaşam politikaları olan üretken ve akıllı şehirler oluşturmak için bir
araya gelen 21 kent, hedeflere ulaşmak için güçlü bir taahhütte
bulunmuşlardır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, dönem sekretaryası görevini yürütmektedir.
Bu vizyonla, sürdürülebilirlik alanında İzmir'den Türkiye'ye örnek bir
model oluşturuyoruz. Bu model; 1) şehrin kentsel gelişimi için çeşitli
politika ve stratejiler üreten sürdürülebilirlik kurulu, 2) UCLG, UNDP,
UNHCR, TURSEFF, ICLEI gibi yapılar başta olmak üzere, ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları, üniversiteler,
dernekler, kent konseyleri ve sivil toplum bileşenlerinin meydana getirdiği,
bir çözüm ortaklığı yapısıdır.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Kurumsal Dönüşüm kitabı
üniversitelerle yaptığımız ilk çalışmalardandır. Toplumdaki tüm
kurumlara sürdürülebilir kalkınma amaçları için değişmek ve dönüşmek
konusunda rehberlik edeceğini düşündüğümüz bu çalışma, 17 amaç
doğrultusunda örnekler, modeller ve çözümler sunmaktadır.
Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı modeli ile titizlikle ve demokratik
müzakerelerle kurulacak çalışma meclisleri, kent laboratuvarları ve çok
taraflı kentsel projeler ile, kentlerde birey, işletme ve kurumlar düzeyinde
bir kent ittifakı oluşacağını öngörüyoruz.
Yaşasın Ortak Geleceğimiz...

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786257106344
Yayın Tarihi :2020-07-14
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :419
Kapak :Karton
Kağıt :1.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Canan Madran;Mustafa Tanyeri
İlgili Eserler